היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64491
סקירת מבנה שוק הנפט בסין, וסקירת הדוחות הכספיים של PetroChina - חברת האנרגיה הגדולה בסין.
2,074 מילים (כ-6.5 עמ'), 0 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60975
סקירת המאפיינים ואופן הגידול וסקירת הענף מקום המדינה עד שנות ה 2000.
3,744 מילים (כ-11.5 עמ'), 6 מקורות, 108.95 ₪
עבודה מס' 20886
סקירת המאורעות כפי שהתנהלו בכנסת ובממשלה תוך בחינת המושגים כח, יחסי עוצמה, סמכות, לגיטימציה שוויון ועוד.
1,527 מילים (כ-4.5 עמ'), 4 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 68847
סקירה תמציתית של הגישה הליבראלית, הגישה המרקסיסטית וההבדלים בין גישות אלו לגישה הקנסיאנית.
1,476 מילים (כ-4.5 עמ'), 0 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 67154
סקירת ספרו של רוג'רס ברובייקר העורך השוואה בין מוסד האזרחות בהיסטוריה הלאומית והמדינית של שתי המדינות.
1,873 מילים (כ-6 עמ'), 3 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 60096
בדיקת אופן סקירתם של שני אירועים ע"י שלושה מן העיתונים היומיים בישראל.
4,051 מילים (כ-12.5 עמ'), 44 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 67681
סקירה וניתוח של המאפיינים המקובלים בבחינת התנהגות ארגונית בארגון, כפי שאלה באים לידי ביטוי ברשת אופטיק דורון.
5,157 מילים (כ-16 עמ'), 7 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 60477
סקירת המצב הקיים במלון מההיבט השווקי, עריכת מחקר שווקים והצעת תכנית עסקית להגדלת היקף הפעילות במסעדה ובמלון.
11,445 מילים (כ-35 עמ'), 8 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 70436
סקירת ספרות וניתוח מקרה.
3,700 מילים (כ-11.5 עמ'), 3 מקורות, 109.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100