עבודות [1-9] מתוך 33 :: [עמוד 1 מתוך 4]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "נפט":

עבודה מס' 21458 SHOPPING CART DISABLED
שוק הנפט בישראל - מחירי הנפט בישראל - גישות בירוקרטיות וכלכליות, 1992.
סקירת שוק הדלק, בדיקה אמפירית לגורמי השינוי במחירי הנפט (כלכליים, בירוקרטיים), גישות כלכליות עולמיות להערכת מדיניות הנפט ועוד.
5,776 מילים (כ-18 עמודים), 10 מקורות, 109.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ראשי הפרקים:
א. הקדמה- שוק הנפט בישראל.
ב. גישות כלכליות עולמיות להערכת מדיניות הנפט.
ג. בדיקת  התאמה בין מחירי הדלק בארץ למחירים בחו"ל.
סיכום ומסקנות.

מטרת עבודה זו היא לסקור את שוק הדלק בארץ ולבדוק בצורה אמפירית את הגורמים לשינוי במחירי הדלק בארץ: גורמים בירוקרטיים, כלכליים או אחרים.
 
עבודה מס' 21369 SHOPPING CART DISABLED
חרם הנפט והשפעותיו על הכלכלה הישראלית והעולמית, 1994.
בדיקת השתלשלות חרם הנפט הערבי עד למצבו כיום, מניעי החרם, גורם הנפט במדינות ערב והשפעתו על הכלכלה.
7,035 מילים (כ-21.5 עמודים), 19 מקורות, 109.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן:
1. מבוא והצגת הנושא
2. הקדמה- סקירה היסטורית על החרם הערבי
3. גורם הנפט בארצות ערב
4. השפעת החרם על כלכלת העולם
5. השפעת החרם על כלכלת ישראל
א. השפעת החרם על פיתוח הכלכלה
ב. השפעת החרם על יבוא הנפט
ג. ההטבות במס לחיפושי נפט
6. סיכום- מימדי החרם הערבי
7. ביבליוגרפיה

מבוא והצגת הנושא
הערבים, בראותם כי בנשק בלבד לא יוכלו להכניע את ישראל, והיות והגיעו לכלל מסקנה כי להשמיד אותנו אין הם יכולים, מנסים ללא הרף לסחוט מאיתנו ויתורים לטובת הארצות הערביות בכלל והפלשתינים בכלל.
אחת מהדרכים הללו, נוסף למרי אזרחי וצבאי אלימים, היא דרך הכלכלה הישראלית בפרט ודרך הכלכלה העולמית בכלל. הערבים בדעה, נכונה ביותר, כי עמי העולם לרוב מעונינים בטובתם הכלכלית ולאחר מכן באינטרסים של שלום העולם, ולכן הם מנסים לשכנע את כל הנוגעים בדבר כי יפסיקו לסחור עם ישראל, בה בשעה שהם עצמם אינם סוחרים איתנו.
הדבר ללא ספק פוגע בסחר העולמי של מדינת ישראל ומסב לה נזקים כלכליים עצומים, הן בשל עלויות נוספות הנגרמות לה, הן בשל תחליפי יבוא אותם היא נאלצת לחפש והן בשל היעדר שווקים ליצא אליהם את הסחורות. הדבר החמיר שבעתיים לאחר מלחמת ששת הימים ויום כיפור. החרם התחיל לכלול את הנפט, דרך ספקיות הנפט הגדולות בעולם: סעודיה וכווית.
מטרת העבודה הנוכחית היא לבדוק את השתלשלות חרם הנפט הערבי עד למצבו כיום, את המניעים של מדינות יצואניות (אופ"ק) הנפט לחרם, וכן את השפעותיו הכלכליות של החרם על הכלכלה הישראלית.
העבודה תסתמך על כתבי עת, מאמרים שנכתבו בנושא וכן על הערכות פרשניים כלכליים מהעיתונות היומית.
 
