היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [64–72] מתוך 158
עבודה מס' 63121
תפקידו של סוואמי ויוקננדה כ"גורו" הראשון שפתח את שערי המערב, והסברת התחלת עידן ה"ניו-אייג'" בעזרת דמות זו.
3,063 מילים (כ-9.5 עמ'), 9 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 63093
סקירה היסטורית, תיאור הטקס ומשמעויותיו.
3,906 מילים (כ-12 עמ'), 15 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63047
מה מידת ההשפעה הקיימת בין גורמים שונים לבין יציבות פוליטית.
5,513 מילים (כ-17 עמ'), 29 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 63035
מעמדות חברתיים בראי הארכיטקטורה בתקופת טוקוגאווה.
3,471 מילים (כ-10.5 עמ'), 7 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63022
רפואה בדת העממית ביפן.
5,246 מילים (כ-16 עמ'), 8 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 62838
הגורמים לעיסוק ב'מקצוע' והגורמים המניעים את הלקוחות.
4,006 מילים (כ-12.5 עמ'), 20 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 62811
המרכיבים הבולטים של הגלובליזציה ביפן, ויחסי הגומלין בין הגלובליזציה ובין יפן כמדינת לאום.
4,132 מילים (כ-12.5 עמ'), 20 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 62486
2,069 מילים (כ-6.5 עמ'), 11 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62469
מקרה בוחן - יפן.
5,382 מילים (כ-16.5 עמ'), 15 מקורות, 264.95 ₪

עבודות [64–72] מתוך 158