היישום אינו מחובר לאינטרנט

חברת PETROCHINA - סקירת דוחות כספיים

עבודה מס' 064491

מחיר: 181.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת מבנה שוק הנפט בסין, וסקירת הדוחות הכספיים של PetroChina - חברת האנרגיה הגדולה בסין.

2,074 מילים ,2005

תקציר העבודה:

חברת PetroChina פעילה בתחום חיפושי הנפט והגז הטבעי בסין החל משנות ה-50, והיא המפיקה הגדולה ביותר של נפט וגז טבעי בסין כיום. החברה פעילה בכל שלבי תהליך החיפוש, השאיבה, הזיקוק, ההובלה והמכירה ללקוח הסופי של גז טבעי, מוצרי נפט ומוצרים פטרוכימיים. מרבית מכירות החברה הן בתחומי סין. החברה מעסיקה כ 425000 עובדים. בעלת השליטה היא ממשלת סין באמצעות חברת CNPC שמחזיקה ב 88.21% ממניות החברה. יתר המניות מוחזקות ע"י הציבור. החברה נסחרת בבורסות בהונג קונג ובארה"ב. שווי השוק של החברה נכון לתאריך 23.10.05 הוא כ 130 מיליארד $. החברה הנפיקה לאחרונה מניות לציבור במהלך שנת 2005.

תוכן העניינים:
רקע
נתונים פיננסיים
סקירת עסקי החברה
נתונים על רזרבות לפי אומדני החברה:
מבנה השליטה ועסקאות מהותיות
סיכונים ואירועים שעלולים להשפיע על החברה:
תחרות ומבנה השווקים בסין
בעלי מניות גדולים

קטע מהעבודה:

מחיר הנפט הגולמי נקבע בתהליך של קרטל בחסותה ופיקוחה של ממשלת סין. הן החברה והן חברת Sinopec קובעות את מחירי הנפט הגולמי בהתבסס על המחיר הממוצע בבורסה של סינגפור. לאחר מכן מתנהל מו"מ בין החברה לבין Sinopec לגבי קביעת המחיר הסופי כך שישקף גורמים נוספים כגון עלויות הובלה, פערים באיכותו של הנפט בין שתי החברות, וכדו'. במידה והחברות לא מגיעות להסכמה ביניהן על המחיר קיים גורם ממשלתי שתפקידו לתווך בין החברות.

מקורות:

