היישום אינו מחובר לאינטרנט

האתגר המצרי בהלאמת התעלה ב-1956

עבודה מס' 061965

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מה היה האתגר המצרי בהלאמת התעלה לנוכח הגורמים הפנים מצריים, הבין ערביים והבין מעצמתיים שהובילו לבסוף למשבר סואץ.

13,453 מילים ,21 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הנושא
ב. שאלת המחקר
ג. מטרה ושיטה
פרק א': תעלת סואץ - סקירה היסטורית
א. בעת העתיקה
ב. בימי הביניים
ג. התעלה המודרנית
ד. תעלת סואץ מכרייתה ועד מלחמת העולם הראשונה
ה. תעלת סואץ בתקופת מלחמת העולם הראשונה
ו. תעלת סואץ בתקופה שבין שתי מלחמות העולם (1919-1939)
ז. תעלת סואץ בתקופת מלחמת העולם השניה
ח. תעלת סואץ עד להלאמתה ב1956 -
ט. תעלת סואץ במשפט הבינלאומי
פרק ב': האתגר המצרי בהלאמת התעלה
א. מבוא
ב. המישור הבין-מעצמתי - לפני המלחמה
ג. בריטניה וצרפת - לפני
ד. מערכת בינערבית - לפני
ה. ישראל-ערב - לפני
פרק ג': דיון בתוצאות האתגר המצרי ממשבר סואץ
א. דיון בתוצאות האתגר המצרי ממשבר סואץ
ב. בריטניה וצרפת
ג. מערכת בינערבית - אחרי
ד. ישראלי-ערבי - אחרי
סיכום
א. הרמה הגלובלית
ב. הרמה של בריטניה וצרפת
ג. הרמה הבינערבית
ד. הרמה הישראלית-ערבית
ביבליוגרפיה

שאלת המחקר
מהו האתגר המצרי בהלאמת התעלה לנוכח הגורמים הפנים מצריים, הבין ערביים והבין מעצמתיים שהובילו לבסוף למשבר סואץ ולמלחמה ב-1956?

מטרה ושיטה
במטרה להשיב לשאלת המחקר בסמינריון זה מצאתי לנכון לדון בנושאים הבאים:
1. סקירה היסטורית מיום 17.11.1869 חנוכת התעלה ועד להלאמתה ע"י המצרים ביום 26- ביולי 1956.
2. כדי לבחון את האתגר המצרי בהלאמת התעלה, יש לבחון את השפעתו של משבר סואץ 1956, על מאזן הכוחות הבין-מדינתי בשלוש רמות עיקריות :1
* הרמה הגלובלית, בה ינותחו היחסים בין מעצמות-העל (ארה"ב ובריה"מ) על רקע המתרחש במזה"ת, דגש נוסף יושם ברמה של בריטניה וצרפת, שהיא תת-מערכת בתוך הרמה הגלובלית.
* הרמה הבינ-ערבית, שבה ינותחו השינויים בעולם הערבי בתקופה הנדונה.
* הרמה הישראלית-ערבית, שבה ינותח טיבו של הסכסוך הישראלי-ערבי על רקע משבר סואץ
ומלחמת סיני.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. מקורות עיקריים: אסתמך בעיקר על, כפכפי, א. (1993), " פנינו במראה האמריקנית" מתוך "קתדרה" לתולדות ארץ ישראל וישובה, ניסן תשנ"ג, מארס 1993. (להלן כפכפי פנינו) המאמר דן ביחסי מצרים-ישראל ומעורבות המעצמות בזירה המזרח-תיכונית לפני מבצע סיני ואחריו, לאור מסמכים רשמיים שהותרו לאחרונה לפרסום על ידי ממשלת ארצות הברית. המסמכים:
C.N. Raethner (ed.), Arab-Israeli Dispute January 1 - July 26, 1956, (FRUS, XV), Washington ;.D.C. 1989, 892 pp
. John P. Glennon (ed.), Suez Crisis July 26 - December 31, 1956 (FRUS, XVI), Washington D.C .19891387, pp
. N.J. Noring (ed), Arab-Israeli Dispute 1957 (FRUS, XVII) Washington D.C. 1989, p. 943
וכן ספרו האחרון של מוטי גולני, (1997), תהיה מלחמה בקיץ... הדרך למלחמת סיני, 1955-1956. צה"ל הוצאת מערכות, משרד הבטחון, ההוצאה לאור. (להלן גולני תהיה מתחמה); וכן מוטי גולני (1992), מלחמת סיני 1956: היבטים מדיניים וצבאיים, תואר דוקטור לפילוסופיה אוניברסיטת חיפה (להלן: גולני, דוקטורט).
כפכפי אייל (1994). מלחמת ברירה הדרך לסיני וחזרה 1956-1957, הוצאת יד טבנקין עם העמותה למורשת משה שרת. (להלן: כפכפי מלחמת ברירה).
שמש משה. (1994). מבצע קדש ומערכת סואץ 1956: עיון מחדש, (עורך), באר שבע, המרכז למורשת בן גוריון. (להלן: שמש).

