היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 50758
הצגת הצורך בתכנון תיירותי כולל לפי מספר גישות וכן הצגת השקפה אישית של המחבר.
1,905 מילים (כ-6 עמ'), 5 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 67099
הערכה עצמית, תכנון קריירה ואסטרטגיות לפיתוח קריירה.
5,572 מילים (כ-17 עמ'), 6 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 61811
המשמעות הסביבתית של שינויי חקיקה וחקיקה מחוץ לחוק התכנון והבניה.
4,818 מילים (כ-15 עמ'), 24 מקורות, 470.95 ₪
עבודה מס' 69507
סקירת המדיניות הנטאלית האיראנית במחצית השנייה של המאה העשרים אל תוך העשור הראשון של המאה העשרים ואחת, עם דגש מיוחד על תכנית תכנון המשפחה תחת שלטון המהפכה, שהחלה את פעולתה בשנת 1989.
9,668 מילים (כ-29.5 עמ'), 27 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69722
תכנון טיול של 8 ימים.
5,100 מילים (כ-15.5 עמ'), 0 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 50867
בחינת דרכי הפעולה של רשות התכנון במקרה זה.
4,993 מילים (כ-15.5 עמ'), 25 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 50991
הסביבה הארגונית וביקורת על קבלת ההחלטות והתכנון בחברה.
3,762 מילים (כ-11.5 עמ'), 5 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 61385
תכנון הקמת מועדון לקהילת נפגעי נפש.
2,316 מילים (כ-7 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65435
תכנון בפועל של חבילת נופש על כל השלבים המהווה דוגמא למה שקורה בתעשייה בפועל.
4,367 מילים (כ-13.5 עמ'), 13 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100