היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 30
עבודה מס' 61113
בחינת תקנת השוק על פי מספר חוקים אזרחיים.
2,443 מילים (כ-7.5 עמ'), 53 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 61378
חוק המטלטלין, חוק המקרקעין וחוק המשכון.
10,158 מילים (כ-31.5 עמ'), 42 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 65782
תקנות שעת חירום - האם ניתן להתקינן - מההיבט המשפטי והביקורתי.
3,536 מילים (כ-11 עמ'), 22 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 69377
השתלשלות תקנת קריאת התורה מימי משה רבינו ועד לימינו.
6,051 מילים (כ-18.5 עמ'), 14 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 50865
סקירת הדעות בעניין ההעדפה המתקנת ובדיקת המצב בארץ בנושא העדפה מתקנת לנשים.
5,775 מילים (כ-18 עמ'), 32 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 60432
סקירת הדין בארה"ב ואנגליה והדין הישראלי.
11,290 מילים (כ-34.5 עמ'), 52 מקורות, 306.95 ₪
עבודה מס' 66351
הפטורים ממס רכישה כגון פטור ממס רכישה של עולה וכן של נכים, מכירת מקרקעין לבן משפחה, פטור מהעברה מתאגיד לתאגיד וכו'.
13,015 מילים (כ-40 עמ'), 55 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62089
המקרים המיוחדים שבהם התפטרות דינה כפיטורין כפי שהם מוצגים בסעיפים 11 - 6 בתקנות פיצויי פיטורין.
3,212 מילים (כ-10 עמ'), 7 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 68248
עבודה זו סוקרת את גישת הזכויות ואת ההתפתחויות והתמורות המשפטיות והערכיות במדיניות כלפי אנשים בעלי מוגבלות בארץ ובעולם.
11,318 מילים (כ-35 עמ'), 63 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 30