היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [91–99] מתוך 1641
עבודה מס' 69507
סקירת המדיניות הנטאלית האיראנית במחצית השנייה של המאה העשרים אל תוך העשור הראשון של המאה העשרים ואחת, עם דגש מיוחד על תכנית תכנון המשפחה תחת שלטון המהפכה, שהחלה את פעולתה בשנת 1989.
9,668 מילים (כ-29.5 עמ'), 27 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69498
הצגת השתלשלות הפרשה והתייחסות למודיעין יומינט ותורת המודיעין של ישראל.
6,879 מילים (כ-21 עמ'), 15 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69497
מה היו ערוצי התקשורת בחברה השבטית בתקופת המקרא.
10,544 מילים (כ-32.5 עמ'), 26 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 69492
דיון תמציתי בשאלה: כיצד מתבטאת השפעתו של אנריקה הספן על התעצמותה של פורטוגל?
2,096 מילים (כ-6.5 עמ'), 4 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 69491
כיצד השפיעה ההגירה על עולמם החברתי, תרבותי והדתי של המהגרים.
8,971 מילים (כ-27.5 עמ'), 17 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 69490
העבודה עוסקת בסיבות להגירה היהודית מרוסיה אחרי מאורעות סופות בנגב, וכמו כן בהשוואה בין תנועת עם עולם שהיגרו מרוסיה לארה"ב ובין תנועת בילו שהגירו מרוסיה לארץ ישראל.
12,289 מילים (כ-38 עמ'), 17 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 69485
ביטוי גישתו של וגנר ויחסו ליהודים ליהדות, השפעתה של גישתו ויישום רעיונותיו באידיאולוגיה הנאצית.
2,036 מילים (כ-6.5 עמ'), 7 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 69473
בחינת החיים היהודיים במדינה לפני ואחרי המהפכה של 1979.
7,702 מילים (כ-23.5 עמ'), 24 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69449
סקירת ידיעות חיוביות ושליליות בנושא.
5,106 מילים (כ-15.5 עמ'), 2 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [91–99] מתוך 1641