היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 65036
סקירת ההתפתחויות שחלו בהתייחסות בית המשפט לגופים דו-מהותיים.
12,437 מילים (כ-38.5 עמ'), 34 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 60420
סקירת חייו ובחינת השאלה לאור כתביו של האיש.
8,208 מילים (כ-25.5 עמ'), 10 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 60423
סקירה קצרה של התפתחות התנועה הרומנטית הצרפתית.
1,524 מילים (כ-4.5 עמ'), 9 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 65031
סקירת החברה וניתוח דוחותיה ויציבותה.
4,879 מילים (כ-15 עמ'), 5 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 60418
סקירה בסיסית של הנושאים.
3,722 מילים (כ-11.5 עמ'), 5 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 69202
סקירה של מחקרים בנושא.
10,400 מילים (כ-32 עמ'), 31 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60413
סקירת הספרות ועריכת מחקר קצר.
5,474 מילים (כ-17 עמ'), 5 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 65042
סקירת נושא קלפי המיקוח בישראל בעיניים משפטיות, והשלכת נושא זה על מעמדה של הדמוקרטיה במדינתנו.
6,371 מילים (כ-19.5 עמ'), 15 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 60432
סקירת הדין בארה"ב ואנגליה והדין הישראלי.
11,290 מילים (כ-34.5 עמ'), 52 מקורות, 306.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100