מקורות:

אסיה, אילן. (1998). "שאלת הרציפות הטריטוריאלית הערבית כמוקד של סכסוך במזרח-התיכון". נתיב: כתב עת למחשבה מדינית, חברה ותרבות, (1)60: 53-42.
ארמנהרי, אריה. (1966). "מדיניותה הערבית של מצרים במבחן השנים 1966-1952" האומה, ה(17) 21-10.
גולני, מוטי. (1992). מלחמת סיני 1956: היבטים מדיניים וצבאיים, תואר דוקטור לפילוסופיה אוניברסיטת חיפה.
גולני, מוטי. (1997). תהיה מלחמה בקיץ... הדרך למלחמת סיני, 1955-1956. צה"ל הוצאת מערכות, משרד הבטחון, ההוצאה לאור.
מוזר. מיבי. ב. שטרוויס, שמואל. (1977), תעלת סואץ, הוצאת המכון ע"ש דוד הורוביץ לחקר ארצות מתפתחות, אוניברסיטת תל אביב.
וטקיוטיס, פ.ג'. (1980). תולדותיה של מצרים, הוצאת מגנס, האוניברסיטה העברית ירושלים.
זיגר, יהושע. (1970). נאצר: "דרכו של דיקטטור" האומה, ח (29) 110-102.
כפכפי, אייל. (1993). "פנינו במראה האמריקנית" מתוך "קתדרה" לתולדות ארץ ישראל וישובה, ניסן תשנ"ג, מארס 1993.
כפכפי אייל (1994). מלחמת ברירה הדרך לסיני וחזרה 1956-1957, הוצאת יד טבנקין עם העמותה למורשת משה שרת.
מוריס, בני. (1996). מלחמות הגבול של ישראל, 1949-1956 ההסתננות הערבית, פעולות הגמול והספירה לאחור למבצע קדש. ספריית אאפקים. הוצאת עם-עובד בע"מ ת"א.
סיפורי קרב. מבצע "חץ שחור" הפשיטה על עזה. כתיבה, עריכה והוצאה לאור, מה"ד צה"ל תאריך לא ידוע.
עבד אל נאצר, ג'מאל. (1963). הפילוסופיה של המהפכה . תל אביב.
עבד אל-נאצר, גמאל. (1986). "הסודות שמאחורי ההתקפה בסיני" מערכות, 307-306: 25-22
קלין, מנחם. (1986). "מדיניותה הבינגושית של מצרים 1965-1955". מדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים, 26: 92-57.
שמיר, שמעון. (1984). "גורמים ושלבים בסכסוך הערבי-ישראלי", בתוך: נויברגר, בנימין (עורך), דיפלומטיה בצל עימות. רמת אביב, תל-אביב: אוניברסיטה הפתוחה, תשמ"ד.
שמש משה. (1994). מבצע קדש ומערכת סואץ 1956: עיון מחדש, (עורך), באר שבע, המרכז למורשת בן גוריון.
Glennon, John P. (ed.). (1989). Suez Crisis July 26 - December 31, 1956, (FRUS, XVI), Washington D.C, p. 1387.
Kyle, K. (1992). "The gulf war: the lessons of Suez". The World Today, Vol. 47 No. 12, pp. 216-219.
Noring, N.J. (ed). (1989). Arab-Israeli Dispute 1957, (FRUS, XVII) Washington D.C. p. 943.
Raethner, C.N. (ed.). (1989). Arab-Israeli Dispute January 1 - July 26, 1956, (FRUS, XV), Washington D.C. p. 892.

תגים:

תעלת · סואץ · מצרים · סיני · נאצר · מבצע · קדש · מלחמה · סכסוך · ערבי · ישראלי

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "האתגר המצרי בהלאמת התעלה ב-1956", סמינריון אודות "האתגר המצרי בהלאמת התעלה ב-1956" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.