היישום אינו מחובר לאינטרנט

הסיקור החדשותי במלחמת וייטנאם תוך השוואה למלחמת "סופה במדבר"

עבודה מס' 064599

מחיר: 324.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם יש קשר בין רמת הטכנולוגיה ובין הרגישות של הציבור למלחמות.

7,139 מילים ,22 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תקשורת משולה למערכת כלי הדם במערכת החברתית. אם קיומה של תקשורת הוא תנאי הכרחי לקיומה של מערכת חברתית (איך אפשר היה לנהל חברה ללא תקשורת?) הרי שמתן משמעות לאקטים תקשורתיים על ידי הפרטים הפועלים במערכת הוא התנאי המספיק לקיומה של תקשורת. תקשורת כיחסי גומלין במערכות החברתיות היא הצד החברתי שלה, ואילו המשמעות הניתנת לו על ידי על פרט ופרט היא הצד הפסיכולוגי שלה (גרון, 1993).
מילון ובסטר (1977) מגדיר תקשורת כתהליך שבאמצעותו נערכים חילופי מידע בין פרטים תוך כדי שימוש במערכות סמלים, סימנים והתנהגות. מהגדרה זו ניתן להבין כי התקשורת היא מכשיר חיוני לקיום המין האנושי, מכיוון שבאמצעותה יכול האדם ללמדו מזולתו וללמד אותו על מנת להתמצא בסביבתו, לספק את צרכיו ולשרוד מול פגעי הטבע ומעשי הרס האנושי (אברהם, 1993).
יש לנו צרכים רבים ומגוונים שאיננו יכולים לספק, אלא אם נחליף מידע איש עם רעיהו. באופן ספציפי יותר ניתן לאפיין תקשורת מן הבחינה הפסיכולוגית ככל אירוע, התנהגות וכד' שאדם תופס כנושא משמעות מעבר לעצמו או מייחס לו כוונה תקשורתית (סלומון, 1996). ההיבט החברתי של תקשורת מותנה בכך שאכן תתקיים תקשורת בין הפרטים ובין החברות השונות.

וולטר ליפמן מעמודי התווך האגדתיים של התקשורת בארצות-הברית, טען, כי קיימת נטיה להטיל על התקשורת משימה בלתי אפשרית - עיצוב דעת הקהל בנושאי מוקד של החברה האמריקנית. לדעתו, טועה התקשורת כאשר היא מתיימרת תוך כדי התעלמות ממגבלותיה, לבצע התיקשורת ניסתה רבות בעבר להשפיע על מהלכים מדיניים, הן בארה"ב והן בישראל ולמעשה בכל ארץ בעלת רמת תרבות פוליטית מפותחת והיא גם ניסתה להשפיע על המהלכים המדיניים בישראל לרבות נושא האנתיפדה: אם בדרך של תמונות, אם בדרך של ראיונות ואם בדרך של הבאת סיפורים טרגיים (כץ, 1998). בניגוד לליפמן, נוטים אמצעי התקשורת לטעון, כי רוב דיווחיהם ופרשנויותיהם מעצבים את דעת הקהל, מחד גיסא, ואף משמשים בבואה לעמדות הציבור, מאידך גיסא.
שאלות המחקר הן:
האם יש קשר בין רמת הטכנולוגיה ובין הרגישות של הציבור למלחמות. האם רמת הטכנולוגיה מגבירה את רמת האמון של הסיקור התקשורתי, האם הציבור נוטה שלא להאמין לסיקור תקשורתי שלא נלוים אליו "הוכחות".
עבודה תבחן את הסיקור התקשרותי האמריקאי של שתי המלחמות האחרונות הגדולות שהיו לארה"ב: ויאטנם שהתחרשה לפני שלושה עשורים וסופה במדבר שהתרחשה בשנת 1991 ולנסות ולראות את ההבדלים ביניהם (המלחמה האחרונה טרם נחקרה)

תוכן העניינים
1. מבוא
2. תפקיד התקשורת בחברה
אמצעי התקשורת והשפעתם על חיינו
מה זה תקשורת המונים ?
גלובליות ולוקליות בסיקור התקשורתי
3. סיקור מלחמת ויאטנם
תאור המלחמה ותוצאותיה
אמצעי התקשורת שפעלו באותה תקופה
הערכת כתבים את הסיקור העיתונאי
4. מלחמת המפרץ
תאור המלחמה
אמצעי התקשורת שפעלו במלחמה
השפעתם על הציבור
5. סיכום
6. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

רוג'רס (ROGERS, 1989) מגדיר הטמעה תקשורתית כתהליך שבו חודרים חידושים. תהליך החדרת החידושים הוא הפצת רעיון חדש ממקורו לאנשים אחרים. תהליך המעבר נוצר ע"י אינטרקציה בין אישית, דבר שהוא מיסודות התקשורת בין חברות שונות ובין הפרטים באותה חברה. מספר רעיונות המאומצים על ידי הקבוצה אפילו ע"י פרטים בה שאינם מעונינים בכך. הסיבה היא בשל רציה חברתית, הגורמת אף להם לאמץ את השינוי. התקשורת היא גם שופרו של השלטון. אין שלטון דמוקרטי ללא תקשורת חופשית . זוהי הנחת יסוד . שניהם, הן השלטון והן התקשורת נועדו לשרת את החברה . שניהם אינם רשאים להסב לחברה או לפרטיה נזקים ללא צורך (שנער, 2000).

