היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 14
עבודה מס' 61718
מה היו ההשפעות שחלו עם כרייתה של תעלת סואץ ופתיחתה ב-1869, מבחינה פוליטית ומבחינה כלכלית בתקופות השונות.
3,397 מילים (כ-10.5 עמ'), 3 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 10241
סקירת המניעים להתערבות הבינלאומית ותוצאותיה, המהלכים לפני המשבר ובמהלכו.
5,801 מילים (כ-18 עמ'), 16 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 65904
ניתוח ריאליסטי של המאורעות, תוך סקירת הוגים שונים שפיתחו את התיאורייה הריאליסטית להבנת יחסים בינלאומיים.
1,703 מילים (כ-5 עמ'), 7 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 31524
סקירת היחס של ברטניה לתעלה, המניעים והתהליכים המדיניים שלה, התקופה האמפריליסטית ועוד..
7,824 מילים (כ-24 עמ'), 13 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 62917
3,127 מילים (כ-9.5 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 40461
רקע היסטורי, נפוליון במצרים והכיבוש הבריטי הראשון, מוחמד עלי,והמאבק בענין בניית התעלה.
7,182 מילים (כ-22 עמ'), 7 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 21106
סקירת המניעים להתערבות הבינלאומית ותוצאות התערבות זו. מהלכי המעצמות לפני המשבר ובמהלכו תוך הסתמכות על עתונות וספרות מקצועית
2,522 מילים (כ-8 עמ'), 9 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 21229
סקירת המניעים להתערבות הבינלאומית, יחסי המדינות הלוחמות ותוצאות ההתערבות.
2,216 מילים (כ-7 עמ'), 10 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 21108
בחינת חשיבות התעלה לאור המאורעות בשנים אלא (מלחמת אתיופיה, מלחמת העולם השניה ועוד).
3,659 מילים (כ-11.5 עמ'), 9 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 14