היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 68158
בחינת היבטים חברתיים, אתיים, הלכתיים ומעשיים של הזכות לאמהות מזרע נפטר, ודיון בעניין המצב המצוי והמצב הרצוי.
6,436 מילים (כ-20 עמ'), 55 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 60977
מורכבות העניין הדמוגרפי בירדן - הרכבה של האוכלוסייה בירדן, גודלה, שינויים שעברה לאור אירועים היסטוריים ואחרים, בעיות, מגמות ושינויים.
4,701 מילים (כ-14.5 עמ'), 18 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60889
הצעת רכש , 2002
סקירת השתלשלות העניינים עד להקמת מסגרת חוקית ומחייבת להצעת רכש בחוק החברות, התשנ"ט. 1999 -
11,004 מילים (כ-34 עמ'), 8 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 65470
תופעות וולקניות יחודיות במעמקי האוקיאנוס, דרך פעולתן והאקוסיסטמה המיוחדת להן היוצרת בית גידול עשיר ומעניין
5,446 מילים (כ-17 עמ'), 21 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 60665
העבודה עוסקת בעניין פרטיותו של האדם, באופן השונה מאחדותו ונצחיותו של האל ומכלליותו של העולם.
6,681 מילים (כ-20.5 עמ'), 17 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 60715
הפסיקה בעניין בג"צ פנחסי נ' מדינת ישראל.
689 מילים (כ-2 עמ'), 3 מקורות, 90.95 ₪
עבודה מס' 61020
סקירת יכולת ההשפעה של בעלי העניין והבעיות שנוצרות עקב כך.
1,658 מילים (כ-5 עמ'), 4 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 65867
בחינת החקיקה והמציאות בישראל בעניין זה.
17,885 מילים (כ-55 עמ'), 49 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 61802
הנושאים המרכזיים והשאלות שבמחלוקת בעניין זה.
7,100 מילים (כ-22 עמ'), 48 מקורות, 349.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100