היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 24
עבודה מס' 65231
הקשר בין העיסוק המקצועי ולבין עמדה כלפי המתת חסד- רופאים מול אחיות.
10,411 מילים (כ-32 עמ'), 38 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 67197
בדיקת הקשר בין תחושת מסוגלות העצמית לבין שחיקה בקרב אחים ואחיות במחלקות כירורגיות בבית חולים תוך כדי התייחסות לגורמים כגון פרטים דמוגרפיים (גיל, מין, מצב משפחתי וילדים) וגורמים אחרים (כמו ותק בעבודה וסוג מחלקה).
4,830 מילים (כ-15 עמ'), 26 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 67198
מחקר אשר עוסק בבדיקת קשר בין שביעות רצון האחים והאחיות במחלקה פנימית בבית חולים לבין תחלופת העובדים.
4,862 מילים (כ-15 עמ'), 24 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68660
סקירת ספרות בנושא ומחקר שנערך על אוכלוסייה של 40 אחים ואחיות.
7,562 מילים (כ-23.5 עמ'), 21 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68336
אסטרטגיות הפעולה של ארגוני חברה אזרחית - בחינת פעילותם של "אחותי", "מרכז תמורה" ו"נוער כהלכה" במקרה של האפליה בבית הספר החרדי לבנות "בית יעקב" בעמנואל.
6,571 מילים (כ-20 עמ'), 29 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68393
מחקר שבוצע על שלוש אחיות ושלושה חולים.
4,822 מילים (כ-15 עמ'), 16 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 66742
האם אחיות עדות לשינויים באישיות החולה המושתל או מקבלות את הדיווחים על התופעה מהחולים עצמם או מבני המשפחה. (מחקר באמצעות שאלונים)
15,262 מילים (כ-47 עמ'), 101 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 70035
העבודה מבוססת על המאמר Heyes, (2005) - "The Economics of Vocation or Why is a Badly Paid Nurse a Good Nurse?".
4,418 מילים (כ-13.5 עמ'), 12 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 50714
עבודה זו מסכמת טיפול בקשישה שנזקקה לו עקב מות אחותה הדומיננטית. הטיפול נעשה בגישת סקירת החיים.
3,310 מילים (כ-10 עמ'), 5 מקורות, 252.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 24