עבודה מס' 21245 SHOPPING CART DISABLED
הנפט במזרח התיכון, 1994.
סקירת משק הנפט המזרח תיכוני, חשיבות הנפט למעצמות (ארה"ב ובריטניה) והשפעתם על האזור, סיקרה כלכלית ופוליטית.
2,811 מילים (כ-8.5 עמודים), 8 מקורות, 109.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת עבודה זו היא לסקור את משק הנפט המזרח תיכוני, מי מפיק וכמה. תכלית העבודה היא לסקור את חשיבות הנפט במזרח התיכון מאז מלחמת העולם השניה, המאבקים בין המעצמות (ארה"ב ובריטניה) על השפעה באזורי נפט ותוצאותיהם.
העבודה תעסוק הן בצד הכלכלי אולם בעיקר בצד הפוליטי, כולל סקירה של המניעים הכלכליים של המעצמות.
יצויין המאפיין הבולט של מדינות הערביות, הוא ללא ספק, חשיבותו של הנפט למשק. הנפט תורם כ 2/3 מהתוצר הגולמי הסעודי, ויותר מכך בכווית ומהווה למעשה את כל יצוא הסחורות, ומהווה מקור לכ- 90% מהכנסות הממשלה.
העבודה תסתמך על כתבי עת, מאמרים שנכתבו בנושא וכן על ספרות עניפה שנכתבה אודות הנושא.

תוכן העניינים:
1. מטרת העבודה
2. הגילויים הגדולים בסעודיה ע"י ארה"ב
3. תחילת הפקת הנפט  בכמויות מסחריות
4. התחרות בין ארה"ב  לבריטניה על מקורות הנפט
5. השלכות פוליטיות וחשיבות הנפט
6. המאבק בין האמריקאים לבריטים לאחר המלחמה
7. סיכום
8. ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 68453 SHOPPING CART DISABLED
נפט ככלי במדיניות חוץ, 2010.
שליטתה של אופ"ק בשוק הנפט העולמי כמונופול, אירועים מכוננים שהשפיעו על מחיר הנפט, האירועים שקדמו להקמתה של אופ"ק וכן על תגובת העולם לאופן פועלו של אופ"ק.
7,293 מילים (כ-22.5 עמודים), 27 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הנפט הוא "מנוזלי החיים" של החברה המודרנית. מאז ראשית המאה ה-20, עם התרחבות השימוש בנפט עלתה חשיבותו הכלכלית, החברתית, הצבאית והמדינית. הנפט הוא מקור האנרגיה הדומיננטי של התחבורה, כלי המלחמה, כלי החקלאות והתעשייה. בשוק הנפט פועלים שני כוחות מרכזיים: הקונים, קרי מדינות המערב, והמוכרים, אלה הם המדינות המאוגדות בארגון המדינות המייצאות נפט - "אופ"ק". בשנות השבעים של המאה העשרים הפגינו מפיקות הנפט הערביות את כוחן מול צרכניות הנפט בעקבות תבוסה צבאית של מדינות ערב מול ישראל. מחיר חבית נפט מיום הקמת הארגון ועד תחילת שנות השבעים היה חסר תנודתיות משמעותית, אך אז החל לעלות בעשרות אחוזים בימים ספורים. המדינות המפיקות הבינו לראשונה ששליטה בנפט מהווה בנוסף לעוצמה כלכלית גם עוצמה מדינית ואסטרטגית. אופ"ק ניסתה להשיג את יעדיה המדיניים האנטי ישראלים באמצעות איומי אמברגו במשלוחי נפט למדינות המסייעות לישראל. שנים אחר כך, מלחמת המפרץ המחישה את הפיצול בקרבת מפיקות הנפט ובעולם הערבי. השימוש בנשק הנפט עבר מידי המפיקות לידי הצרכניות, ביטוי לכך נמצא בסנקציות שהטילה ארה"ב על מפיקות במזרח התיכון כמו עיראק, איראן ולוב.
אנו נראה שהארגון מנצל סכסוכים בין המדינות המפיקות ומעלה את מחיר הנפט, למשל במלחמת איראן עיראק, וזו על מנת להפיק רווחים.
מטרת העבודה היא לבחון את השאלה האם נפט מהווה כלי במדיניות החוץ של החברות באופ"ק ?
מבנה העבודה יכלול פרק תיאורטי באמצעותו נבחן את שאלת המחקר, ופרק אמפירי אשר יסקור אירועים שהשפיעו על מחיר הנפט, כלים כלכליים, אסטרטגיים ומדיניים שהמדינות המפיקות השכילו להפיק משליטתן בנפט ודרך התמודדות המערב עם התלות במדינות המפיקות. נערוך מחקר אשר יבדוק האם יש התאמה בין עקרונות הפרק התיאורטי לנתונים מאקרו כלכליים, אנושיים, צבאיים וגיאו-אסטרטגיים ונבחן האם נפט באמת מהווה נפט עוצמה. נקיים דיון אשר יבהיר האם דרך פעולתו של אופ"ק כארגון מתאים למשנתם של הריאליסטים או של הליברלים. עבודה זו תתמקד בהתמודדות מדינות המערב עם מדיניות אופ"ק לאורך השנים. ננסה ללמוד על מקומו של הארגון בפוליטיקה העולמית תוך התייחסות לנעשה ביחסים הפנמיים בין המדינות החברות בו.

