היישום אינו מחובר לאינטרנט

התמודדות עם הוראה מקצועית רב תחומית

עבודה מס' 062038

מחיר: 289.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תיאור התפתחות מקצועית של מורה.

3,614 מילים ,26 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

הנני מורה מקצועית רב תחומית (ספרות ומתמטיקה) בחטיבת הביניים.

בעבודה זו אתאר את התפתחותי המקצועית תוך סקירת ספרות מקצועית המשיקה למעמדי הייחודי בארגון (בית הספר). מעמד זה נובע מתוקף העובדה שהנני מורה מקצועית בשתי תחומים שלכאורה האחד במזרח (ספרות - הומני) והשני במערב (מתמטיקה - ריאלי).

בהיותי מורה מקצועית בשתי תחומים הנתפסים כשונים מאוד, אני מתמודדת מדי יום בתחומים רבים כגון:
* שינויים בשיטות הלימוד וההערכה
* הדימוי העצמי שלי והעדפותיי האשיות
* כיצד אני נתפסת בעיני התלמידים, עמיתי למקצוע ובארגון ככלל

בעבודתי היומיומית יש מצבים בהם אני מלמדת כיתה מסוימת שיעור בספרות ולאחר מכן אני באותה כיתה בשיעור במתמטיקה. היות ששיטת ההוראה שונה בכל מקצוע משתנה גם הסגנון האישי שלי מסגנון של "פתיחות, דיון ודו-שיח" בשיעורי ספרות, לסגנון של "אנליטיות, מיקוד ופרגמטיות" בשיעורי מתמטיקה.

כמו כן, לא תמיד יש קורלאציה בין הישגי התלמידים במקצועות ההומניים ובמקצועות הריאליים ויש מצבים בהם תלמידים מוצאים את עצמם "מובילים" בשיעור אחד ו"נגררים" בשיעור השני.

מצבים אלו, באם לא יטופלו בצורה נאותה, יכולים ליצור תחושות של אי נוחות\בלבול הן אצל התלמידים והן אצל המורה. לפיכך, על המורה להתמודד בצורה עדינה ומיוחדת בסיטואציות אלו ולרתום את הידע הנצבר שלו על התלמידים בכלל המקצועות, לטובת שיפור ההישגיות שלהם בכלל המקצועות תוך טיפוח יחסי גומלין חיוביים עם התלמידים.

עבודה זו מציגה את הנושא הכללי, תוך התייחסות לסיטואציה הפרטית שלי, מתוך מטרה להאיר את הנושא על יתרונותיו וחסרונותיו. כמו כן בעבודה זו אביא את דעתי האישית למסקנות/ המלצות בעניין הוראה מקצועית רב תחומית.

תוכן העניינים:
פרק א' - מבוא
פרק ב' - סקירת ספרות
הערכה ותמורות בדימוי תפקיד המורה
סביבה ארגונית וחשיבה ביקורתית
התפתחות מקצועית
ניהול ועבודת צוות
הוראה כפרופסיה
פרק ג' - הארגון והתפקיד
כיצד הגעתי עד הלום
הארגון - מאקרו
ה"אני מאמין" שלי
האינטרקציה שלי בארגון
רפלקציה והתנסות מקצועית
פרק ד' - דיון, סיכום והמלצות
דיון, סיכום והמלצות
ביבליוגרפיה

מקורות:

