היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–7] מתוך 7
עבודה מס' 62917
3,127 מילים (כ-9.5 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 63586
סקירת המחלה ודרכי הטיפול והמניעה.
4,703 מילים (כ-14.5 עמ'), 17 מקורות, 410.95 ₪
עבודה מס' 61965
מה היה האתגר המצרי בהלאמת התעלה לנוכח הגורמים הפנים מצריים, הבין ערביים והבין מעצמתיים שהובילו לבסוף למשבר סואץ.
13,453 מילים (כ-41.5 עמ'), 21 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61718
מה היו ההשפעות שחלו עם כרייתה של תעלת סואץ ופתיחתה ב-1869, מבחינה פוליטית ומבחינה כלכלית בתקופות השונות.
3,397 מילים (כ-10.5 עמ'), 3 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 31524
סקירת היחס של ברטניה לתעלה, המניעים והתהליכים המדיניים שלה, התקופה האמפריליסטית ועוד..
7,824 מילים (כ-24 עמ'), 13 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 40461
רקע היסטורי, נפוליון במצרים והכיבוש הבריטי הראשון, מוחמד עלי,והמאבק בענין בניית התעלה.
7,182 מילים (כ-22 עמ'), 7 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 21108
בחינת חשיבות התעלה לאור המאורעות בשנים אלא (מלחמת אתיופיה, מלחמת העולם השניה ועוד).
3,659 מילים (כ-11.5 עמ'), 9 מקורות, 181.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–7] מתוך 7