היישום אינו מחובר לאינטרנט

בנזאי - המשטר הדמוקרטי ביפן עומד לבחינה

עבודה מס' 063047

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מה מידת ההשפעה הקיימת בין גורמים שונים לבין יציבות פוליטית.

5,513 מילים ,29 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. פרק א': תיאורטי - "ניהונג'ינרון"
3. פרק ב': רקע למקרה הבוחן - "הינומארו"
4. פרק ג': יישומי - "קוקוטאי"
5. סיכום
6. רשימה ביבליוגרפית

מבוא
אחת מהדמוקרטיות המעניינות ביותר ב25- שנים האחרונות היא יפן. מסוף מלחמת העולם
השנייה, בה הובסה צבאית ושתי ערים ראשיות נמחקו כליל על ידי פצצות אטום, זינקה יפן
כעוף החול וזקפה את ראשה מול העולם בביצוע נס כלכלי אשר כיום מציב אותה כמעצמה
עולמית כלכלית מן השורה הראשונה.1 תוך פחות מארבעים שנה הפכה יפן ממדינה המבוססת
על חקלאות, לאחת מהמדינות המתועשות ביותר על הגלובוס. מעוני מחפיר, לרמת חיים
מהגבוהות שיש. יפן לא יכלה אז והיום להתייצב בין שאר המעצמות הכלכליות, מבלי משטר
יציב ודמוקרטי הפועל על בסיס עקרונות ליברליים. המקרה היפני משמעותי במיוחד בשל היותה
הדמוקרטיה התעשייתית הראשונה בעולם הלא-מערבי. אותה דמוקרטיה אשר נכפתה על ידי
הכובש האמריקאי ב1945-, יצרה למעשה, דרך תכנון סוציאלי נכון, חברה ותרבות שתתמוך
בקיום אותה מסגרת ותשמש כמודל לשאר המדינות המתפתחות בעולם החפצות לקפוץ על
העגלה האמריקאית.2
בעבודה זו נעסוק וננתח את משטרה הדמוקרטי של יפן. שאלת המחקר הינה, מה מידת
ההשפעה הקיימת בין גורמים שונים לבין יציבות פוליטית? אנו נבחן את הגורמים המחזקים
והמחלישים את היציבות הדמוקרטית במדינה זו תוך התבססות על מודלים תיאורטיים
ואמפיריים ושיטת ניתוח אירועים ותוכן איכותית. אנו נבדוק לפי מודל ליפסט את משתני
האפקטיביות והלגיטימיות ביפן ואת מרכיבי הדמוקרטיה על פי נויברגר, הבאים לביטוי
במדינה. בנוסף, נעמיק אל תוך מבנה הדמוקרטיה היפנית מזווית הבחינה של ליפהראט ונקנח
דרך השגותיו של אלמונד על תרבות וחברות פוליטי ביפן.

מבנה העבודה:
פרק א'. פרק תיאורטי - נציג את התיאוריה בדבר הדמוקרטיה המודרנית תוך הכללת גישות
והגדרות שונות, מאפיינים וזרמים. ננתח את מרכיבי הדמוקרטיה והתווים המשותפים לה
בעולם.
פרק ב'. פרק רקע - נציג את יפן על בסיס נתונים סוציו - דמוגרפים, כלכליים, משטריים
והיסטוריים.
פרק ג'. פרק יישומי - ננתח את מקרה הבוחן תוך התייחסות לפרק א' ולבעיות איתן מתמודדת
יפן כיום, דרכי הפעולה הננקטות ומידת ההצלחה המושגת.
פרק ד'. סיכום - אנו נציג סיכום ומסקנות לעבודתנו.
פרק ה'. ביבליוגרפיה.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. א. הררי, "מקומה של יפאן בהיערכות העולמית החדשה", סקירה חודשית, 1980 5,, ע' .25
2. T. Ishida and E. S. Krauss, "Democracy in Japan: Issues and Questions", in T. Ishida and E. S. Krauss
.(eds.), Democracy in Japan, Pennsylvania: Pittsburgh University Press, 1989, pp. 3-4

מקורות:

