היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [28–36] מתוך 969
עבודה מס' 70437
ניתוח ע"פ DSM
10,367 מילים (כ-32 עמ'), 44 מקורות, 329.95 ₪
עבודה מס' 70436
סקירת ספרות וניתוח מקרה.
3,700 מילים (כ-11.5 עמ'), 3 מקורות, 109.95 ₪
עבודה מס' 70423
מחקר איכותני המבקשת להציג ולפרט את נושא הדיכאון שלאחר לידה תוך שימוש במקורות מידע תיאורטיים.
6,336 מילים (כ-19.5 עמ'), 40 מקורות, 329.95 ₪
עבודה מס' 70420
סוגי הפרעות, גורמים ודרכי טיפול.
8,697 מילים (כ-27 עמ'), 29 מקורות, 164.95 ₪
עבודה מס' 70417
מאפייני הלוקים באנורקסיה, מטרות הטיפול בהם והאופן בו ניתן לסייע להם באמצעות טיפול באמנות.
2,209 מילים (כ-7 עמ'), 16 מקורות, 164.95 ₪
עבודה מס' 70416
גורמים למחלה, דרכי התמודדות, ומחקרים אודות השפעת טיפול באמנות על חולי סרטן.
1,601 מילים (כ-5 עמ'), 6 מקורות, 109.95 ₪
עבודה מס' 70401
מחקר באמצעות ראיונות עם 10 בוגרים.
10,024 מילים (כ-31 עמ'), 22 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 70391
5 מערכי שיעור מלאים ומקיפים המלמדים את 8 השלבים של התיאוריה הפסיכוסוציאלית של אריקסון. מערכים חווייתיים המעודדים למידה פעילה תוך הקניית אסטרטגיות למידה אצל התלמידים.
9,328 מילים (כ-28.5 עמ'), 0 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70368
סקירה תמציתית והתייחסות להבדלי מגדר ולמקרה של חיילים בארה"ב.
2,151 מילים (כ-6.5 עמ'), 22 מקורות, 219.95 ₪

עבודות [28–36] מתוך 969