היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 30
ופנימית
עבודה מס' 64328
ניתוח הסביבה הפנימית והחיצונית של שוק הדלק הבינלאומי, שאליו חברת דלק שואפת לחדור.
5,491 מילים (כ-17 עמ'), 18 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 66394
ניתוח הסביבה הפנימית והחיצונית בענף בתי הקפה בישראל ובחינת הניהול ברשת ארקפה.
5,196 מילים (כ-16 עמ'), 7 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 60758
העבודה סוקרת את התפתחות קריאת שם לאדם במהלך הדורות, הסיבות לשינוי שם אדם, דילמות הלכתיות ובוחן רעיונות בנושא שם האדם כביטוי למשמעות פנימית.
12,176 מילים (כ-37.5 עמ'), 30 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 65174
ניתוח האסטרטגיה השיווקית של Palm Pilot, ניתוח הסביבה החיצונית והפנימית על פי מודלים שונים, זיהוי הבעיה השיווקית/אסטרטגית והצעה לאסטרטגיה שיווקית חדשה.
4,063 מילים (כ-12.5 עמ'), 0 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 60116
סקירת מערכת הקירור על מרכיביה ועריכת ניסויים למדידת טמפרטורה.
6,251 מילים (כ-19 עמ'), 0 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 60186
האם קיים קשר בין הביקורת המבוצעת בשטח, ע"י מבקרים פנימיים בישראל, לתכניות ההכשרה לעיסוק במקצוע.
10,385 מילים (כ-32 עמ'), 20 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 66668
ניתוח ענף התיירות, הסביבה החיצונית והפנימית לארגון ואסטרטגיית פיתוח עתידית לשנים הבאות.
8,606 מילים (כ-26.5 עמ'), 23 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70649
בחינה עיונית של יתרונות השימוש בכלים טכנולוגיים בהוראה כמקדמים את תחושת המסוגלות העצמית של תלמידים לקויי למידה.
3,196 מילים (כ-10 עמ'), 19 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 64250
ניתוח הארגון הנבחר במטרה ללמוד את הסביבות החיצונית והפנימית שמשפיעות על הארגון במטרה לאתר חולשות ואיומים עיקריים, לנתחם ולהציע פתרונות.
10,960 מילים (כ-33.5 עמ'), 14 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 30