תוכן עניינים:
א. מבוא
חלק תיאורטי
גישה ריאליסטית  מאזן עוצמה  וליברליזם  
חלק אמפירי
1.נפט
1.1 נפט הגדרה
1.2 שימושי נפט  
1.3 מקורות אנרגיה חלופיים
1.4 תלות העולם בנפט
2. אופ"ק
2.1 אופ"ק  הגדרה
2.2 מטרת הארגון
2.3 אופ"ק - סקירה היסטורית
3. נפט ככלי במדיניות חוץ של המדינות החברות אופ"ק
3.1 שימוש בנפט ככלי במדיניות חוץ
3.1.1  סקירה היסטורית
3.2 נפט ככלי אסטרטגי
3.3 נפט ככלי מדיני
3.4 נפט ככלי כלכלי
3.5 תגובת העולם לשימוש בנפט ככלי במדיניות החוץ של אופ"ק
3.6 מבט לעתיד
4. מדידת עוצמה
5. דיון על התנהגות אופ"ק לפי הגישה הריאלסטית ולפי הגישה הליברלית
ב. סיכום ומסקנות
ג. ביבליוגרפיה
ד. נספח: הסברים למחקר עוצמה

מתוך העבודה:
הניאוריאליזם גורס שיחסים בין מדינות שומרים על חוסנה של המדינה ועמידותה במערכת הבינלאומית ונעשית ע"י חתימת בריתות והסכמים בין לאומיים. נפט הינו מוצר חיוני ולכן המדינות המפיקות הופכות למחוזרת ע"י הצרכניות. אופ"ק מאפשר למדינות החברות בו למנף את האינטרסים המדיניים שלהם, בכך שהן שולטות על ההיצע העולמי ומחייבות את המדינות מייבאות נפט להיענות לרצונם ולהתחשב בדעתם.
לפני הקמת ארגון אופ"ק, ב-1956 במהלך מבצע קדש(13), ערב הסעודית ניסתה לשנות את תוצאות המלחמה על ידי הפחתת ההיצע העולמי אשר היה אמור לגרום למחיר חבית הנפט לעלות. אך ארצות הברית התערבה העלתה את ההיצע ולא נתנה למחיר לעלות. ערב הסעודית נכשלה בהפעלת לחץ מדיני כי לא השכילה לאחד את שאר מדינות ערב המפיקות שהיו חלוקות בדעתן ובגלל לחץ ארה"ב הגבירו את שאיבת הנפט וכסו את החוסרים שייצרו הסעודים.
 
