היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 99
עבודה מס' 10353
תוכנם, משמעותם והאינטרקציה בינהם לבין תשובות איוב ושאר רעיו.
3,645 מילים (כ-11 עמ'), 14 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 20767
הצגת מעמד האישה לאורך הדורות, ניתוח דימוי האשה במישור התוכני ובמישור האיכותי ע"מ להעריך את מקום האישה בסיפור.
6,501 מילים (כ-20 עמ'), 11 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 21189
סקירת האופרה נישואי פיגרו,מציאת מכנה משותף בינה לבין רוח התקופה,ניתוח היצירה מבחינת סגנון, דמויות, מוסיקה ומבנה.
4,737 מילים (כ-14.5 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 23030
סקירת המחזה תוך התייחסויות לתוכנו ולביקורות שנעשו עליו.
2,068 מילים (כ-6.5 עמ'), 13 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 31129
חילופי אגרות חשאיות בין ברטניה צרפת ורוסיה, בעלות הברית במלחמת העולם ה-1. המצב במזרח התיכון,אינטרסי המעצמות, תוכנו ומהותו.
3,738 מילים (כ-11.5 עמ'), 13 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 31469
הגדרת השם והז'אנר, מוסיקה מגוייסת, מוסיקה מזרחית, הצד המילולי, תוכנם ומשמעותם של השירים.
1,812 מילים (כ-5.5 עמ'), 4 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 31552
בחינת הגורמים לחקיקה, תוכנם של החוקים, ההשפעה על היהודים בהונגריה ומחוצה לה.
11,671 מילים (כ-36 עמ'), 25 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 40457
שורשי המורשת האמריקאית, ממושבות לברית מדינית, שלבים בעיצוב החוקה הפדרלית ומבנה ותוכן החוקה.
10,690 מילים (כ-33 עמ'), 17 מקורות, 385.95 ₪
עבודה מס' 40518
רקע, תיארוך החוקים, שני חוקים נפרדים או חוק אחד?, תוכנם ומהותם והקשר בינהם.
5,621 מילים (כ-17.5 עמ'), 20 מקורות, 252.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 99