היישום אינו מחובר לאינטרנט

התפתחות מקצועית מתקדמת-מעמדה הפרופסיונלי של ההוראה

עבודה מס' 062461

מחיר: 203.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תיאור התפתחות מקצועית אישית.

3,433 מילים ,7 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
השינויים הצפויים במערכת החינוך
מהי פרופסיה?
בית הספר- הארגון
מעגלי קריירה
תפקיד המנהל העתידי
הכשרה לתפקיד המנהל
דיון
ביבליוגרפיה
נספח - "אני מאמין בית ספרי" (חוברת פנימית של ביה"ס, אינה כלולה בעבודה(

מבוא
קצב השינויים הפוקדים אותנו בעידן הנוכחי מהיר ביותר. שינויים אלה מחייבים את החברה
למצוא פתרונות לאתגרים החדשים, ובכלל זה אתגרים בתחום החינוך. ההתמודדות עם האתגרים
והשינויים המתרחשים בחברה מותנית בהיערכות מתאימה של מוסדות החינוך כאירגונים (שרון,
1990, בתוך שרן- שחר, 1990).
לפיכך, מערכת החינוך המבקשת להיענות לדרישות חברתיות ולהתאים את עצמה לרוח הזמן,
עומדת בפני הצורך לשנות קונספציות, מבנים ודרכי הוראה. כיום, נתפס השינוי כתהליך נורמטיבי,
אינטגרלי למערכת, שרק באמצעותו ניתן לצמוח ולהתפתח.
בתי הספר יעברו תהליכי שינוי, ההוראה תשתנה, מטרתה תחרוג מהקניית ידע אל עבר פיתוח
כישורים ללימוד עצמאי מורים ידרשו להתפתח מבחינה מקצועית, המנהל יוגדר כבעל תפקיד הפועל
ברמה פרופסיונלית גבוהה. (קרמר ,(1995

בעבודה זו אתאר את ההתפתחות המקצועית שלי לאורך שנות עבודתי במערכת החינוך, אציג את
ביה"ס בו אני עובדת ואת מקומי בו, ואתמקד בתפקיד אליו אני מכוונת את עצמי להתפתח באופן
מקצועי - ניהול. אתאר את דמות המנהל הרצוי בעידן הנוכחי וכיצד אכשיר את עצמי לקראת
תפקיד זה. אציג סקירה ספרותית העוסקת בסוגיית מעמדה הפרופסיונלי של ההוראה. לסיום אנסה
לבחון את מידת ההתקרבות האישית שלי לתפקוד פרופסיונלי.

מקורות:

גלעד, א.(2001), התפתחות מקצועית מתמשכת של מורים במרכזי מורים אזוריים: השתלמות והדרכה כמכלול מתוך : www.achva.ac.il
ענבר, ד.(1995), הכשרה לתפקידי ניהול בבתי ספר כיוונים, השלכות והצעה, הוגש לוועדת הקבע שליד המזכירות הפדגוגית משרד החינוך התרבות והספורט.
ענבר, ד.(2000), ניהול השונות - האתגר החינוכי, רכס, תל-אביב
פוקס, א. (1995 ),שינוי כדרך חיים במוסדות חינוך, צ'ריקובר מוציאים לאור בע"מ
צבר, נ. גבתון ,ד. (1995), דרושים:מכוונות לידע וקוד אתי הערות אחדות על פרופסיונליזציה של ההוראה , בתוך: בן- עמוס - תמיר עורכים, המורה בין שליחות למקצוע, חינוך וחברה, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל- אביב.
קרמר, ל. (1995), דימויי מנהלים והכשרתם , מבט עתידני, נייר עמדה שהוגש למשרד החינוך והתרבות.
שולוב - ברקן, ש.(1991), הוראה ופרופסיה, מכון הנרייטה סולד ירושלים
שרן,ש , שחר, ח. (1990), ארגון ועבודת צוות במוסדות חינוך, הוצאת שוקן.

תגים:

הוראה · הכשרה · לתפקיד · ניהול · פרופסיה · שינוי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התפתחות מקצועית מתקדמת-מעמדה הפרופסיונלי של ההוראה", סמינריון אודות "התפתחות מקצועית מתקדמת-מעמדה הפרופסיונלי של ההוראה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.