היישום אינו מחובר לאינטרנט

שילוב תלמידים בעלי ליקויי למידה וצרכים מיוחדים בכיתות רגילות

עבודה מס' 062540

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת מהלך השילוב הלכה למעשה באמצעות ראיונות ותצפיות.

11,759 מילים ,30 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

עבודה זו בודקת את שלוב הילד בעל הצרכים המיוחדים בכתה הרגילה. השלוב הנו אחת המטרות המרכזיות של העשייה החינוכית בת דורנו.
גישה זו נשענת על הנחות היסוד של התפישה ההומניסטית המכירה בזכותו של האדם להיות שונה, בזכותו כשונה להיות חלק מהחברה ולקבל ממנה את השירותים הנחוצים לו להתפתחותו.

שאלות המחקר
1. מהן השלכותיו החברתיות והלימודיות של תהליך השלוב?
2. אילו גורמים משפיעים על הצלחת התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים במסגרת החינוך הרגיל?

מטרת המחקר
לבדוק האם שלוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בכתות הרגילות הוא אמצעי יעיל לקידומם המנטלי והחברתי.

שיטת המחקר
ראיונות ותצפיות.

כלי המחקר
1. ראיונות הכוללים שאלות המתייחסות לניסיון אישי בהתמודדות עם שלוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרת בית הספר הרגיל. נוסח השאלון חובר על ידי לצורך העבודה בלבד.
2. תצפיות שנערכו בשתי כתות בהם קיים שלוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים, ע"פ דף תצפיות שנבנה ופותח לצורך העבודה בלבד.

אוכלוסיית המחקר
במחקר זה השתתפו 10 מורות מהחינוך הרגיל, המחנכות בכתות ג' ד' בשני בתי ספר המשלבים ילדים בעלי צרכים מיוחדים בכתה רגילה.
שתי מנהלות מבתי ספר יסודיים (אחת עם ותק של 10 שנים בניהול, והשניה עם וותק של 14 שנים) בהם יש כתות משולבות.
בתצפית 1 השתתפו 32 תלמידים בכתב ד' - 15 בנים, 17 בנות, 5 ילדים מביניהם מוגדרים כבעלי צרכים מיוחדים ומחנכת הכתה (המורה עם וותק של 5 שנים בהוראה).
בתצפית 2 השתתפו 35 ילדים בכתב ג' 19 בנות ו16 - בנים מתוכם 4 המוגדרים כבעלי צרכים מיוחדים, מחנכת הכתה (המורה עם וותק של כ-10 שנים בהוראה) ומורה לחינוך מיוחד (בעלת וותק של כ-14 שנים בהוראה).

עפ"י המחקר נראה כי על מנת להגיע למודל אופטימלי בשלוב דרושים מס' תנאים מרכזיים בהם:
1. הכנה מתאימה של מורות.
2. קיומה של מערכת תמיכה וסיוע מצד מורי החינוך המיוחד.
3. תקציב להקצאת שעות השתלמות, שעות סיוע של מורה נוספת בכיתה, סביבה וכו'.

מימוש תנאים אלה ואחרים (המפורטים בעבודה) מהווה אתגר לא פשוט למעצבי מדיניות החינוך ועוסקים בהכשרת מורים. אם הצלחת השלוב תהווה מטרה חשובה לכל הנוגעים בדבר. יתכן ובעתיד ניווכח במהפך אמיתי בכל הנוגע להצלחת השלוב והשלכותיו על עתידו של הילד המשולב.

תוכן העניינים:
פרק א' - הקדמה
פרק ב' - תולדות החינוך המיוחד
פרק ג' - לקות למידה
פרק ד' - השילוב
ד'1- - מודלים תיאורטיים לשילוב
ד'2-- עמדות בנושא שילוב ילדים חריגים בכיתה רגילה
פרק ה' - שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים - הלכה למעשה
ה'1-- ראיון עם מחנכות בכתובת שילוב
ה'2-- ראיון עם מנהלות בבתי ספר
ה'3-- תצפיות בכתות שילוב
ה'4-- דיון בממצאים
פרק ו' - סיכום
פרק ז'- ביבליוגרפיה

מקורות:

