היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 69212
בחינת שלוש מודעות דרושים של החברה (דרישות התפקיד, מיון, גיוס).
1,803 מילים (כ-5.5 עמ'), 1 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 40197
תאור מבנה המערכת תפקידה,מבנה בתי החולים,מימון ותקצוב המערכת, משרד הבריאות,ההיבט הפוליטי ותכנון מדיניות בריאות.
7,703 מילים (כ-23.5 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 69495
הצגת אי השוויון בין נשים וגברים בקידום לעמדות מפתח והסיבות לכך.
12,670 מילים (כ-39 עמ'), 43 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 40279
תדמית אנשי הרפואה-דפוסי שינוי במשך הסוציאליזציה, לחצים צולבים על נורמות פרופסיות ותפקיד המודלים לחיקוי.
4,822 מילים (כ-15 עמ'), 18 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68141
השפעת הסתגלותם התרבותית לארץ המארחת על איכות ביצוע תפקידם של המוצבים.
7,911 מילים (כ-24.5 עמ'), 17 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 67944
סקירת תפקיד מנהל קו ראשון מסורתי ומנהל קו ראשון מודרני, תוך בחינת התפקידים ודרכי תפקודם ע"י הנעת עובדים, סגנונות ניהול, קבלת החלטות ועבודת צוות.
3,123 מילים (כ-9.5 עמ'), 16 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 33347
תיאוריות בענין תפקידי המנהל, ניתוח הארגון והמלצות.
1,407 מילים (כ-4.5 עמ'), 3 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 67975
המחקר עוסק בשני גורמים היכולים להשפיע על קידום יוזמה ע"י מנהלים בחברת פלאפון: עומס תפקידים על המנהל ו"אקלים של שתיקה".
5,762 מילים (כ-17.5 עמ'), 9 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 40013
משמעות המושגים, התפקידים, המהות והמקור על פי פרשנותם של החוקרים השונים והמושגים המקבילים להם במזרח הקדום ובעולם הערבי.
4,131 מילים (כ-12.5 עמ'), 7 מקורות, 179.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100