עבודה מס' 50924 SHOPPING CART DISABLED
גורם הנפט ביחסי אנגליה-איראן, 2000.
כיצד השפיע הנפט על היחסים בראשית המאה ה-20, מהקמת חברת הנפט האנגלית- איראנית ועד הלאמתו ע"י ד"ר מוצאדק בשנות החמישים.
3,677 מילים (כ-11.5 עמודים), 4 מקורות, 174.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ראשי פרקים:
1. מבוא
2. התגבשות היחסים בין חברת הנפט האנגלית-איראנית ובריטניה לבין איראן
  א. היחסים לפני מלחמת העולם הראשונה
  ב. היחסים לאחר מלחמת העולם הראשונה ועד מלחמת העולם השניה
3. התקופה שקדמה להלאמת הנפט
4. הלאמת הנפט ע"י ממשלת אירן בשנות ה-50
  א. הגורמים למשבר ההלאמה
  ב. משבר ההלאמה ונפילתו של ד"ר מוצדק
5. הפתרון לבעיית ההלאמה\חברת הנפט האנגלית-איראנית והקונסורציום
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה

מבוא
בבואנו לחקור את התהוות המדינות במזרח התיכון בראשית המאה העשרים, איננו יכולים להתעלם ממעורבות מעצמות המערב-  צרפת, רוסיה, בריטניה, ובסופו של דבר גם ארה"ב בתהליכים המדיניים שחוללו את המזה"ת של ימינו.
בעבודתי בחרתי להתמקד בהשפעה המיוחדת שהשפיע הנפט- "הזהב השחור", על היחסים בין פרס, שהייתה לאיראן בימיו של ריז'א שאה, ובין בריטניה.
אנסה לענות על השאלה הבאה - כיצד השפיע הנפט על יחסי בריטניה ואיראן בראשית המאה העשרים, מהקמת חברת הנפט האנגלית איראנית ועד להלאמתו ע"י ד"ר מוצדק בשנות החמישים של המאה?
בתחילה תעסוק העבודה בהתפתחות היחסים כעסק כלכלי בלבד שאינו תלוי במדיניות חוץ בריטית. בהמשך אסביר כיצד מנוע הבעירה הפנימית שביסס את מעמדו בזמן מלחמת העולם הראשונה, הפך את הנפט למשאב אסטרטגי על מנת לאפשר לכלי המלחמה לנוע, ובכך עירב גם את ממשלת בריטניה.
בסופו של דבר אדון בהלאמת הנפט האיראני ע"י ממשלת איראן בשנות החמישים של המאה העשרים ובהשלכותיה.

ביבליוגרפיה
1. יאפ מלקולם א', המזרח התיכון למן מלחמת העולם הראשונה, מוסד ביאליק, ירושלים,. 1996
2. שבדרן בנימין, נפט המזרח- התיכון ברכה ואיום, הוצאת אפיקים- עם עובד, תל אביב, . 1975
3,. L.P ELWELL - SUTTON, PERSIAN OIL, Lawrence and washrag LTD, London .1955
4. VICKER RAY, THE KINGDOM OF OIL, New York, 1974, chapter 6
 
עבודה מס' 50967 SHOPPING CART DISABLED
התפתחות תעשיית הנפט בערב הסעודית 1933-1973, 2000.
סקירת האירועים מגילוי הנפט במזה"ת ומאבק המעצמות עליו ועד למשבר הנפט של שנות השבעים.
4,683 מילים (כ-14.5 עמודים), 15 מקורות, 207.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא: המאבק בין המעצמות על מקורות הנפט במזה"ת
פרק ראשון: זיכיונות ותגליות ראשונות
פרק שני:  השלכות מלחמת העולם השניה
פרק שלישי: ההתפתחויות שלאחר המלחמה
           א. חברת טאפליין
           ב. הסכם חלוקת הרווחים
           ג.  "בום הנפט"
סיכום: השפעות תעשיית הנפט על ערב הסעודית
נספח - מחיר חבית נפט במסוף ראס תנורה
רשימת מקורות

