היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין דימוי עצמי לבין רמת לימודים במתמטיקה

עבודה מס' 062573

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד משפיע הדימוי העצמי על רמת ההישגים.

5,568 מילים ,8 מקורות ,1999

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א'- שיטות לימוד מתמטיקה
הגישה הקונסטרוקטיבית
למידה בדרך החקר
הצמחת ידע מתוך הקשר ידוע ומשמעותי לתלמיד
למידה שיתופית
למידה תוך כדי שיח
שימוש במחשב
המורה למתמטיקה כמנחה בתהליך בניית הידע
מתמטיקה כתוצר חברתי וכחלק בלתי נפרד מהתרבות
הערכה מסוג חדש
פרק ב' תפיסה עצמית
פרק ג' יישום הדגם בכיתת לימוד מתמטיקה
פרק ד' ההשפעה של תפיסת הסיבות של התלמידים על ההתנהגות ההישגית בכיתה
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מבוא
במשך שנים השפעתה של הפסיכולוגיה על החינוך הייתה מוגבלת, עיקר נגיעתה הייתה לחקירת השפעותיהם של המיומנויות הקוגניטיביות של התלמידים על הישגיהם בלימודים. בשנים האחרונות החלה להתפתח ההכרה, כי הפסיכולוגיה החברתית עשויה להועיל בכל הנוגע להבנת התהליכים החינוכיים ולהבנת תוצרי החינוך.1
יש לראות את כיתות בית הספר כסביבות חברתיות, אשר בהן מתרחשים תהליכים חברתיים, ותהליכים פסיכולוגיים פנימיים בנוסף ללימודים. מסתבר שלאותם תהליכים ישנה השפעה רבה על תהליכי הלימוד בבית הספר.
במסגרת עבודה זו ננסה לבחון את הקשר שבין הדימוי העצמי של התלמיד לבין רמת הלימודים שלו במקצוע המתמטיקה. כאשר אמירה מסוג זה נאמרת, יש לבחון אותה על ידי מספר היבטים.
ראשית יש לבחון את נושא לימוד המתמטיקה על שיטותיו השונות בתקופתנו, כאשר יש לשים לב ששיטת הלימוד השתנתה, וכיום ישנו מעבר לשיטות המדגישות את הרלוונטיות של המקצוע לחיי היום יום, תוך מתן מקום נרחב ליצירתיות של התלמיד, האינטואיציה שלו ושלא לימוד דרך הוראה פרונטלית ברורה. עוד במסגרת ההשפעה של הדימוי העצמי על רמת הלימודים יש לבחון את מקומו של הדימוי העצמי בזמן הלימוד, כלומר עד כמה חשוב הדימוי העצמי של התלמיד בתהליך הלימודים עצמו. יתרה מכך הדימוי העצמי של התלמיד, נגזר, לא רק הפנימיות שלו, כלפי חוץ, אלא גם מהשדרים שהוא מקבל מסביבתו, מכאן שיש לעמוד גם על הקשר שבין התשדורת מצד המורה כלפי התלמיד כצעד בונה דימוי עצמי. יש לתת את הדעת לעובדה כי בתוך המערכת הבית ספרית נוצרת אינטראקציה של התלמיד למורה. אינטראקציה זו נמשכת במשך כל יום הלימודים וטבעה קובע, לא במעט, את התפיסות הסובייקטיביות, את העמדות ואת אופני ההתנהגות של התלמידים ושל המורים.

כיום יותר מאשר אי פעם מכירים בעובדה, שההישגים האקדמאים אינם משגים אך ורק באמצעות ובזכות כישורים קוגניטיביים, אלא גם בזכותם של תהליכים חברתיים ומשתנים אישיותיים .2
בפרק הסיכום של העבודה ננסה לקשור בין הדברים ולחבר את שיטות הלימוד הנהוגות עם דימויו העצמי של התלמיד כגורמים המשפיעים על רמת ההישגים של התלמיד. אך לפני כן נסקור את השינויים העיקרים שחלו בשיטות לימוד המתמטיקה, כלומר ננסה לעמוד על השיטות העדכניות ביותר והדגשים שעליהם מתמקדת הוראת המתמטיקה.
--------------------------------------------------------------------------------
1. דניאל בר טל, א, דרום. "למה מייחסים תלמידים את הצלחתם וכישלונם?", עיונים בחינוך ספטמבר 1978, חוברת 20, ע' 30-21.
2. בר טל,ד. "תפיסות והתנהגויות של תלמידים ומורים: ניתוח יחסי", מתוך: בר טל ,ד (עורך), פעילות גומלין בכיתה, האוניברסיטה הפתוחה, מקראה א', 1994, ע' 169.

מקורות:

בר טל דניאל, רביב עמירם, רביב אלונה בר טל יורם. "תפיסות הסיבתיות של הצלחה ושל כישלון בלימודים אצל תלמידים מבוססים ,תלמידים שבאינטגרציה ותלמידים טעוני טיפוח", עיונים בחינוך, אוקטובר 1980, חוברת מספר 27.
בר טל דניאל, דרום אפרים. "למה מייחסים תלמידים את הצלחתם וכשלונם?", עיונים בחינוך חוברת 20, 1978.
בר טל דניאל. "תפיסות והתנהגויות של תלמידים ומורים: ניתוח ייחוסי", מתוך: בר טל, ד. (עורך) פעילות גומלין כיתה מקראה א', האוניברסיטה הפתוחה ,1994.
וילק,ד. ,מעורבות ושיתוף התלמידים בהערכה יחלופית", מקרא ועיון מספר 73, 1998.
חזן,א. "האם אפשר אחרת?". על"ה: עלון למורה המתמטיקה, מספר 21, 1997.
קווים לתכנית ליבה, משרד החינוך התרבות והספורט, ירושלים, תשנ"ח.
סומר .ב, פסיכוקיברנטיקה 2000, הוצאת אור עם, 1995.
הכשרה והשתלמות מורים למדעים ולמתמטיקה, מוסד שמואל נאמן למחקר מתקדם במדע ובטכנולוגיה, 1990.
Atkinson, J.W. An introduction to motivation, Princeton, N.J, : Van Nostrand, 1964.
Weiner, B. "A theory of motivation for same classroom experiences". Journal of Educational Psychology 1979, 71.

תגים:

חרדה · הישגים · לימודיים · תוכנית · לימודים · כישלון · הצלחה · מיקום · שליטה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין דימוי עצמי לבין רמת לימודים במתמטיקה", סמינריון אודות "הקשר בין דימוי עצמי לבין רמת לימודים במתמטיקה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.