היישום אינו מחובר לאינטרנט

היבטים פוליטיים-כלכליים בתקצוב מוסדות השלטון המקומי בישראל

עבודה מס' 065601

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת העקרונות הקובעים את תקצוב הרשויות המקומיות על ידי השלטון המרכזי, תוך התמקדות בישראל והתפרסות על כל נושאי התקציב.

8,322 מילים ,39 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

הרשויות המקומיות בישראל: הערים, המועצות המקומיות והמועצות האזוריות, המהוות את השלטון המקומי משמשות "קבלן המשנה" של השלטון המרכזי - משרדי הממשלה.
בישראל קיימות (נכון לשנת 2002) 1409 רשויות מקומיות הכוללות:
- 36 עיריות.
- 125 מועצות מקומיות.
- 54 מועצות אזוריות.
- 825 ועדים מקומיים.
- 32 איגודי ערים.
למרות שראשי הרשויות נבחרים ע"י הציבור - תושבי הרשות, בבחירות דמוקרטיות ואינם ממונים ע"י השלטון המרכזי, הם כפופים להוראותיו, נתונים לפיקוחו ותלויים במשאבים הכלכליים והשלטוניים שמעמיד, למעשה, "הפטרון" - השלטון המרכזי (אוטולונגי ווילקנסקי.1992).
פרדוקס זה במעמדו של השלטון המקומי, שמצד אחד עפ"י העקרונות המרכזיים של הדמוקרטיה: נשיאה באחריות כלפי הציבור, היענות לצרכי הציבור ולרצונותיו ושיתופו בהכרעות המשפיעות על גורלו ומאידך, בשל העובדה כי השלטון המקומי משמש כזרוע (כך הוא בהגדרה) הביצועי מטעם השלטון המרכזי, אשר מרוחק בדר"כ וטרוד בבעיות הלאומיות.
הרשויות המקומיות מתוקצבות הן ע"י הממשלה והן ע"י מיסים שהן גובות. שני מקורות אלו הינן המקורות העיקריים של הרשות. מקורות אחרים הם תרומות או מענקים מגופים שפעולתם הינה בעיקר וולונטרית. פעולות ההוצאות מבוצעות כמעט בצורה אוטונומית, וראש המועצה עם חברי המועצה יכולים לאשר כמעט כל סעיף תקציבי שהם רואים לנכון. הביקורת עליהם מבוצעת ע"י משרד הפנים ומבקרת המדינה, אשר יכולים להורות לרשות לשנות את סדרי עדיפויותיה, ומכך את תיקצובה (סוחמי, 1998).
הוצאות הרשויות מתחלקות בעיקר לשני סעיפים עיקריים: סעיף הוצאות שוטפות (תקציב שוטף) המשרת בעיקר פעולות תיפעול שוטפות, ותקציב פיתוח (תקציב לא רגיל) הבא בעיקר לשרת פעולות ארוכות טווח של השקעות ברשות, פיתוח מפעלים, פיתוח מוצרי השקעה, כלומר פעולות אשר יניבו תוצאות בעתיד.
מטרת העבודה הנוכחית היא לסקור את העקרונות הקובעים את תקצוב הרשויות המקומיות על ידי השלטון המרכזי, תוך התמקדות בישראל והתפרסות על כל נושאי התקציב.

תוכן עניינים:
1. מבוא
הצגת הנושא
מטרת העבודה
2. מסגרת תיאורטית לקשרי הגומלין
3. התגבשות השלטון המקומי
השלטון בארה"ב ובאירופה
השלטון המקומי בישראל
4. תקצוב הרשות
הפרמטרים להבחנה בחוזק ובעצמאות של השלטון המקומי
האלמנטים המשפיעים על השתתפות הממשלה
קבוצות אינטרס
מחזור עסקים פוליטי
5. הכנסות הרשויות המקומיות
התקציב הרגיל-
הארנונה
הכנסות הממשלה
מענקים
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

תיאוריית מודל הביורוקרטיה (ובר, 1973) - על פי תיאוריה זו, עולם הפקידות המודרני פועל על פי כללים, חוקים ותקנות מנהליים. הפעולות הקבועות בו מחולקות בקביעות כתפקידים רשמיים, הסמכות למתן הפקודות על ידי בעלי התפקידים הינה יציבה ומוגדרת בקפידה. הארגון על פי מודל זה הינו היררכי, פועל בהתאם לעקרונות של מידרג השררה ודירוג הסמכויות, הכוללים משמעת, ציווי וציות (שם, שם: 247). לטענת ובר, הארגון הביורוקרטי עולה על כל ארגון אחר בעליונותו הטכנית, הוא פועל באופן רציונלי, ברציפות ובזריזות (שם, שם: 263-261). לסיכום, גישה זו מדגישה את הצד הפורמלי שבארגון, את הסמכות והמידרג שפועלים מלמעלה למטה, את העצמה הלגיטימית שנובעת מהסמכות ואת הכללים.

תגים:

תקציב · רשויות · מקומיות · שלטון · מקומי · מינהל · ציבורי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "היבטים פוליטיים-כלכליים בתקצוב מוסדות השלטון המקומי בישראל", סמינריון אודות "היבטים פוליטיים-כלכליים בתקצוב מוסדות השלטון המקומי בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.