היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [73–81] מתוך 2294
עבודה מס' 70231
המרדה והסתה - המקרה של מפלגת "כך" ומנהיגה הרב מאיר כהנא.
20,671 מילים (כ-63.5 עמ'), 90 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 70222
ניתוח פוליטי-חברתי של מערכון זה של הגששים.
1,123 מילים (כ-3.5 עמ'), 0 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 70221
דיון באמירה: "פדרציה אירופית היא היעד הרצוי או היעד הסופי של פרויקט האינטגרציה האירופית".
1,212 מילים (כ-3.5 עמ'), 4 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 70216
השוואה בין שני יצירות שנכתבו בעיר יפו: 'קזבלן' ו'תמונות יפואיות' תוך התייחסות למפה הפוליטית בישראל באותה העת.
1,313 מילים (כ-4 עמ'), 5 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 70204
ניתוח תהליך קבלת ההחלטות בהתבסס על תיאוריות שונות בתורת קבלת ההחלטות וחקר הפסיכולוגיה והסוציולוגיה של הפרט.
8,996 מילים (כ-27.5 עמ'), 34 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70203
מהן סמכויות השיפוט של בית הדין הפלילי הבינלאומי כנגד אזרחי מדינות שאינן חברות בבית הדין ואינן חתומות על אמנת רומא וכיצד מיושמות בפועל.
9,347 מילים (כ-29 עמ'), 52 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70190
סקירת מספר מקורות בנושא.
4,783 מילים (כ-14.5 עמ'), 9 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 70186
בחינת השינוי בגישות במדיניות החוץ של ישראל מכוחנות והסתגרות למשפטיות ופתיחות בניהול מאבקיה.
7,204 מילים (כ-22 עמ'), 19 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70179
ניתוח מסקנות הועדה והשלכותיהן.
7,898 מילים (כ-24.5 עמ'), 16 מקורות, 277.95 ₪

עבודות [73–81] מתוך 2294