מבוא : המאבק בין המעצמות על מקורות הנפט במזה"ת
תעשיית הנפט במזה"ת היתה מראשיתה ועד לשנות ה-70 בשליטת חברות זרות, אמריקניות ואירופאיות, ורק לחברות אלו היה במשך תקופה ממושכת הידע וההון הדרושים להפקת נפט והגישה לשוק הצרכנים, בעוד שהחברות, מצידן, התאמצו להשיג לעצמן זיכיונות מידי שליטי ארצות אלו.
המאבק על השליטה התנהל בו זמנית בשני מישורים נפרדים: בין החברות הזרות עצמן ובין החברות לבין השליטים, בעיקר על חלקם של האחרונים ברווחים מההפקה.1
בניגוד למאבקי השליטה הבריטיים - אמריקניים שהתנהלו סביב השליטה בנפט העירקי , נפל הנפט הסעודי בשלמותו בידי חברות אמריקניות. ההסבר לכך טמון במצב בו מצאו עצמן חברות הנפט האירופאיות  במיוחד חברת של  וחברת הנפט האנגלו- פרסית בכל הנוגע להפקה ולשיווק נפט.  שתי החברות החזיקו ברשותן
שפע של נפט גולמי שאותו הפיקו במזה"ת ובאזורים אחרים בעולם. חלקן של חברות אלו לא איפשר להן גידול משמעותי בממדי הפקה. החל מראשית שנות ה-30 הן לא היו מעונינות לפתח שדות נפט חדשים ומטעם זה הן לא היו להוטות להשיג זיכיון נפט בערב הסעודית  בנוסף להערכות מוטעות של גיאולוגים שהועסקו על ידן כי מועטים הסיכויים למצוא נפט בכמויות מסחריות באזוריה המזרחיים של ערב הסעודית.
גם לאחר שהחברות האירופאיות החלו להתחרות ביניהן על הזיכיון הסעודי [לאחר שסוקאל - חברת הנפט סטנדרד של קליפורניה -STANDARD OIL OF - SOCAL   CALIFORNIA מצאה נפט בבחריין השכנה] , הן לא התאמצו לזכות בו ואפשרו לסוקאל, שהציעה תמורה כספית מפתה לאבן סעוד לעשות את הזיכיון ליהלום שבכתרה.2

העבודה סוקרת נקודות ציון חשובות בתהליך התפתחות תעשיית הנפט בערב הסעודית. תהליך שהחל בראשית שנות ה30 - עם גילוי הנפט במזה"ת והמאבק בין המעצמות, שזיהו את הפוטנציאל  הכלכלי הטמון בכך ועד לראשית שנות ה-70 עת ארעה עלית המחירים הידועה כ"בום הנפט" כתוצאה מלחץ של מדינות אופ"ק
[אוקטובר 1973], שגררה אחריה עליה דרסטית במחירי הנפט [לחבית] והעמידה
במצב חדש את כלכלת העולם.
-----------------------------------------------------------------------------
1. גד גילבר, כלכלת המזרח התיכון בעת החדשה  (מהדורה שניה, תל-אביב: משרד הבטחון - ההוצאה לאור, 1990) , עמ' .94
2. גילבר, עמ' .97
 
עבודה מס' 60994 SHOPPING CART DISABLED
הנפט בעראק (תרגיל), 1999.
סיכום מצב הנפט בעראק בדור האחרון (עד 1997).
1,343 מילים (כ-4 עמודים), 6 מקורות, 98.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
הקדמה
יכולת יצור הפקת נפט
פיתוח צירי הפקת הנפט
שינוע נפט
מקורות