אבירם, א' (1995). מערכת החינוך בחברה הפוסט-מודרנית ארגון א-נומלי בעולם כאוטי. מתוך: א' גור-זאב, (עורך). חינוך בעידן השיח הפוסט-מודרני. בית ברל: הוצאת מגנס.
אבירם, א' (1998). הצעה לפיתוח מסלול להכשרת אנשי צוותים מובילים לבתי-ספר עתידניים ולליוויו. באר-שבע: המחלקה לחינוך אוניברסיטת בן-גוריון.
זילברשטיין, מ'. בן פרץ , מ' וזיו, ש' (עורכים). (1998). רפלקציה בהוראה - ציר מרכזי בהתפתחות מורה. ת"א: מכון מופ"ת.
זילברשטיין, מ' וכץ, פ' (1998). מורה גדול. מומחה ומקצוען: שלוש זויות ראייה לבחינת דמותו של "המורה אשר". דפים, 26.
טל, ז' ואבידב, א' (1997). פיתוח תפיסת המנהיגות בתפקיד ההוראה. נייר עמדה. המכללה האקדמית אחווה.
טל, ז' ואבידב, א' (1997). מנהל בית הספר מול אתגרי החינוך בשנות ה - 2000 מניהול למנהיגות. המכון לפיתוח מנהיגות, המכללה האקדמית אחווה.
סדן, א' (1996). העצמה ועבודה קהילתית. חברה ורווחה. גליון 16 (2), ע"מ 162-143.
סדן, א' (1997). העצמה ותכנון קהילתי - תאוריה ופרקטיקה של פתרונות חברתיים אנושיים. הקיבוץ המאוחד. ת"א.
קרמר-חיון, ל' (1991). הערכה עצמית של מורים מנוף להתפתחות מקצועית. דפים, 13, ע"מ 9-24.
שולוב-ברקן, ש' (1991). הוראה ופרופסיה: סקירת ספרות מקצועית ודיון. ירושלים: מכון סאלד.
שרן, ש' ושחר, ח' (1990). ארגון ועבודת צוות במוסדות חינוך. ת"א: הוצאת שוקן.
Altrichter, H. Posch, P. Somekh, B. 1993. Teachers Investigate thir Work. London NY: Boutledge.
Ashcroft, L. (1987). Defusing "empowering" the what and the why. Language Arts, 64 (2), pp. 142-156.
Bass, B.M. (1990). Bass and stogdill's Handbook of Leadership: Theory, Research, and Managerial Applications (3d edition) New York: Free Press.
Goodlad, J. (1991).Why We Need a Complete Redesign of Teacher Education. Educational Leadership, 49, 4-6.
Healy, J.M. (1998). Failure to Connect: How Computers Affect Our Children's Minds - for Better and Worses.
Irwin, J.W. (1996). Empowering Ourselves and Transforming Schools, Educators Making a Difference. Albany: New York: State University Press.
Kieffer, C.A. (1983). Citizen Empowerment: A Developmental Perspective. Prevention in Human Services. 1, pp. 9-36.
Knowles, M. (1970). The Modern Practice of Adult Education: Andrragogy Versus Pedagogy. NY: Association Press.
Knowles, M. (1978). The Adult Learner: A Neglected Species. Huston, Gulf Press.
Knowles, M.(1989). The Makink of an Adult Educator. San Francisco: Jossy Bass.
Leithwood, K. Steinbach, R. (1993).Total Quality Leadership: Expert Thinking Plus Transformational Practice. Paper Presented at the Annual Meeting of the A.E.R.A. Atlanta, Georgia.
Maeroff, G.I. (1988). The Empowerment of teachers: Overcoming the Crisis of Confidence. Teachers College Press.
Melenyzer, B.G. (1990). Teacher Empowerment: The discours, Meanings and Social Actions of Teachers. paper presented at the national Council of the states on In Service Education, Orlando FL, November.
Vonk, J.H.C. Schras, G.A. (1987). From Begining to Experienced Teacher: A Study of The Professional Development of Teachers During Their First Four years of Service. European Journal of Teacher's Education, 10.
Watson, J. (1988). One Year Courses: The Teacher's Views. British Journal of Spacial Education, 15, 79-82.

תגים:

מורה · תלמידים · כיתה · התפתחות · מקצועית · פרופסיה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התמודדות עם הוראה מקצועית רב תחומית", סמינריון אודות "התמודדות עם הוראה מקצועית רב תחומית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.