היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61885
מחקר איכותי בחינוך הבודק את תרומת מנהיגותו של מנהל בית הספר על עמדות מורים את שילובו של הילד החריג במסגרת הכיתה הרגילה
16,236 מילים (כ-50 עמ'), 49 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61962
מחקר הבודק מהו התפקיד אותו מלאה הקהילה היהודית ומה הייתה תרומתה ותרומת הפעילות היהודית בתנועה
13,814 מילים (כ-42.5 עמ'), 24 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64326
תרומת החצר להתפתחות הילד מבחינה חינוכית, לימודית, תנועתית, חברתית, אסתטית.
3,038 מילים (כ-9.5 עמ'), 9 מקורות, 131.95 ₪
עבודה מס' 61752
4,908 מילים (כ-15 עמ'), 10 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 61644
תרומתו של דיקרט לחקירה המדעית תוך התמקדות בשלב הנע בין ספקנותו לבין השיטה המושתתת על השפה המתמטית.
7,550 מילים (כ-23 עמ'), 22 מקורות, 398.95 ₪
עבודה מס' 61745
בחינת תרומתה של מחלקת משאבי אנוש לשיפור התמודדות חברת בזק, בסביבתה העסקית החדשה.
8,883 מילים (כ-27.5 עמ'), 10 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 66318
ניתוח ותיאור תרומת מערכת מידע לארגון.
2,539 מילים (כ-8 עמ'), 4 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62025
מחקר שמטרתו המרכזית היא לבדוק האם מתן היתר לקזינו חוקי בארץ יכול להביא לתרומה בתחום הפיתוח הכלכלי המקומי במדינת ישראל.
17,719 מילים (כ-54.5 עמ'), 29 מקורות, 592.95 ₪
עבודה מס' 62285
בחינת זרם "הגל החדש" בקולנוע וניתוח שניים מסרטיו של גודאר.
6,866 מילים (כ-21 עמ'), 19 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100