הקדמה
מאז שהתגלה בשנות ה-20' של המאה, הפך הנפט למקור ההכנסה המרכזי של עיראק לאורך השנים. הפקתו החלה לראשונה בשנת 1927 ועברה תהפוכות ושינויים רבים בהתאם למצבה הפוליטי של עיראק. בזמן מלחמת עיראק-איראן ומאז הפלישה לכווית ב 90' תפוקת הנפט בעיראק והיכולת לייצא אותו נפגעו קשות, דבר שפגע ישירות בכלכלת המדינה. הפוטנציאל הכלכלי של עיראק אדיר, בשטחה מצויה רזרבות של מעל מיליארד חביות נפט, המהווים את רזרבת הנפט השניה בגודלה בעולם לאחר ערב הסעודית. אולם, בשנים האחרונות (95'90-') לא יכלה להפיק ולייצא כמויות גדולות של נפט בגלל הסנקציות שהטיל עליה האו"ם (החלטה מס' 986) שהגבילו את יצוא הנפט ל 500 מיליון דולר לשנה. (1)
------------------------------------------------------------------------
1. מתוך, ידיעות אחרונות, מוסף ממון, 14.8.95, סבר פלוצקר.
 
עבודה מס' 67052 SHOPPING CART DISABLED
נשק הנפט בשימוש ערב הסעודית, 2005.
השימוש של ערב הסעודית בנפט כנשק פוליטי בהקשר לסכסוך הישראלי ערבי בין השנים 1967 -1974.
7,120 מילים (כ-22 עמודים), 7 מקורות, 494.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
אין לערב הסעודית אח ורע באשר לעושר העצום ולפעילות הכלכלית, שבאו בעקבות תעשיית הנפט. בהיבט זה מהווה ערב הסעודית כר מחקר מעניין ביותר, הן באשר לתגובותיה בהקמת תשתית טכנולוגית, הן באשר להסתגלות החברה שלה להרגלי חיים חדשים, הן באשר לשינויים הפוליטיים הפנימיים והן באשר למעמד המדיני הבינלאומי שרכשה.
ערב הסעודית ידעה לתרגם את הנפט ממשאב כלכלי למשאב פוליטי, באמצעותו קנתה לעצמה מעמד חדש בעולם הערבי והשפעה רחבה בעולם כולו. סעודיה גייסה את הנפט כאמצעי להשגת מטרות מדיניות בסכסוך ישראל ערב. ניסיון להשתמש בנפט כנשק פוליטי התבצע על ידי ערב הסעודית, יחד עם שאר המדינות מפיקות הנפט, מקום מדינת ישראל, בשנת 1948, ועד היום. לעיתים הצליחו המדינות, וסעודיה בראשן, להשיג את מטרותיהן הפוליטיות ולעיתים נחלו אכזבות.
עניינה של עבודה זאת הוא בבחינת השימוש שעשתה ערב הסעודית בנשק הנפט בהקשר לסכסוך הישראלי ערבי בין השנים 1967-1974. בתקופה המדוברת היו שני משברים אלימים בין ישראל ומדינות ערב: מלחמת יוני 1967 ומלחמת אוקטובר 1973. בשתי המלחמות גייסו מדינות הנפט בכלל וסעודיה בפרט, את הנפט כאמצעי לחימה להשגת מטרות מדיניות, שיתמכו באינטרסים הערביים בסכסוך עם ישראל.
השימוש שנעשה בנשק הנפט בשנת 1967 הוא שונה בתכליתו ובתוצאותיו מהשימוש שנעשה בנשק הנפט בשנת 1973. בחינת התהליכים ההיסטוריים של שני המשברים חושפת את השינוי שעברה ערב הסעודית כתוצאה מ"בום הנפט". היא שינתה את מעמדה בפוליטיקה הערבית והפכה לגורם משפיע בדיפלומטיה הבינלאומית. היא הפכה מעורבת יותר בסכסוך הישראלי ערבי והתחייבה לאינטרס הפלשתיני. יחסיה הדיפלומטיים עם ארצות הברית עברו זעזועים והשפיעו על קבלת ההחלטות של מנהיגיה.
