היישום אינו מחובר לאינטרנט

תוכנית עסקית לכניסה לתחום חדש - שמן תעשיות

עבודה מס' 070497

מחיר: 219.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בניית תוכנית עסקית לכניסה לתחום חדש - שמן תעשיות ותחום הקוסמטיקה.

7,649 מילים ,12 מקורות ,2014

תקציר העבודה:

מטרת התוכנית הינה בחינת אפשרויות לכניסת החברה לשוק חדש תוך הרחבת קו המוצרים של החברה בתחומים אשר, ראשית, אינם זרים לה, ושנית - יש באפשרותה לפעול בהם ברמת איכות גבוהה מסיבות שונות שיפורטו בגוף התוכנית.
הרעיון העסקי הינו כניסה לשוק הקוסמטיקה, תוך ייצור שמני הזנה לגוף וקרמי ידיים טבעיים המבוססים על שמנים טהורים. ייחודה של הקוסמטיקה תוצרת "שמן" תהא שימוש ב- 100% מוצרים טבעיים וייצור מקומי, תוך השגת מטרה משנית חשובה לא פחות - חיזוק התעשייה המקומית הישראלית.
ננתח רעיון עסקי זה עפ"י מודל abell:
* קהל היעד הינו שוק צרכני הקוסמטיקה העממית בישראל - בעיקר נשים ונערות (15-60) ממעמד הביניים (סוציו-אקונומי ממוצע).
* צרכי קהל היעד הינם מוצרי קוסמטיקה, בעיקרם תחליבים, אשר הינם איכותיים ועם זאת במחירים סבירים, המיוצרים מחו"ג טבעיים.
* סיפוק הצרכים הללו יעשה ע"י שימוש ביכולות הליבה של החברה לייצר שמן איכותי אשר יהווה חו"ג איכותי וטוב למוצרי הקוסמטיקה. מאחר ולחברה מחלקת פיתוח מתקדמת וכן היא מייצרת בעצמה את חו"ג, הרי שתוכל להוות תחרות מוצלחת בתחום האיכות והתמחור.
החזון העסקי ומשימת העל של החברה, כפי שהוגדרו בדוכ"ס לשנת 2011 הינם "... פיתוח תשתיות מתקדמות לצורך יצירת והספקת הביקושים למוצריה". עוד נכתב שם, "היעדים האמורים לעיל הינם צופים פני עתיד. יעדים ואסטרטגיות אלו הם בבחינת חזון ויעד, המבוסס במידה מהותית על ציפיות והערכות לגבי התפתחויות כלכליות (ענפיות וכלליות), טכנולוגיות, חברתיות, מדיניות ואחרות, ועל השתלבותן אלה באלה".
לפיכך, נבחר להניח כי גם בתחום הקוסמטיקה תשאף החברה ליעדים דומים. אולם, מאחר ומדובר בהשקת מוצר חדש וחדירה לשוק חדש, בשלב ראשון החזון יהא למצב עצמה כשחקנית חזקה בתחום הקוסמטיקה העממית המבוססת על חומרי גלם טבעיים.
תמצית תיאור הענף והשוק - החברה מתעתדת להיכנס לתחום תחליבי ושמני הגוף בענף הקוסמטיקה בישראל. מרבית השחקנים בשוק הקוסמטיקה בישראל הינם מותגים מיובאים הנמכרים בעיקר בפרפומריות, בחנויות מקצועיות ובדיוטי פרי. הייצור המקומי מתרכז בכ-10 מפעלים גדולים.
הערכת היקף הכנסות ענף הקוסמטיקה בישראל עולה בהתמדה לאורך השנים ונאמדה בכ- 1.8 מיליארד ש"ח בשנת 2009.
ענף הקוסמטיקה הוא ענף צנוע יחסית - היקפי היצור נאמדים במעט פחות ממיליארד דולר בשנה, מתוכם כ-17% מיועדים ליצוא. בנוסף ליצור המקומי, יש יבוא של כ- 260 מיליון דולר מוצרים מוגמרים.
הענף מצליח לייצא - בעיקר מוצרים המזוהים עם ישראל ובעיקר עם "ים המלח" - המותג הקוסמטי הישראלי המזוהה ביותר בחו"ל.
ההזדמנות העסקית גלומה, למעשה, במגמת ה"חזרה לטבע" המאפיינת את הצרכנים בשנים האחרונות. מגמה זו לא פסחה על ענף הקוסמטיקה ואף הגדילה להעצים סגולותיהם של חומרים טבעיים בתחום הלחות והזנת העור (שמן, אלוורה וכיוב').
לפיכך, חברת "שמן" יכולה לנצל יכולותיה בתחום ייצור חו"ג הטבעי בו היא מתמחה - שמן, ולהשתמש בו כרכיב מרכזי במוצרי הקוסמטיקה מתוצרתה.
תיאור המוצר - בכוונתנו לייצר שמני הזנה לגוף וקרמי ידיים המבוססים על שמנים טהורים בלבד. חו"ג שישמשו בתהליך הייצור יהיו זהים לחומרי הגלם המשמשים בייצור שמני מאכל ולהם יוספו חו"ג משלימים האופייניים לתעשיות הקוסמטיקה (תמציות ריח, מינרלים וכו').
האסטרטגיה השיווקית והעסקית הינה שימוש בבידול ממוקד תוך פיתוח / שכלול מוצרים קיימים בשוק בתחום חו"ג המרכיבים אותם.
במטרה לחדור לשוק, תנקוט החברה, לפחות בשלב ראשון, באסטרטגיית המחרה תחרותית - השתוות למחירי המתחרים, בכדי לבצע דריסת רגל מאסיבית בשוק.
התוכנית הפיננסית, כפי שבוצעה עפ"י המדדים שחזינו מצביעה על כדאיות גבוהה בכניסה לענף החדש, בעיקר בשל אחוזי הרווח הגולמי עליהם הקפדנו לשמור בתהליך כך שיתאימו לאחוזים המקובלים בענף (50%). כמו כן, בשל העובדה שמדובר בהשקעה ראשונית גבוהה (שיווק ופרסום, הדרכה) אשר תניב הכנסות גבוהות על פני הזמן, בד בבד עם הפחתת ההוצאות הקבועות הדרושות למינוף ההשקעה.

