היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 29
ופנימית
עבודה מס' 63836
בדיקת הביקורת הפנימית לפני ואחרי החלת "חוק הביקורת הפנימית" התשנ"ב-1992
4,908 מילים (כ-15 עמ'), 9 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 69721
סקירה חקיקתית ופסיקתית של תוכנית האכיפה הפנימית כפי שיושמה בארץ.
3,722 מילים (כ-11.5 עמ'), 17 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 33201
המחשב בביקורת הארגון, אבטחת מערכות מידע ממוחשבות, ומשמעות הביקורת הפנימית בעידן הממוחשב.
3,835 מילים (כ-12 עמ'), 10 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 63829
תיאוריות המתייחסות למוטיבציה פנימית ולמוטיבציה חיצונית.
1,101 מילים (כ-3.5 עמ'), 4 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 63848
הביקורת הפנימית וכיצד היא באה לידי ביטוי בתחום מערכות המידע.
3,852 מילים (כ-12 עמ'), 10 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 67403
סקירה קצרה של הנושא.
1,240 מילים (כ-4 עמ'), 5 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 60116
סקירת מערכת הקירור על מרכיביה ועריכת ניסויים למדידת טמפרטורה.
6,251 מילים (כ-19 עמ'), 0 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 60186
האם קיים קשר בין הביקורת המבוצעת בשטח, ע"י מבקרים פנימיים בישראל, לתכניות ההכשרה לעיסוק במקצוע.
10,385 מילים (כ-32 עמ'), 20 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 50529
בחינת הקשר בין שינויי השלטון וההתיישבות היהודית באזור זה.
6,988 מילים (כ-21.5 עמ'), 15 מקורות, 312.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 29