46.91
69.61
102.92
12.43
רווח נקי
הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2005 צמח ב 36.1% לעומת התקופה המקבילה ב 2004.
בשנת 2004 חילקה החברה דיבידנד במזומן בשיעור של 45% מהרווח הנקי באותה שנה. החברה צופה שתמשיך לחלק גם בעתיד דיבידנד במזומן בשיעורים של 40-50% מהרווח הנקי.
סקירת עסקי החברה:
במהלך שנת 2004 הפיקה החברה כ 777 מיליון חביות נפט וכ 837 bcf (billion cubic feet) של גז טבעי. החברה מכרה כ 94% מתפוקת הנפט במחיר ממוצע של 33.88$ לחבית וכ 93% מתפוקת הגז שלה בשנה זו במחיר ממוצע של 2.55$ ל mcf (million cubic feet). הנתונים הנ"ל משקפים עליה של 0.5% לעומת 2003 בתפוקת הנפט ועליה של
21.7% בתפוקת הגז לעומת 2003. כ 82% ממכירות הנפט ב 2004 נמכרו לבתי הזיקוק שבבעלות החברה. כ 84% ממכירות הגז הטבעי בשנת 2004 התבצעו באמצעות רשת צינורות ההובלה של החברה. בשוק הגז צנרת ההובלה היא האמצעי הקריטי המאפשר לחברה לשווק את מוצריה ולחדור לשווקים חדשים.
בשלושת הרבעונים הראשונים של 2005 גדלה תפוקת הנפט הגולמי של החברה ב 1.7% לעומת התקופה המקבילה ב 2004, ותפוקת הגז גדלה ב 26.1% .
נכון לתאריך 31.12.04, בבעלות החברה רזרבות מוכחות של 10.94 מיליארד חביות נפט, 44553 מיליארד ?ubic Feet של גז טבעי (לפי אומדני החברה), 25 בתי זיקוק, 19000 קילומטר של צינורות להובלת גז טבעי ,9000 קילומטר של צנרת נפט ו - 2500 ק"מ צנרת להעברת מוצרי נפט מזוקקים.
החברה ממשיכה להשקיע בהרחבת צנרת ההובלה, על מנת לפתוח בפניה שווקים חדשים ברחבי סין.
רזרבות הנפט של החברה בתחומי סין קטנו באופן מתון ועקבי בין השנים 2001-2003, וגדלו מעט בשנת 2004. למרות שהחברה ממשיכה לחפש נפט וגז בתחומי סין, היא נאלצת לחפש הזדמנויות רכישה מחוץ לסין על מנת לשמר ואף להגדיל את רמת הרזרבות, ולאפשר את המשך צמיחת החברה. אחוזי ההצלחה של החברה בקידוחי בארות בשנים
2002-2004 יציבים ונעים סביב ה 50%.
נתונים על רזרבות לפי אומדני החברה:
נפט - במיליוני חביות
גז - במיליארדי ?ubic feet
גידול ב 2003 משנה שעברה
גידול ב 2004 משנה שעברה
31.12.02
31.12.03
31.12.04
-0.16%
+0.19%
10937
10919.3
10940.5
נפט - רזרבות מוכחות
-3.4%
-1.5%
9198.1
8884.8
8748.1
נפט -רזרבות מוכחות לאחר פיתוח
+5.8%
+8.4%
38816.8
41069.2
44553.6
גז - רזרבות מוכחות
+12.2%
+25.5%
11921.2
13373.7
16787.1
גז - רזרבות מוכחות לאחר פיתוח
חלק ניכר מרזרבות הנפט של החברה (כ 42%) נמצא במחוז Daqing בסין. המגמה היא הפחתה הדרגתית של השאיבה במחוז זה והגברת השאיבה במקומות אחרים. בשנת 2004 היוותה השאיבה במחוז זה כ 44% מכלל שאיבת הנפט של החברה. עלות השאיבה הממוצעת במחוז daqing גדלה בשנת 2004 גדלה ב כ 10% לעומת 2003 והיא עומדת על 4.16$ לחבית.
החברה צופה כי עלויות השאיבה ימשיכו לגדול במחוז זה תוך כדי שחיקת שולי הרווח. עובדה זו משמעותית לנוכח משקלו הגדול של מחוז זה בכלל עסקי הנפט של החברה.
לחברה כ 25 בתי זיקוק וכושר הזיקוק שלה הוא כ 771 מיליון חביות לשנה. בפועל ניצלה החברה בשנת 2004 כ 90% מכושר הזיקוק המקסימאלי שלה. בכל אחת מהשנים 2003 ו 2004 חל גידול לעומת השנה שעברה בכמות התוצר הסופי שהופק מכל יחידה של נפט גולמי.