תוכן עניינים:
התוכן
פרק 1 - תמצית מנהלים

פרק 2 - הרעיון העסקי, החזון העסקי ומשימת העל
תיאור כללי והגדרת העסק
הסטוריה ופעילות עד היום
תהליכי תפעול ומבנה בעלות
ניתוח מצב פיננסי
ניתוח SWOT ענף קיים - ענף השמן

פרק 3 - ניתוח ענף / שוק חדשים
מודל DPEST
מודל מחזור חיי הענף
מאפיינים ומגמות בענף
מודל KSF
שרשרת ערך ענפית
פילוח שוק והגדרת שווקי יעד
מאפייני לקוחות
מתחרים ותחרות
ניתוח אטרקטיביות הענף

פרק 4 - המוצרים שבכוונתנו לייצר

פרק 5 - אסטרטגיה עסקית / שיווקית
ניתוח SWOT ענף הקוסמטיקה
מטרות ויעדים אסטרטגיים
אסטרטגיה תחרותית
תכנון עסקי
מודל עסקי
מיצוב ובידול
תמהיל שיווק - P's4
תוכנית המכירות

פרק 6 - תוכנית תפעול וכ"א

פרק 7 - תוכנית המימון וההשקעות
דו"ח מקורות ושימושים

פרק 8 - התוכנית הפיננסית
הנחות יסוד לתוכנית הפיננסית
ניתוח תוכנית כלכלית
עיקרי משמעויות
מדדי כדאיות כלכלית
שינויים במדדים פיננסיים

מקורות מידע

קטע מהעבודה:

בכוונתנו לייצר מוצרי קוסמטיקה - שמני הזנה לגוף וקרם ידיים, אשר יהיו מבוססים על שמן טבעי ויעניקו לחות והזנה טבעית לעור.
ידוע כי שמן הינו גורם לחות טבעית ולאחרונה חלה מגמה "טבעית" - בחזרה אל הטבע. אף נמצא כי ידוענים רבים משתמשים בשמן כתחליף למוצרי הזנה ולחות לגוף ולשיער , בקישור מטה הדגמה. הלוא ידוע כי האדם הממוצע מתנהג כשם שעושה מושא הערצתו, כאן טמון חלק מהפוטנציאל.
המוצרים שבכוונתנו לייצר, הינם בעלי ערכים מוספים מובהקים בשל איכות וטיב חומרי הגלם שירכיבו אותם וסגולותיהם באשר להזנת עור הגוף. כפי שהצגנו לעיל, הצרכנים מוכנים לשלם יותר בעבור ערכים מוספים במוצרים שהם רוכשים ומכאן למעשה החברה עונה לצורך שעולה מצד הלקוחות ומהווה בעבורה הזדמנות עסקית אדירה. לאור מיעוט השחקנים המובהקים הנוגעים בתת - תחום זה, הרי שכדאי להיכנס לענף בצמיחה בשלביו המוקדמים בכדי להוות גורם משמעותי בו בהמשך.

תגים:

פורטר · אסטרטגיה · תוכנית עסקית · ענף חדש · טיפוח · קוסמטיקה · תמרוקים · פארם

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תוכנית עסקית לכניסה לתחום חדש - שמן תעשיות", סמינריון אודות "תוכנית עסקית לכניסה לתחום חדש - שמן תעשיות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.