היישום אינו מחובר לאינטרנט

בחינת האסטרטגייה העיסקית של הקונצרן כור תעשיות בע"מ

עבודה מס' 062568

מחיר: 344.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: נייר מטה המוגש לדיון של מועצת המנהלים של כור להערכת ביניים של האסטרטגייה הנוכחית של הקונצרן.

10,438 מילים ,6 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן עיניינים
תמצית מנהלים
תיאור חב' כור תעשיות
פרטי פעילות
תיאור פעילות החברות המוחזקות העיקריות לפי מגזרים
השלכות תוכנית הפיצול על ECI
כור הון סיכון
פעילויות נוספות של החברה הראויות לציון
רכישה עצמית של מניות רגילות של כור
סקירה ובחינה של המגזרים העיקריים בהם פועלת כור
חזון החברה
תיאור האסטרטגייה העיסקית של כור והשלכותיה על ביצועי החברה
פירוט מימוש האחזקות של כור תעשיות
מיזוגים ורכישות בכור
תוצאות עיקריות של האסטרטגייה שננקטה והמשתקפות בדוחותיה הכספיים של כור
ניתוח סביבה פוליטית, כלכלית, חוקית וטכנולוגית של החברה
התאמת האסטרטגייה לנסיבות
סיכום ביניים
חלופות והמלצות לאסטרטגייה ולמימושה
ביבליוגרפיה

תמצית מנהלים
מבוא
כחלק מההיערכות לדיון של מועצת המנהלים של "כור תעשיות" להערכת ביניים של האסטרטגייה
הנוכחית של הקונצרן, מוגש בזה נייר מטה אשר מטרתו לסייע בידי ההנהלה לגבש דעה מוסכמת
לגבי האסטרטגייה ודרכי יישומה. נייר זה מציג בנוסף את דעתנו והמלצותינו לגבי חלופות
אפשריות לאסטרטגיה הנוכחית.
הנייר מתבסס בעיקר על מקורות פנימיים הכוללים הצגת השלבים השונים באסטרטגיה הנוכחית
של הקונצרן, דרכי פעולה, יעדים מרכזיים בהשגת המטרות וניתוח תוצאות הביניים בישום
השלבים השונים; כמו כן, מתבסס הנייר על מקורות חיצוניים השופכים אור על מבנה המגזרים
השונים בהם פועל הקונצרן ומתאר את הנסיבות בסביבות הרלוונטיות לפעילות החברה וכיצד
מתאים עצמו הקונצרן לנסיבות אלה, תוך ניסיון להשתמש ככל שניתן במודלים מקובלים כמו
PEST וSWOT- על מנת להציג תמונה מדויקת ככל האפשר (נציין כי השימוש במודלים אלה לא
נעשה בצורה מפורשת בשל היות החברה קונצרן ענק של חברות בתחומים רבים ושונים של
פעילויות והעובדה כי הקונצרן הינו אחת התעשיות הכבדות והמשפיעות במשק הישראלי אשר
ההשפעות עליו הם רבות מכדי שנוכל לסקור את כולן).
הנייר, בהתבסס על איסוף מקורות מידע חיצוניים נוספים כמו סקירות ענפיות שנעשו ע"י חברות
מידע חיצוניות (.B.D.I וD&B-) וקטעי עיתונות עסקית, סוקר את ההתפתחויות במשק הישראלי
ובמדינות יעדי היצוא של החברות השונות בקונצרן וכיצד מגיב הקונצרן להתפתחויות אלו.