מערך ההפצה הסיטונאי של החברה כ 800 מרכזי הפצה ברחבי סין. מכירה סיטונאית מתבצעת הן ישירות מול הלקוחות והן באמצעות מפיצים עצמאיים. החברה נמצאת בעיצומו של תהליך ייעול ורה-ארגון של מערך ההפצה הסיטונאי במהלכו יוקטן מספר החוליות בשרשרת ההפצה הסיטונאית, ויאוחדו מרכזי הפצה.
מערך ההפצה הקמעונאי כולל כ 14000 תחנות דלק בבעלות החברה, ו כ 3000 תחנות בזכייניות. כמו כן לחברה הסכם בלעדיות עם כ 400 תחנות דלק נוספות, רובן בבעלות CPNC.
מכירות הבנזין והסולר של החברה בשנת 2004 הסתכמו לכ 65 מיליון טון. ממשלת סין רכשה כ 1% מהבנזין והסולר, ולקוחות מוסדיים נוספים כ 10% נוספים. (רשויות תחבורה, רכבת, דיג, וכו). הממשלה והלקוחות המוסדיים נהנים מהטבה במחיר. 2% נוספים נמכרו לחברת Sinopec.
כ 46% ממכירות הבנזין והסולר של החברה היו באמצעות תחנות הדלק. בממוצע, נמכרו בכל תחנה כ 5.5 מיליון טונות בשנת 2004 לעומת 4.9 מיליון בשנת 2003 (עליה של כ 12%).
מרבית תחנות הדלק של החברה הם בצפון סין, בעוד אזורי הביקוש לסולר ובנזין הם דווקא בדרום ובמזרח המדינה. במסגרת המאמץ להרחיב את הפעילות באזורי הביקוש נחתם במאי 2004 הסכם Joint Venture עם חברת BP Amoco plc, במסגרתו יוקמו או ירכשו כ 500 תחנות דלק חדשות במהלך 3 השנים הבאות. 51% ממניות החברה שהוקמה לצורך
העניין נמצאות בבעלותה של החברה, וה 49% בבעלותה של BP Amoco. בשנת 2004 הושקעו כ 10 מיליארד יואן בהרחבת מערך תחנות הדלק, כ 70% מההשקעה באזורי הביקוש. ( מתוך כ 2300 תחנות דלק שהוקמו או נרכשו בשנת 2004, כ 1400 הן באזורי הביקוש.)
החברה מפעילה בהדרגה מכירה של סולר ובנזין באמצעות כרטיסי Pre-Paid, על מנת ליעל את עבודת התחנות, והחלה במהלך של מיתוג אחיד של התחנות.
מבנה השליטה ועסקאות מהותיות
חברת China National Petroleum Corporation. (CNPC). מחזיקה ב 88.21% ממניות החברה. כמו כן מספקת CNP? שירותים שונים לחברה, וקיים פוטנציאל לניגודי עניינים בין בעלת השליטה לבעלי מניות המיעוט. החברה מציינת בדוחותיה כי במהלך 3 השנים האחרונות התנהלו העסקאות בינה לבין CNPC באופן הוגן ועל בסיס עסקי.
ביוני 2005 הודיעה החברה על רכישת 50% מחברת Newco ואת הזכות למנות 4 מתוך 7 דירקטורים מידי חברת CNODC, גם היא מקבוצת CNPC בתמורה ל 2.5 מיליארד $. CNODC תעביר חלק מנכסי הנפט והגז שלה ל Newco עד דצמבר 2005. לאחר העסקה תמשיך CNODC להחזיק ב 50% ממניות Newco, אולם היא מתכננת להעביר אותם ל CNPC. השלמת
העסקה תאפשר לחברה גישה למקורות נפט ב 10 מדינות ברחבי העולם ובכללם קזחסטן אזרבייג'אן קנדה עומאן ומדינות נוספות באפריקה ובדרום אמריקה.
כמו כן נחתמה עסקה בין החברה ל Newco למכירת כל נכסי הנפט והגז של החברה באינדונזיה ל Newco תמורת 70 מליון $. מדובר באחזקות בחברות Devon Energy Indonesia Ltd. ו Amerada Hess Indonesia Holdings Ltd. . ההכנסות מהפעילות הנמכרת באינדונזיה בשנת 2004 הגיעו לסך של כ 120 מליון $.
השלמת העסקאות הנ"ל אושרה באוגוסט 2005 באסיפה מיוחדת של בעלי המניות ברוב של 99.728% מבעלי המניות המשקף רוב גדול לאישור העסקה גם בקרב בעלי מניות המיעוט.
במרץ 2005 רכשה החברה את עסקי בתי הזיקוק של CNPC תמורת כ 9.14 מיליון יואן.
סיכונים ואירועים שעלולים להשפיע על החברה:
תנודות במחירי הנפט והגז הטבעי שערי מטבע ורבית, והסביבה הכלכלית בכלל
כישלונות של חיפושי שדות חדשים
תקלות בפיתוח של שדות קיימים
התגברות צפויה של התחרות עקב הצטרפותה של סין ל WTO