תהליכים אלו יבחנו בשלושה פרקים. הפרק הראשון יוקדש לרקע ובו יסקרו משק הנפט הסעודי, הפוליטיקה הבינערבית, הקשר של סעודיה לסכסוך הישראלי ערבי והיחסים בין סעודיה וארצות הברית. בפרק השני ייבדק השימוש של ערב הסעודית בנשק הנפט במלחמת יוני 1967, כישלונו, הסיבות לכישלון וההשלכות שנבעו ממנו. בפרק השלישי ייבדק השימוש של ערב הסעודית בנשק הנפט במלחמת אוקטובר 1973: התנאים שאפשרו את אמברגו הנפט, מאפייניו, תוצאותיו וההשפעות שלו. בסיכום יובאו המסקנות.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק ראשון -  פרק רקע
א. משק הנפט הסעודי
ב. נפט והמערכת הבינערבית
ג. ערב הסעודית והסכסוך הישראלי ערבי
ד. ערב הסעודית ויחסיה עם ארצות הברית
פרק שני - מלחמת יוני 1967
א. השימוש בנשק הנפט במלחמת ישראל ערב ביוני 1967
ב. הסיבות הכלכליות והפוליטיות לכישלון נשק הנפט
ג. השלכות על אסטרטגיות נפט ופוליטיקה ערבית
פרק שלישי - מלחמת אוקטובר 1973
א. התנאים הכלכליים והפוליטיים שאפשרו את אמברגו  הנפט
ב. השימוש בנפט כנשק פוליטי במלחמת ישראל ערב  באוקטובר 1973
ג. תוצאות אסטרטגיות וכלכליות
ד. השלכות על הפוליטיקה הערבית והבינלאומית
סיכום
נספחים:
1. מפיקות הנפט הראשיות במזרח התיכון - תפוקת נפט גולמי באחוזים בשנת 1970
2. ייצור שנתי של נפט גולמי בערב הסעודית בין 1966-1970 (במיליוני חביות)
3. ייצור חודשי של נפט גולמי בערב הסעודית בינואר ועד אוקטובר בשנת 1967 (במיליוני טון)
4. מחיר מכירה, עלות ורווח ממשלתי לנפט מאוקטובר 1973 ועד ינואר 1974 (בדולרים)
5. חלקו של הנפט הערבי בצריכה וביבוא בארצות הברית בין השנים  1967-1977(באחוזים
רשימת מקורות

מתוך העבודה:
משנות ה- 20 ועד לשנות ה- 70 היה שוק הנפט העולמי בשליטתה של קבוצה קטנה של חברות רב לאומיות שנודעו בשם "שבע האחיות"(1). החיפוש וההפקה של נפט במדינות ערב התבצע באופן עצמאי על ידי חברות אלו וכך גם בערב הסעודית. במאי 1933 העניק אבן סעוד, מקימה של הממלכה הסעודית, את הזיכיון לחיפוש נפט לחברת הנפט "סטנדרד מקליפורניה", ששמה שונה בהמשך ל"חברת הנפט הערבית - אמריקנית" (עראמק"ו - ARAMCO - Arabian American Oil Company). במרץ 1938 התגלה לראשונה נפט בכמויות מסחריות בערב הסעודית, בדמאם. אבן סעוד חתם על הארכת הזיכיון לחברה האמריקאית וקיבל עבורו תשלום(2). בשלב זה, היו חברות הנפט פרטיות, והקשר עם הממשלה הסעודית היה בצורה של תשלום "שכירות" עבור אזורים לחיפוש והפקה של נפט.
 
