היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 47
עבודה מס' 21141
סקירת אחריותו של רופא ביחס לחולה. בדיקת הבעיות האתיות ברפואה (ניסויים, הפלה, המתת חסד, טיפול כפוי) והשוואת ישראל ביחס לעולם.
10,450 מילים (כ-32 עמ'), 19 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 21395
בדיקת מידת היעילות ושביעות הרצון של המעבר לעבודה בבית תוך התמקדות בשוק הרופאים כולל בדיקה אמפירית.
15,054 מילים (כ-46.5 עמ'), 68 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 40144
הסיבות והתגובות, הרקע המפלגתי, טיעוני המפלגות השונות ופעילות מפא"י והממשלה.
6,445 מילים (כ-20 עמ'), 8 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 40841
השיטה הקיימת, הבעיות והצורך בשינוי,הרופא העצמאי, ההבדלים בין השיטות, שיטות התגמול ודיון ביעילות הטיפול.
8,609 מילים (כ-26.5 עמ'), 9 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 41183
רקע תיאורטי-הערכה עצמית, תגמולים, מכשירניות, עומס יתר ולחץ; מודל ושיטת המחקר וממצאים עקריים.
6,723 מילים (כ-20.5 עמ'), 7 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 41223
רקע תיאורטי בנושא שביעות רצון בעבודה, הערכה עצמית, תגמולים ומכשירניות, עומס ולחץ וממצאי המחקר שבוצע.
7,219 מילים (כ-22 עמ'), 7 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 50104
התנגשות בין חופש הביטוי וחופש העיסוק בסוגיית איסור פרסומת ע"י בעלי מקצועות חופשיים כגון רופאים ועורכי דין.
1,370 מילים (כ-4 עמ'), 9 מקורות, 70.95 ₪
עבודה מס' 50237
סקירה היסטורית, עילות תביעה נפוצות, פתרונות חוקתיים והתנהגות מינית לא מוסרית של רופאים אחרים.
4,571 מילים (כ-14 עמ'), 3 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 60521
מהלך השביתה, טעוני הצדדים ותוצאות השביתה.
4,230 מילים (כ-13 עמ'), 54 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 47