היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 24
עבודה מס' 68186
התפתחות שיטות השוואה, שימוש בראיית טביעת האצבע בבית המשפט וקשיים הנובעים מכך, וסוגיית נטילת טביעות אצבעות ופגיעה אפשרית בכבוד האדם.
1,762 מילים (כ-5.5 עמ'), 30 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 20803
הצגת מצבו הנפשי של האדם לפני מותו, דינה של השפעה בלתי הוגנת, ראיות להשפעה ועוד.
3,483 מילים (כ-10.5 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 21074
סקירת המושג פליטים, מי הם, התיחסות האנושות לבעיה, כולל סקירת שלושה מקרים של פליטים: ארצות הבלקן, היהודים במחה"ע השניה והפלסטינים.
2,925 מילים (כ-9 עמ'), 16 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65100
חלוקת נטל האחריות במקרה של אי בהירות לגבי מקרה הביטוח
8,204 מילים (כ-25 עמ'), 20 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 40517
השוואה בין מוטיבים-גבולות המציאות, משולש אהבה,דמות נשית מיתית,שינה ושכחה,ראיה לקויה,דת ועוד
5,192 מילים (כ-16 עמ'), 12 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 50114
סקירת החקיקה האמריקאית, הקנדית והישראלית בקשר לסוגיה זו.
5,178 מילים (כ-16 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 50474
רקע, דרישת הסיוע במקרה של שותפים לעבירה, בעבירות מין, בעבירת עדות שקר, בעדות קטין והחוק האנגלי.
1,640 מילים (כ-5 עמ'), 14 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 50573
האם ניתן להצביע על המאבק המתמיד במהלך ההיסטוריה בין המעמדות כגורם בהתהוות תופעת הטרוריזם.
2,568 מילים (כ-8 עמ'), 4 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 60381
התייחסות לרלוונטיות ומשקל הראיה ובחינה של חוק היפותטי לפיו ראיות על מעשים קודמים יהיו קבילות.
2,567 מילים (כ-8 עמ'), 12 מקורות, 132.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 24