היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין דימוי נותן השירות לבין רצון הצרכנים לקבל את השירות ממנו

עבודה מס' 065360

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הקשר בין תדמית בית הספר לבין הרישום לבית הספר.

9,047 מילים ,23 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

עבודה זו דנה בקשר שבין שביעות רצון תלמידים (לקוחות) מדימוי בית הספר לבין רצונם לרכוש את שירותיו- קרי להרשם אליו. כלומר הנושא הנדון הוא הקשר בין דימוי נותן השירות לבין רצון הצרכנים לקבל את השירות ממנו.
מטרת העבודה היתה לבחון את הקשר בין דימוי המכללה בעיני תלמידים לבין כמות הנרשמים ובמידה וימצא קשר לבחון כיצד ניתן לשנות את דימוי המכללה בעיני ההורים והתלמידים.
המדובר הוא בבית ספר עירוני ז' ביפו. המכללה עומד בפני סכנה להמשך קיומו עקב נטיה של האוכלוסיה המקומית לבחירה במעבר לבית ספר בצפון העיר, בעיקר לבית ספר עירוני ט', שנבחר בשנים שעברו לבית ספר אפקטיבי וזכה לפרסים רבים. דימויו של עירוני ז' נמוך מאוד, והוא לא זכה מעולם לפרסים. כיום במכללה לומדים כמה מאות תלמידים כאשר בשנים הקודמות כמות התלמידים היתה גבוהה בכ- 30%.
שאלות המחקר היו:
* מהו הדימוי של המכללה בעיני התלמידים
* האם קיים קשר בין דימוי המכללה לבין כמות הנרשמים.

על פי סקירת הספרות ישנו קשר חיובי בין טיב שירות לבין רצון לקבל שירות מאותו מקור. דימוי המוסד ויוקרתו, כפי שהם משתקפים בציבור, מהווים אפוא מרכיב חיוני ביחסי הגומלין שבינו לבין הקהילה. הטעם השני שיוקרת המכללה ודימויו הציבורי עשויים להשפיע על הערכת הקהילה לגבי הצלחתו. השפעה זו עשויה להתבטא בנכונות הורים ותלמידים להעדיף את המכללה, בהגדרת אוכלוסיית התלמידים שיפנו אליו. בקביעת התכנים והתוכניות שיפתחו במוסד ובזמינות המשאבים שיזכה להם.
מן הסתם, להורים ולתלמידים יש עניין להשתייך לבתי ספר בעלי יוקרה. אם מפני שהיוקרה משמשת מטרה נכספת בפני עצמה, בבחינת "צייד אחר יוקרה" לתלמידים השייכים או שישתייכו למוסד יוקרתי מובטח "רווח חברתי מוסף" או "אפקט שוליים" שהוא סך כל תוצאות הלוואי המוקנות לתלמיד עקב לימודיו במוסד יוקרתי.

לאור סקירת הספרות ההשערה היתה כי למכללה דימוי לא כל כך חיובי, בעיקר במישור המשמעתי ויהיה קשר בין כמות הנרשמים לבין דימויו.
המחקר תוכנן להערך על תלמידים מאזור מכללה. בפועל ענו 42 נדגמים.
נמצא כי התדמית של המכללה נמוכה יחסית, אולם למעשה לתלמידים לא כל כך חשובה התדמית. חשובה מאוד המשמעת בבית הספר היות ובמקומות אחרים מאוד קשה ללמוד בשל משמעת נמוכה, ועיסוקים בדברים אחרים מלבד לימודים. רוב התלמידים לא היו עוברים לבית ספר אחר ובמידה והיתה להם אפשרות לבחור במכללה זו שנית- הם היו עושים זאת.
נמצא כי השערות המחקר אוששו: יש קשר בין הדימוי לבין הרצון ללמוד במכללה ומאידך יש מתאם בין תפקודו של המוסד לדימויו- לא בכדי לנותן שירות נוצר דימוי כפי שיש לו.

הבעיה העיקרית - שאותרה בשאלון היא שיש בעיות משמעת הפוגעות בהעברת החומר בצורה מסודרת. אי לכך ההמלצות העיקריות מתרכזות בנושא זה. לדעתי ההמלצות הן כי המכללה צריכה לנהוג בחוכמה כלפי "הצרכנים" שלו ולהתאים לכל אחד "שירות" משמעת המתאים לו.
יש לשמור על הלקוחות הקיימים (התלמידים). אם אותם תלמידים ישארו במכללה ויהיו מרוצים הם יזדהו עימו ויהיו גאים הו. הם יטיבו להעיר את המסר בכל מפגש לתלמידים הצעירים ולאחרים וישמשו מנוף לגיוס לקוחות.
שיווק מוצלח של בית הספר יכול להעשות על ידי גורמי חוץ מקצועיים) (חברה מומחית לשיווק) או על ידי גורמי פנים של בית הספר כמו המורים וההנהלה. תרומת המורים והצוות הפדגוגי יכולה להעשות בדרכים שונות. אחת מהן הינה העצמת התלמיד, הסתייעות בתלמידים למטרת שיווק בית הספר נגזרת מהשפעת קבוצת השווים, למשל לפתח מנהיגות מקרב התלמידים אשר תתרום בתהליך השיווק לתלמידים המועמדים לבחירת המכללה.

תוכן העניינים:
1. תקציר
2. מבוא
2.1 הצגת הנושא
2.2 הבעיה העסקית
2.3 שאלות המחקר
2.4 מטרות העבודה
3 סקירת הספרות
3.1 דימוי בית הספר
3.2 נכונות לקניית שירות (נכונות להרשם לביה"ס )
3.3 הקשר בין המשתנים
3.4 רציונל המחקר
3.5 השערות המחקר
3.6 משתני המחקר
4. שיטת המחקר
4.1 מערך המחקר
4.2 המדגם
4.3 כלי המחקר
4.4 שיטת הניתוח
4.5 מגבלות המחקר
5. תוצאות
5.1 התפלגות העונים
5.2 התפלגות התשובות
5.3 תוצאות ההשערות
6. דיון בתוצאות
7. סיכום העבודה
8. ביבליוגרפיה
9. נספח- דוגמת השאלון

קטע מהעבודה:

מוסד לימודי הינו ארגון ציבורי שמטרתו היא לחנך תלמידים, ולא למטרת רווח. אולם מנהלי המוסד והמופקדים על החינוך בו מעוניינים, מטבע הדברים, להגדיל את אוכלוסיית הלומדים בו על מנת שבית הספר לא יסגר וכן שידורג כבית ספר "טוב" (עינבר, 1997).
המוסד מנסה להשיג מטרות רבות בו זמנית: קידום התלמידים, חינוכם לערכים, וכן לתת פרנסה לעובדים בו. ארגון כזה נתון לתחרות בין בתי הספר השונים, והתלמידים יכולים לבחור בין בית ספר אחד למשנהו, ובית ספר שאינו בעל דימוי טוב יכולה להיווצר אצלו בעית תפוסה והוא עלול להיסגר.
בשנתיים האחרונות כמות הלומדים ירדה בו ב- 30% לערך ורוב התלמידים פונים למוסדות חלופיים, לדבריהם בשל איכות הלימודים במוסד.

תגים:

תלמידים · אוניברסיטה · בית · ספר · שביעות · רצון · דימוי · מכללה · לקוחות · חינוך

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין דימוי נותן השירות לבין רצון הצרכנים לקבל את השירות ממנו", סמינריון אודות "הקשר בין דימוי נותן השירות לבין רצון הצרכנים לקבל את השירות ממנו" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.