היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [19–27] מתוך 969
עבודה מס' 70517
סקירת ספרות ומחקר שבוצע באמצעות שאלונים.
22,109 מילים (כ-68 עמ'), 69 מקורות, 659.95 ₪
עבודה מס' 70507
תיאור ההפרעה ודרכי הטיפול.
3,274 מילים (כ-10 עמ'), 19 מקורות, 384.95 ₪
עבודה מס' 70506
ניתוח תופעת ההטרדות המיניות במשטרת ישראל, מנקודת המבט של פסיכולוגיה ארגונית.
3,491 מילים (כ-10.5 עמ'), 14 מקורות, 109.95 ₪
עבודה מס' 70499
מחקר כמותי - כיצד משפיעים סגנונות ההתקשרות השונים באינטימיות מול חווית הפרידה.
7,532 מילים (כ-23 עמ'), 38 מקורות, 494.95 ₪
עבודה מס' 70481
בחינת תפקידם הייחודי של ההורים בטיפול.
10,148 מילים (כ-31 עמ'), 45 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 70451
הצגת שלוש שאלות מחקר והסבר רעיוני ותיאורי בלבד של מהלך המחקר ושל התוצאות אותם נצפה לקבל.
5,762 מילים (כ-17.5 עמ'), 14 מקורות, 318.95 ₪
עבודה מס' 70449
רקע תיאורטי וניסוי שמטרתו לבחון את ההשערה כי קיים קשר בין מודעות עצמית ציבורית לבין הסתמכות על רמזים פנימיים, קרי, תחושות בטן.
9,253 מילים (כ-28.5 עמ'), 35 מקורות, 384.95 ₪
עבודה מס' 70448
מהי ההשפעה המשותפת של נורמה חברתית ושל פנים אמינות או לא אמינות של אדם זר, על תפיסת אמון.
15,098 מילים (כ-46.5 עמ'), 42 מקורות, 439.95 ₪
עבודה מס' 70438
מחקר כמותי (סטטיסטי), הבוחן את הקשר בין גבולות לא מותאמים בין הורה לילד בינקות, לבין התפתחות נרקיסיזם בבגרות.
4,962 מילים (כ-15.5 עמ'), 28 מקורות, 329.95 ₪

עבודות [19–27] מתוך 969