רקע
כור תעשיות הינה חברת אחזקות מובילה בישראל, אשר לה אחיזה משמעותית בחברות יצוא
ישראליות מהטובות והמשמעותיות במשק.
כור תעשיות בע"מ משקיעה באופן פעיל במגזר הטלקומניקצייה באמצעות חברות ECI טלקום
וטלרד נטוורקס, בעלת אחזקות רבות בחברות אלקטרוניקה צבאית מובילות באמצעות קבוצת
תדיראן ופעילה במגזר האגרו-כימייה באמצעות חברת מכתשים אגן תעשיות.
במהלך השנים 1998-1999 יישמה החברה תוכנית אסטרטגית הכללה שינוי מבני ואשר ארכה 18
חודשים בלבד. מטרת התוכנית היתה להפוך את הקונצרן מקרן הון של מגוון מסועף של פעילויות
במגזרים שונים ורחבים במשק לחברת אחזקה המתמקדת במגזרי ההייטק ובמגזרי הצמיחה.
המטרה שכור הציבה בפניה היא יצירת ערך לבעלי המניות בדרך של התמקדות במגזרים של
טלקומניקצייה, אלקטרוניקה צבאית ואגרוכימייה, הרחבת הפעילויות הקיימות ויציאה
מתחומים שאינם בעלי פוטנציאל רווחיות גבוה.
סקירה
הסקירה כוללת ניתוח סביבתי של הפירמה, ומתייחסת לסביבה הפוליטית, הכלכלית, החוקית
והטכנולוגית. הנייר סוקר כאמור את המגזרים השונים בהם פועלת החברה, הטלקומניקצייה,
האלקטרוניקה הצבאית והאגרו-כימייה, ולאחרונה גם את מגזר הון הסיכון ובוחן את השווקים
העיקריים בהן פועלת החברה בארץ ובחו"ל.
ניתוח החברה מתבצע באמצעות התייחסות לכלל הגורמים, לחוסנו הכלכלי של הקונצרן (בעיקר
בנושא של הון עצמי רווחיות ונזילות), לביצועיה של מניית כור בשנים האחרונות לפני ואחרי
תוכנית ההבראה, לנסיונות השונים של המיזוגים והרכישות שנעשו ע"י הקונצרן במסגרת התוכנית
ולפעילויות הרבות והשונות בנושא של מימוש אחזקות החברה, להשקעות השונות שנעשו במו"פ
ובהשקעה האדירה בהייטק וביצירת הפלטפורמה להשקעות ביחידות סטרט-אפ.
סיכום
המסקנות מצביעות על כך שתוכנית שלושת השלבים של כור הוכיחה את עצמה מבחינת תוצאות
כספיות והשגת היעדים. כור הינו קונצרן בעל נוכחות מרכזית במשק הישראלי וחוסן כלכלי איתן.
עם זאת, יש מקום להערכה מחודשת של אסטרטגיית המיקוד בה נוקטת החברה לאור הנסיבות
החדשות בסביבה. לדעתינו, האסטרטגייה בה נקטה החברה אינה בעייתית כשלעצמה אלא
שהתקלות השונות בה נתקלה החברה מקורן בתזמון לא נכון של ישום האסטרטגייה (דוגמת
ההשקעה בECI- דווקא בזמן הנפילות של הנסד"ק וחשיפת בועת ההייטק בארץ ובעולם) וכן
בהתמקדות יתר במגזרים בעלי סיכון גבוה.
בנוסף, צריך הקונצרן להתמודד עם שאלת מיצובו בשוק - עד עתה כור נתפס כסמל הכלכלה
הישנה ומנייתה נחשבה סולידית במשך שנים כתוצאה מכך שהחזיקה במגוון חברות ממספר
תחומים היוצרת פיזור סיכונים, ולכן גם היתה פופולרית בקרב משקיעים מוסדיים. עתה צריכה
החברה להחליט על שינוי מבני על מנת להתאים את מערך האחזקות שברשותה לכלכלה החדשה
ולדינמיות הרבה המאפיינת אותה.

הערת מערכת: בעבודה לא נכתבו מראי מקום.

מקורות:

Michael E. Porter , "What is strategy", Harvard Business Review, November-December 1996. מתוך תדפיס הקורס מדניות עסקית
Gary Hamel , "Strategy as revolution", Harvard Business Review, July-August 1996
Available at http://city-in-a-bottle.ath.cx:8080/pub/bsm/readings/Strategy_as_Revolution.pdf
The Fall and Rise of Strategic Planning, Henry Mintzberg, Harvard Business Review, January-February 1994
Jeffrey L. Cummings and Jonathat P. Doh, "Identifying who matters: Mapping key players in multiple environments", California Management Review, Winter 2000. Available at: http://www62.homepage.villanova.edu/jonathan.doh/Identifying%20who%20matters.doc
Jay R. Galbraith, Designing Organizations: An Executive Briefing on Strategy, Structure and Process, San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1995.

תגים:

tsep · tows · אחזקה · איי · אסטרטגייה · ופנימית · חברות · חיצונית · כור · לדיון · מגזרי · מודל · מטה · נייר · סביבה · סקירות · עיסקית · עיתונות · ענפיות · קונצרן · תעשיות

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בחינת האסטרטגייה העיסקית של הקונצרן כור תעשיות בע"מ", סמינריון אודות "בחינת האסטרטגייה העיסקית של הקונצרן כור תעשיות בע"מ" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.