היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 17
עבודה מס' 67537
הקשר בין מוניטין חיצוני נתפס, שביעות רצון בעבודה מעורבות בעבודה לבין התנהגות מקצועית בקרב עובדי מחלקת מזון ומשקאות במלון.
14,819 מילים (כ-45.5 עמ'), 55 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 62038
תיאור התפתחות מקצועית של מורה.
3,614 מילים (כ-11 עמ'), 26 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 62461
תיאור התפתחות מקצועית אישית.
3,433 מילים (כ-10.5 עמ'), 7 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 68949
מהן הבדיקות המקדמיות אותן עורך הדין צריך לבדוק טרם בואו לבצע את עסקת המקרקעין, ומהן ההשלכות של אי ביצוע הבדיקה על רוכש הדירה ועל עורך הדין עצמו?
14,086 מילים (כ-43.5 עמ'), 67 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 50237
סקירה היסטורית, עילות תביעה נפוצות, פתרונות חוקתיים והתנהגות מינית לא מוסרית של רופאים אחרים.
4,571 מילים (כ-14 עמ'), 3 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 62045
מהו הנזק הנדרש לשם קביעת רשלנות של עו"ד בנזיקין ובמישור האתיקה המקצועית.
3,400 מילים (כ-10.5 עמ'), 12 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62881
ניתוח על פי עקרונות המוסר.
5,629 מילים (כ-17.5 עמ'), 13 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 70128
כיצד התארגנותם ופעילותם של איגודים מקצועיים משפרת את מצבם של מהגרי העבודה (העובדים הזרים) בישראל?
3,618 מילים (כ-11 עמ'), 14 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 61949
התפתחות מקצועית מנקודת מבטו של המורה.
4,407 מילים (כ-13.5 עמ'), 7 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 17