"בחירות בעולם", פרלמנט, ירושלים: הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה, 14, דצמבר 1996, ע' 4.
"בחירות בעולם", פרלמנט, ירושלים: הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה, 42, דצמבר 2003, עמ' 23-22.
בן עמי, ש. יפן המודרנית: תרבות והיסטוריה, תל אביב: הוצאת שוקן, 1997.
גולדברג, ג."צמיחתו ויציבותו של משטר דמוקרטי", תרבות דמוקרטית, 2, 1999, עמ' 61-41.
הררי, א. "מקומה של יפאן בהיערכות העולמית החדשה", סקירה חודשית, 5, 1980, עמ' 37-25.
וולפרן, ק. פ. סוד עוצמתה של יפן, תל אביב: זמורה, 1991.
ליפהראט, א. "דמוקרטיה התאגדותית" בתוך: דמוקרטיה ודמוקרטיזציה, נויברגר וקופמן (עורכים), כרך א', ת"א:האוניברסיטה הפתוחה, 1998, עמ' 284-264.
ליפסט, ס. "המאבק החברתי, לגיטימיות ודמוקרטיה", בתוך: האדם המדיני, תל אביב: יחדיו, 1973, עמ' 118-97.
"מאוכזבים מהפוליטיקה", דבר, (8 בדצמבר 1994), עמ' 8-7.
"מי שולט בפוליטיקאים", הארץ, (13 במרץ 1994), כלכלה, ע' 6.
"פרלמנט במוקד", פרלמנט, ירושלים: הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה, 3, 1994, ע' 2.
שירות בלומברג, "המשק היפני יוצא מהדפלציה: התאוששות בביקוש הפרטי", מעריב, כלכלה (17 במאי 2004), ע' 12.
Almond, G. "Political Socialization and Political Culture", in G. Almond and B. Powell, (eds.), Comparative Politics Today: A World View, New York: Harper and Collins, 1992, pp: 33-45.
Beer, L. W. "Law and Liberty", in T. Ishida and E. S. Krauss (eds.), Democracy in Japan, Pennsylvania: Pittsburgh University Press, 1989, pp. 67-87.
Buckley, R. Japan Today, 2nd ed., New York: Cambridge University Press, 1990.
Eto, J. A Nation Reborn, Tokyo: I.S.E.I, 1974.
Ishida, T. and Krauss E. S. "Democracy in Japan: Issues and Questions", in T. Ishida and E. S. Krauss (eds.), Democracy in Japan, Pennsylvania: Pittsburgh University Press, 1989, pp. 3-16.
Krauss, E. S. "Politics and Policymaking Process", in T. Ishida and E. S. Krauss (eds.), Democracy in Japan, Pennsylvania: Pittsburgh University Press, 1989, pp. 39-65.
Krauss, E. S. and Ishida T. "Japanese Democracy in Perspective", in T. Ishida and E. S. Krauss (eds.), Democracy in Japan, Pennsylvania: Pittsburgh University Press, 1989, pp. 327-339.
Linz, J. "The Breakdown of Democratic Regimes: Europe", Baltimore and London: John Hopkins University Press, 1978.
MacDougall, Terry E. "Democracy and Local Government in Postwar Japan", in T. Ishida and E. S. Krauss (eds.), Democracy in Japan, Pennsylvania: Pittsburgh University Press, 1989, pp. 139-169.
Theen, Rolf H. W. and Wilson, Frank L. Comparative Politics in Seven Countries, New Jersey: Prentice Hall, 1996, pp. 366-378.
Scalapino, Robert A. and Masumi Junnsuke, Parties and Politics in Contemporary Japan, California: University of California Press, 1971.
Stockwin, J. A. A. "Political Parties and Political Opposition", in T. Ishida and E. S. Krauss (eds.), Democracy in Japan, Pennsylvania: Pittsburgh University Press, 1989, pp. 89-111.
Steinhoff, Patricia G. "Protest and Democracy", in T. Ishida and E. S. Krauss (eds.), Democracy in Japan, Pennsylvania: Pittsburgh University Press, 1989, pp. 171-200.

תגים:

מזרח · אסיה · דמוקרטיות · דמוקרטיה · יפן · ממשל · משטר · שלטון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בנזאי - המשטר הדמוקרטי ביפן עומד לבחינה", סמינריון אודות "בנזאי - המשטר הדמוקרטי ביפן עומד לבחינה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.