עבודה מס' 60474 SHOPPING CART DISABLED
הנפט כמרכיב שהשפיע על מדיניות יפן במזה"ת, 1998.
בחינת ההשערה כי תלותה של יפן בנפט היא הגורם המכריע בעיצוב המדיניות הפרו-ערבית שלה במזה"ת.
8,170 מילים (כ-25 עמודים), 17 מקורות, 295.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
יפן הינה מדינה מודרנית תעשייתית מתקדמת, אשר תלויה במקורות אנרגיה חיצוניים. יפן נכנסה למרוץ אחר השגת מקורות אנרגיה עוד בתקופה שלפני מלחמת העולם הראשונה. בשל חוסר באוצרות טבעיים מקומיים חיפשה יפן מקורות אנרגיה מחוצה לה על ידי כיבושים בדרום מזרח אסיה.
התפתחות התעשייה יצרה צורך במקור אנרגיה אלטרנטיבי לפחם, בו נעשה שימוש עד כה, ומדינות המזרח-התיכון סיפקו מקור זה - הנפט. המחסור בנפט התגלה לראשונה במלחמת העולם השניה בהתקפה על פרל הרבור ב-1941, זו באה כתוצאה מהחלטה של ממשלת יפן להגיב כנגד אמברגו הנפט עליה. יפן ידעה, שבמצבה תוכל לשרוד שנה בלבד עם עתודות הנפט שברשותה. לאחר מלחמת העולם השניה הלכה יפן והתעצמה מבחינה כלכלית ותעשייתית, דבר אשר הגדיל את הצורך שלה באספקות נפט גדולות יותר.
משבר הנפט ב-1973, גרם ליפן לשקול מחדש את מדיניותה באזור המזה"ת. מדינות Organization of Arab Petroleum Exporting Countries) OAPEC) הטילו סנקציות על המדינות ה"לא ידידותיות" להן או לאלו התומכות בישראל. על מנת להסיר את האמברגו הציבו מדינות אלה תנאים, להם נענתה יפן.
בעבודה זו אנסה להסביר כיצד הנפט משפיע על מדיניות יפן כלפי המזה"ת. נושא זה נחקר רבות על ידי חוקרים אמריקאים, ערבים ויפנים בשל חשיבותו לכל אחד מצדדים אלו. על-מנת להראות השפעה שכזו אסביר בפרק הראשון את ההנחה המרכזית בעבודתי - והיא, שתלות יפן בנפט היא הגורם מכריע בעיצוב המדיניות הפרו-ערבית במזה"ת. בפרק השני אסקור את מדיניות יפן כלפי אירן, עיראק, הפלשתינאים ומדינות לא מייצרות נפט אחרות במזה"ת כפועל יוצא מתלות זו.
בפרק הביקורת אציג כמה סברות, לכך שמדיניות יפן מושפעת מהסנקציות של מדינות ערב בלבד ואראה שמדיניות זו מושפעת גם ממחויבותה של יפן לארה"ב בעולם הדו-קוטבי של תקופת המלחמה הקרה. ועוד אראה שמדיניות יפן שמרה על יחסים ניטרליים עם ישראל תוך שמירה על דיפלומטיה רב-צדדית עם מדינות ערב ועם ארה"ב ולא מדיניות פרו-ערבית בלבד.

תוכן עניינים:
מבוא
רקע היסטורי
  תאור כלכלת יפן
  השלכות פוליטיות וחשיבות הנפט
פרק א': תלות יפן בנפט
פרק ב': מדיניות יפן כלפי המזה"ת
  החרם הערבי והשפעתו על הסחר בין יפן למזה"ת
  מדיניות יפן כלפי אש"ף
  מדיניות יפן כלפי איראן ועיראק
מדיניות יפן כלפי מדינות לא מייצרות נפט במזה"ת
ביקורת
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 33 :: [עמוד 1 מתוך 4]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 :: עמוד הבא >>