היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 40
עבודה מס' 61631
3,496 מילים (כ-11 עמ'), 10 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 68143
בחינת התופעה משלושה היבטים: כלכלי, משפטי ומוסרי.
9,632 מילים (כ-29.5 עמ'), 18 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 10167
4,300 מילים (כ-13 עמ'), 5 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 64017
האיש, משנתו, ביקורות מפי אורי רם וביקורות נוספות.
14,680 מילים (כ-45 עמ'), 25 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 67125
בחינת מדיניות המיצוב הקמעונאי של הום סנטר תוך שימוש בתמהיל השיווק הקמעונאי וגישות תפיסתיות נוספות.
5,734 מילים (כ-17.5 עמ'), 11 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 62528
עבודה המתבססת על שימוש בגישת פונקציית הייצור לאומדן התוצר וכן גישות נוספות.
2,356 מילים (כ-7 עמ'), 3 מקורות, 465.95 ₪
עבודה מס' 65205
סקירת מוסד ה- Dissolution of Parliament והתפתחותו במשפט האנגלי וסמכות הפיזור במדינות נוספות בעלות משטר פרלמנטרי.
4,747 מילים (כ-14.5 עמ'), 15 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 21410
סקירת פיתוח הנגב בכלל ומצפה רמון בפרט, בדיקת השקעות הממשלה, הפעולות השונות לפיתוח והשוואה לרשויות נוספות.
7,195 מילים (כ-22 עמ'), 18 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 32631
פרשת "לך לך" (רש"י, רמב"ם, רמב"ן ופרשנויות נוספות).
3,100 מילים (כ-9.5 עמ'), 7 מקורות, 143.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 40