היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 27
עבודה מס' 21071
סקירת שוק הדלק בארץ תוך שימת דגש על ניתוח השוק עד לרפורמה ולאחריו תוך ניתוח הגורמים הפועלים במשק יתרונות וחסרונות.
3,578 מילים (כ-11 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 21458
סקירת שוק הדלק, בדיקה אמפירית לגורמי השינוי במחירי הנפט (כלכליים, בירוקרטיים), גישות כלכליות עולמיות להערכת מדיניות הנפט ועוד.
5,776 מילים (כ-18 עמ'), 10 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 60137
הצעה לשיפור הניהול של המידע בחברה זה.
1,827 מילים (כ-5.5 עמ'), 9 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 60154
בדיקה של החדרת מוצר חדש ע"י חברת דלק (מערכת חיישנית המרגישה את בלימת החירום של הנהג ומתריעה לנהגים מאחור).
3,271 מילים (כ-10 עמ'), 25 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 60591
הצגת שלושה גורמים לקיפאון במצבו של משק הדלק-ריכוזיות הכוח בידי עובדי בז"ן, מעורבות הממשל, והתנהגותם של חברות הפרטיות.
9,534 מילים (כ-29.5 עמ'), 30 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 62291
הקשר בין רמת שביעות רצון הלקוחות מאיכות השירות לרמת הנאמנות שלהם לארגון.
11,280 מילים (כ-34.5 עמ'), 44 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 63078
סקירת הרפורמה והצעת פתרון חלופי.
5,190 מילים (כ-16 עמ'), 24 מקורות, 239.95 ₪
עבודה מס' 63595
ניתוח משק הדלק הישראלי.
7,452 מילים (כ-23 עמ'), 23 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 63864
ניתוח פיננסי בסיסי של החברה וחלוקת הדיבידנד שלה.
1,548 מילים (כ-5 עמ'), 9 מקורות, 119.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 27