תקלות כגון פיצוצים,שריפות, וכדו' במתקני החברה, שעלולות לגרום נזק למתקנים לסביבה או לצד ג', לפגוע בתפוקה, ולגרור תביעות נזיקין. חלק משדות הגז של החברה ממוקמים באזורי מגורים, ובדצמבר 2003 אף אירע פיצוץ בבאר גז שגרם להרוגים ופצועים רבים מקרב תושבי האזור. במקרה הנ"ל הוטלה האחריות על CNPC שביצעה את
הקידוח בקבלנות ולכן לא הייתה לו השפעה על החברה. החברה אינה מבוטחת כנגד הסיכונים שהוזכרו לעיל.
קשיי מימון במידה ויתעוררו קשיים בגיוס השקעות.
סיכונים הנובעים מרכישות של חברות אחרות שהחברה מתכוונת לבצע.
רגולציה הקשורה לתחומי האנרגיה ואיכות הסביבה. החברה צופה שחוקי איכות הסביבה יעשו יותר מחמירים בעתיד ויגרמו עלויות נוספות לחברה.
נזקי מלחמה טרור ומזג אויר, ושינויים במצב הפוליטי
מרבית הביקוש למוצרי החברה בסין היא בעיקר במזרח ובדרום המדינה. מרבית בתי הזיקוק של החברה ממוקמים בצפון ובמערב סין, ולכן יש לחברה הוצאות הובלה גבוהות יחסית.
לקראת סוף שנת 2006 יחולו תקנות סרביינס אוקסלי על החברה. ההיערכות ליישום התקנות כרוכה בסיכון שהחברה לא תספיק להיערך בזמן, מה שעלול לפגוע באמון המשקיעים בחברה.
מרבית הכנסות החברה הם ביואן, אך יש לחברה התחייבויות גם במטבע חוץ. בהתחשב בעובדה שהדעה הרווחת היא שהמטבע הסיני הוא Undervalued ביחס לדולר האמריקאי עובדה זו נזקפת לטובת החברה בטווח הארוך.
תחרות ומבנה השווקים בסין
בתחומי סין ישנה תחרות מצד חברת Sinopec, וכן מצד חברת China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) . אלו הם השחקנים העיקריים בשוק.
חיפושי נפט וגז
ישנה תחרות מול Sinopec בכל הנוגע להשגת שדות נפט וגז חדשים בתחומי סין. למרות התחרות החברה מעריכה שתצליח לשמור על הדומיננטיות בתחום זה הודות לידע רב שנצבר בחברה, וניסיון בעבודה תחת התנאים הגיאולוגים המיוחדים לסין, מאז שנות ה 50. קבלת השקעות זרות בחיפושי שדות נפט וגז חדשים מותרות אך ורק ל CNPC ו
Sinopec על היבשה ואך ורק ל Sinopec ו CNOOC בקידוחי Offshore. כל שיתוף פעולה עם חברה זרה חייב לזכות באישור פרטני של ממשלת סין. למרות שלחברה אסור לשתף פעולה באופן ישיר עם חברות זרות בתחומי החיפוש, לרוב CNPC מבצעת את שיתוף הפעולה ואז מעבירה את רוב הזכויות שלה לחברה במסגרת הסכם אי התחרות בין החברות
ובכפוף לאישורה של ממשלת סין.
נפט גולמי
מחיר הנפט הגולמי נקבע בתהליך של קרטל בחסותה ופיקוחה של ממשלת סין. הן החברה והן חברת Sinopec קובעות את מחירי הנפט הגולמי בהתבסס על המחיר הממוצע בבורסה של סינגפור. לאחר מכן מתנהל מו"מ בין החברה לבין Sinopec לגבי קביעת המחיר הסופי כך שישקף גורמים נוספים כגון עלויות הובלה, פערים באיכותו של הנפט בין שתי
החברות, וכדו'. במידה והחברות לא מגיעות להסכמה ביניהן על המחיר קיים גורם ממשלתי שתפקידו לתווך בין החברות.
היבוא והיצוא של נפט גולמי מוגבל ע"י מכסות ממשלתיות. נכון ל 31.12.04 הונפקו רישיונות יבוא של נפט גולמי ל 25 חברות.
בבעלות החברה מכסות ממשלתיות ליבוא ויצוא של נפט גולמי.
מוצרי נפט מזוקקים
בתחום הנפט ומוצריו יש לחברה מעמד דומיננטי בחלק הצפוני של סין, שם גם ממוקמים בתי הזיקוק שלה. אולם, אזורי הביקוש לנפט ומוצריו הם במזרח ובדרום המדינה, שם יש ל Sinopec מעמד מוביל, ויתרון תחרותי שכן רוב בתי הזיקוק ומערך ההפצה של Sinopec ממוקמים באזורי הביקוש. החברה צופה תחרות חזקה מצד Sinopec שתקשה על