מקורות:

אברהם, א. (1993) התקשורת בישראל מרכז ופריפריה. תל אביב: ברירות.
בן צדף, אביתר (1992). "שפע גילויים על ניהול התקשורת במלחמת המפרץ", אותות 140, תל אביב: איגוד העיתונאים והמפרסמים.
גוטפלד, א. (1973) "איך השפיעה מלחמת ויטנאם על העם האמריקאי", סקירה חודשית 1, תל אביב: קצין חינוך ראשי - ענף הסברה, 1973.
גלנור, י. (1985) ראשיתה של הדמוקרטיה בישראל. תל אביב: עם-עובד.
גרדוס, י. (1986) "ריכוזיות וביזור, מרכזים ופריפריות בחברה הישראלית". רבעון לכלכלה (126), ע"מ 496 - 499 .
וימן, גבי. "התקשורת במלחמת המפרץ: מאזן ביניים" אותות 129, תל אביב: איגוד העיתונאים והמפרסמים, 1991.
וימן, גבי. "להקת שוורצקוף: מה אפשר ללמוד?" אותות 130, תל אביב: איגוד העיתונאים, 1991.
זיגמונד, פרויד., (1988), תרבות בלא נחת, תל-אביב: זמורה ביתן.
טוקטלי א., מדיניות תקשורת בישראל, ת"א, האוניברסיטה הפתוחה, 2000.
כספי, דן, (1991), תקשורת המונים, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
כץ, א. ואחרים (1998), תרבות תקשורת ופנאי ישראל, תל-אביב, האוניברסיטה הפתוחה.
רונן מ , אתיקה עיתונאית הוצאת ידיעות אחרונות ספרי חמד, 1998,
פרנקל שלמה, סופה במדבר, ת"א, 1993.
פוסטמן ניל , "תחת מפל המידע", הארץ 13.6.97 עמ' ב-7
סגל ז (1983) , "הזכות לפרטיות מול הזכות לדעת", עיוני משפט, כרך ט', חוברת 1,
סלומון, ג. (1996). תקשורת: מושגים בציון החינוכי, תל-אביב: ספריית הפועלים.
פרנקל, יוסף. "ערפל מלחמה בשידור חי", ספר השנה של העורכים, תל אביב: האיגוד העיתונאי לעיתונאות תקופתית, 1991.
רונן משה, אתיקה עיתונאית הוצאת ידיעות אחרונות ספרי חמד, 1998, חלק א',
שנער ד., "וכל העם רואים את הקולות: הומוגניות וסקטוריאליות בתקשורת", בתוך י. קופ (עורך), פלורליזם בישראל: מכור היתוך ל"מעורב ירושלמי", ירושלים, המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל, 2000.
שנער ד., "חדשנות טכנולוגית ודמוקרטיה תקשורתית", מבוא לספרו של א.תמיר טלוויזיה אחרת - ערוצים פתוחים בקהילה, ת"א, ספריית המינהל, 1993.
שנער ד., (עורך), אינטרנט: תקשורת, חברה ותרבות (מקראה), ת"א, האוניברסיטה הפתוחה, 2001.
שנער ד., משה מ., "ריבוי ערוצים והפרטת השידורים בישראל: רטוריקה ומציאות", בתוך ד. כספי (עורך), תקשורת ודמוקרטיה בישראל, ירושלים, מכון ון-ליר והקיבוץ המאוחד, 1997.
Katz, E., The New Media and Social Segmentation, Paper presented at the XI world Congress of Sociology, New Delhi, August, 1986.
rogers Everett M., (1989) Diffusion Of Innovations, New York: Harper.
Susan P (1984), "Contextual Varitation In Courtroom Language Use", Intenational Journal Of Sociology Of Language, 49.
CHALABI AHMAD "THE PAST AS PROLOG", PP.20-25KAM1994 ICAH L. SIFRY, THE GOLF WAR, TORONTO, 199
Trandis, H.(1995) Individualism Collectivism. Westview Press
Van Dijk, T.A. (1996) "Power And The News Media" In D.L. Plaetz (Ed. ) Political Communication In Action. New Jersey: Hampton Press, 1996.
Braestrup, Peter. Big Story, New Haven, Yale University Press, 1983.
Emery Edwin, Emery Michael. The Press and America, Prentic-Hall, INC., New Jersey, 1978.
Harrison E. Salisbury 1984 VIETNAM RECONSIDERED Lessons from a warc edited with an introduction by Harper Row, publishers, New York
Hallin, Daniel C. The Uncensored War, New York: Oxford University Press, 1986
Macarthur, John R. Second Front, Los Angeles: University Of California Press, 1993.

תגים:

חדשות · סיקור · רדיו · טלוויזיה · טלביזיה · עיתון · עיתונות · מלחמה · תקשורת · תרבות · פנאי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הסיקור החדשותי במלחמת וייטנאם תוך השוואה למלחמת "סופה במדבר"", סמינריון אודות "הסיקור החדשותי במלחמת וייטנאם תוך השוואה למלחמת "סופה במדבר"" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.