היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [55–63] מתוך 158
עבודה מס' 64468
פיתוח אורז מוזהב בעולם- פיתרון הכרחי למחלת ה- VAD
3,032 מילים (כ-9.5 עמ'), 4 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 64198
תיאור וניתוח מדיניות החוץ של יפאן לאור הסכמי הביטחון המגבילים עם ארה"ב
7,970 מילים (כ-24.5 עמ'), 17 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 64191
ניתוח דפוסי המשא ומתן העסקי בין חברות מערביות לבין חברות סיניות.
8,701 מילים (כ-27 עמ'), 10 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63961
הבדלי התרבות והקשר שלהם לעשיית עסקים ביפן.
2,559 מילים (כ-8 עמ'), 9 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 63381
התמודדותו של שנקרה עם מושג הברהמן, הקשר בין הברהמן לעולם, וההנחה שהברהמן הוא המציאות המוחלטת.
4,395 מילים (כ-13.5 עמ'), 7 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 63378
סוגיית הפרוש בסביבה חברתית מגובשת, המאופיינת במבנה מעמדי נוקשה.
3,824 מילים (כ-12 עמ'), 12 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 63329
הגדרת המושג.
1,051 מילים (כ-3 עמ'), 4 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 63328
הגדרת המושג.
785 מילים (כ-2.5 עמ'), 6 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 63122
כת ה"הרא קרישנה" בישראל, יחס השלטונות והתקשורת כלפיה, וגלגוליה ההיסטוריים.
2,761 מילים (כ-8.5 עמ'), 9 מקורות, 312.95 ₪

עבודות [55–63] מתוך 158