אלדד, רותי (1989) "כיתות משולבות". החינוך המיוחד, 33, עמ' 51-48.
באך, היינץ (1987). "מה עדיף: קידום הילד החריג בכיתה אינטגרטיבית או בית ספר מיוחד?" בתוך: חנן אהרוני (עורך) אתה צודק אבל (עמ, 94-91), חדרה: הוצ' אקים.
ברט, הילני (1975) "תולדות החינוך המיוחד" בתוך: פרק חינוך מיוחד, משרד החינוך והתרבות מס' 2 המחלקה לחינוך מיוחד, חדרה: הוצאת אקים.
זקס, שמעון (1982). "על בעיות השילוב (אינטגרציה) של הילד החריג", חוות דעת, 15, עמ' 100-97 .
זקס, שמעון (1972) קווים למחשבת החינוך המיוחד, הוצאת רמות מערכות חינוך בע"מ, ת"א.
זקס ש. לוין (1989) "סוגיות בחינוך מיוחד", בתוך אוניברסיטה הפתוחה יח' 1.
חוזר המנהל הכללי (1986) "לקויות למידה וקשיי למידה: הגדרה ועקרונות לאבחון ולטיפול" חוזר מיוחד ד', משרד החינוך והתרבות, מחלקת פרסומים.
חוזר המנהל הכללי (1996) "יישום חוק החינוך המיוחד - הערכות לשנה"ל תשל"ז" חוזר מיוחד י"א משרד החינוך מחלקת הפרסומים.
לייזר יונה (1995) "קשיים בדרך לשילוב הילד החריג בכיתה הרגילה". הד החינוך, ס"ט, עמ' 16-14 .
מושל, ארנה (1993) "שילוב תלמידים חריגים בחינוך הרגיל: סקירת ספרות מקצועית". ילקוט מידע למורה, 2.
מיכאל, עזרא (1991) "היערכות הרגילה לשילוב הילד החריג בעקבות חוק חינוך מיוחד 1998." דפים 13 ,עמ' 53-52.
מיכאל, עזרא (1993) "על תוכנית לימודים להבטיח הצלחות", הד החינוך כרך ס"ז גיליון 10, הסתדרות המורים.
מישורי, עדנה (1994) "שילוב - גישות וציוני דרך". נתיבי קשר, 2, עמ' 15-7.
מלמד רחמים, (1991): "היערכות מערכת ההכשרה לשילוב החריג במסגרות הרגילות", דפים 13, עמ' 50-51.
נמרוד, לאה (1995), "שילוב הילד החריג בכיתה הרגילה", משרד החינוך והתרבות, אגף להכשרת עובדי הוראה, מכון מופ"ת.
סמפסון, שמעון, (1994) , הילד לקוי הלמידה בבית ובבית - הספר, הוצאת ד. חוקת ובניו.
עמלה, עינת (1992), ליקויי למידה - האתגר, הוצאת איתאב.
פינברג, עפרה (1993), "ילדים לקויי למידה בחינוך הרגיל בהרצליה". בתוך לקט מאמרים " שילוב הילד לקויי הלמידה בחינוך הרגיל" האגף לחינוך מיוחד , ת"א .
קדרון, רבקה (1991), "לקויי למידה התפתחותיים, הגדרה, איפיונים וקווי יסוד לטיפול", משרד החינוך והתרבות אגף לחינוך מיוחד.
קדרון, רבקה (1993), "לקויי למידה במערכת החינוך", מתוך הד החינוך כרך ס"ז בהוצאת הסתדרות המורים לישראל.
רונן, חנן (1981), "שילוב הילד החריג בחינוך הרגיל", החינוך נ"ג, ע"מ 205-208.
רונן, חנן (1992), הילד בעל הצרכים החינוכיים המיוחדים בכתה הרגילה, סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, 7, ע"מ 75-91.
רונן, חנן: "ילדים בלי תוויות" , הד החינוך, תשנ"א כרך ס"ה גיליון א' הסתדרות המורים.
רייטר, שונית (1989), "שילוב ילדים חריגים בבתי ספר רגילים"- אתגר לשנות ה 90 סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, 6 , ע"מ 25-39.
רענן ש. (1996) , "לקויות למידה קשיי הגדרה", מתוך ילקוט מידע למורה, מכון הנרייטה סאלד.
שיינין, מ., רייטר, ש. תירוש, ע. (1994) "תכנית התערבות מבוקרת לשילוב הילד החריג בקהילה", כן, כתב נפש - רבעון לטיפול ולחינוך יצירתי, 3, ע"מ 46-51.
שרוני, ו. (1998) מדריך נבוכים למחנכים והורים של הילד לקוי הלמידה, רכס הוצאה לאור, פרויקטים חינוכיים.
שרן, יעל ושלמה (1969) לקויי למידה ותיקונם, הוצאת הקיבוץ הארצי אונ' ת"א.
HOBBS, FUTURES OF CHILDREN, CATEGORIES AND THEIR CONSEJUENCES, 1975, SAN FRANCISCO, JONNY - BASS.
KIRK S.A BALLAGHAR J.J: EDUCATINING EXCEPTIONAL CHILDREN, 1983, BOSTON, HOUGHTON MIFFLIN: COMPANY, CHAP A 365-411. ?

תגים:

בית · הוראה · הפרעה · הפרעת · התנהגות · חינוך · חריג · ליקוי · למידה · מום · מוסד · מורה · מיוחד · מיוחדים · מסגרת · נורמה · ספר · צרכים · שיפור · תפקיד

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שילוב תלמידים בעלי ליקויי למידה וצרכים מיוחדים בכיתות רגילות", סמינריון אודות "שילוב תלמידים בעלי ליקויי למידה וצרכים מיוחדים בכיתות רגילות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.