הגדלת נתח השוק באזורי הביקוש.
עד לחודש ינואר 2005 הותר אך ורק לחברות סיניות או לחברות זרות הקשורות בהסכמי Joint Venture עם חברות סיניות למכור דיזל ובנזין בתחומי סין. החל מהתאריך הנ"ל, רשאיות גם חברות זרות להגיש בקשה לממשלת סין לקבלת רישיון פעילות בתחומים אלו. השינוי במדיניות הממשלה מושפע מהצטרפותה של סין ל WTO.
ממשלת סין מפרסמת מחיר רשמי לדיזל ולבנזין המשתנה ממחוז למחוז. החברה רשאית לקבוע את המחיר בתוך רצועה של 8% לכל כיוון מהמחיר הרשמי. (עד לשנת 2001 טווח הרצועה היה 5% בלבד).
לא קיימת הגבלה פורמאלית לגבי הקמתם של בתי זיקוק בסין ע"י חברות זרות אולם כל הקמה של בית זיקוק ע"י כל גורם שהוא טעונה אישור ממשלתי.
היצוא של מוצרי נפט מזוקקים מוגבל ע"י מכסות ממשלתיות. נכון ל 31.12.04 הונפקו רישיונות יצוא למוצרי נפט מזוקקים ל 120 חברות. החל מינואר 2004 חברות בבעלות ממשלת סין רשאיות לייבא מוצרי נפט מזוקקים ללא הגבלה. בבעלות החברה מכסה ממשלתית של יצוא מוצרי נפט מזוקקים, וכן היא רשאית לייבא מוצרים אלו.
גז טבעי
החברה עדיין אינה מראה נוכחות משמעותית באזורי הביקוש. נכון להיום לא קיימת תחרות משמעותית לחברה בתחום הגז בשווקים בהם היא כבר פועלת. אולם החברה מקווה לחדור גם לאזורי הביקוש, שם צפויה תחרות בעיקר מצד CNOOC ותחרות משנית גם מצד Sinopec.
המחיר הסופי של הגז מורכב משני מרכיבים: מחיר הגז ומחיר ההובלה בצינורות. ישנם לקוחות הכלולים בתוכנית אספקה ממשלתית (בעיקר יצרני דשנים חקלאיים), עבורם נקבע מחירו של מרכיב הגז בהתאמה אישית לכל לקוח ע"י ממשלת סין. החברה מחויבת ע:י הממשלה לספק ללקוחות אלו כמות מסוימת של גז במחיר שנקבע.
עבור שאר הלקוחות נקבע המחיר בתוך רצועה של 10% לכל כיוון ממחיר רשמי המפורסם ע"י הממשלה.
מחירו של מרכיב ההובלה נקבע ע"י הממשלה באופן אחיד לכל קטעי הצינורות שנבנו עד לשנת 1991. לגבי קטעי צינורות שנבנו לאחר מכן החברה מגישה הצעה לקביעת מחיר לוועדה ממשלתית, והמחיר הסופי נקבע בהתבסס על ההשקעה בהקמת הצינור, שיעור הפחת, יכולת התשלום של הלקוח הסופי, ושולי הרווח של החברה.
בעלות זרה על צינורות נפט בסין מותרת כל עוד בעלת השליטה היא חברה סינית.
בעלי מניות גדולים
FMR CORPORATION (FIDELITY MANAGEMENT RESEARCH CORP)
2,910,500
1.66
$213,776,225
30-Jun-05
Allianz Global Investors of America L.P.
1,746,272
.99
$128,263,678
30-Jun-05
ARNHOLD S. BLEICHRODER ADVISERS INC.
1,521,100
.87
$111,724,795
30-Jun-05
SCHAFER CULLEN CAPITAL MANAGEMENT , INC.
1,075,140
.61
$78,969,033
30-Jun-05
BERKSHIRE HATHAWAY, INC
659,000
.37
$48,403,550
30-Jun-05
POPE ASSET MANAGEMENT, LLC
516,650
.29
$37,947,942
30-Jun-05
NEUBERGER BERMAN, LLC
475,050
.27
$34,892,422
30-Jun-05
CITIGROUP INC.
470,550
.27
$34,561,897
30-Jun-05
ATTICUS CAPITAL, L.L.C.
460,300
.26
$33,809,035
30-Jun-05
Mount Lucas Management Corporation

תגים:

אנרגיה · אסיה · ביקוש · דלק · זיקוק · טבעי · מונופול · מכסות · מניות · מתעוררים · מתפתחים · נפט · סין · קרטל · שווקים · שוק · תחנות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "חברת PETROCHINA - סקירת דוחות כספיים", סמינריון אודות "חברת PETROCHINA - סקירת דוחות כספיים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.