היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 16
עבודה מס' 65601
סקירת העקרונות הקובעים את תקצוב הרשויות המקומיות על ידי השלטון המרכזי, תוך התמקדות בישראל והתפרסות על כל נושאי התקציב.
8,322 מילים (כ-25.5 עמ'), 39 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 67223
תכנון וביצוע מסיבת סיום בבי"ס שש-שנתי ובחינת היישום בהתייחסות לניהול הפיננסי תוך הכנת דוח על מהלך הפעילות ועל תהליכי קבלת ההחלטות הקשורות לתקצוב המסיבה.
5,605 מילים (כ-17 עמ'), 17 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 40197
תאור מבנה המערכת תפקידה,מבנה בתי החולים,מימון ותקצוב המערכת, משרד הבריאות,ההיבט הפוליטי ותכנון מדיניות בריאות.
7,703 מילים (כ-23.5 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 61979
סקירת תהליכי התכנון, הביצוע והבקרה של הפעילות הבית ספרית.
3,040 מילים (כ-9.5 עמ'), 8 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 60679
בחינת שיטת האינטגרציה הישראלית ובעיותיה, הצגת פתרונות קיימים והצעות לשיווק בית הספר כמוצר איכות.
4,535 מילים (כ-14 עמ'), 18 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 40314
הגדרת התקציב, מבנה אגף הרווחה, השוואת תקציבי האגף, תכניות עבודה וניתוח התקציב של 1995.
6,940 מילים (כ-21.5 עמ'), 8 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 66904
ההתפתחות הפיננסית והעסקית של החברה בשנים 2005 ו- 2006
5,912 מילים (כ-18 עמ'), 0 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 50930
בדיקת פרוייקט שיפור תשתית התחבורה ברסיפה, ברזיל - פרוייקט של הבנק העולמי.
2,122 מילים (כ-6.5 עמ'), 2 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 65557
התקציב ואלמנטים מרכזיים המרכיבים ומשפיעים על תהליך התקצוב ונגזרותיו - בחינת המבנה הארגוני של רשות הדואר ואת אופן התקצוב הנהוג בה, על יתרונותיו וחסרונותיו.
5,761 מילים (כ-17.5 עמ'), 12 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 16