היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 21
בטחוניות
עבודה מס' 10119
מדיניות השקעות במשק, מדיניות פיזור התעשיה, תעסוקה, תעשיות בטחוניות,הפרטת מפעלים,תקציב 93 מול קודמיו.
4,985 מילים (כ-15.5 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 67090
אסטרטגיות שיווקיות ויישום תיאוריות ומודלים בחברת בניה "אקרשטיין תעשיות".
3,971 מילים (כ-12 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 70497
בניית תוכנית עסקית לכניסה לתחום חדש - שמן תעשיות ותחום הקוסמטיקה.
7,649 מילים (כ-23.5 עמ'), 12 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 61848
3,113 מילים (כ-9.5 עמ'), 13 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62568
נייר מטה המוגש לדיון של מועצת המנהלים של כור להערכת ביניים של האסטרטגייה הנוכחית של הקונצרן.
10,438 מילים (כ-32 עמ'), 6 מקורות, 344.95 ₪
עבודה מס' 66256
בחינת האחריות המוסרית שיש לחברות הטבק בייצור ושיווק מוצרי טבק.
9,390 מילים (כ-29 עמ'), 17 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 63104
4,415 מילים (כ-13.5 עמ'), 5 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 68753
ניתוח עסקי של החברה הכולל את כל המודלים והתאוריות המקובלות בתחום השיווקי -אסטרטגי.
9,692 מילים (כ-30 עמ'), 18 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 63163
9,162 מילים (כ-28 עמ'), 0 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 21