היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 19
עבודה מס' 31542
עקרונות, יתרונות ודוג' של שימושים לשיטה זו על פי ספרם של שלמה ויעל שרן.
3,709 מילים (כ-11.5 עמ'), 4 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 66632
שיטת פסיקתו של הרב שלמה גורן, מקור הסמכות ממנה שואב את פסיקותיו, יחסו לכוח דהיתרא, יחודיות הפסיקה שלו בהשוואה לפוסקים אחרים.
6,928 מילים (כ-21.5 עמ'), 26 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 67834
מידותיו ההלכתיות של כלי הטהרה "הים של שלמה" על פי פרשנות חז"ל.
10,206 מילים (כ-31.5 עמ'), 35 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 63563
כיצד עיצבה הזהות המיגדרית של שרה אהרונסון את מיתוס מותה והנצחתה הקולקטיביסטית.
5,639 מילים (כ-17.5 עמ'), 14 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 62270
מערכת היחסים שבין המשורר לאל.
7,045 מילים (כ-21.5 עמ'), 24 מקורות, 471.95 ₪
עבודה מס' 70864
ניתוח השירים: "מילצתי בדאגתי" ו"כאבי רב"
4,951 מילים (כ-15 עמ'), 5 מקורות, 399.95 ₪
עבודה מס' 62057
אוטוביוגרפיה של איש תנועת ההשכלה.
4,933 מילים (כ-15 עמ'), 9 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 63345
5,432 מילים (כ-16.5 עמ'), 11 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 60816
סקירת גישתו של מולכו תוך התייחסות לשותפות הגורל בין ישראל לקב"ה.
4,570 מילים (כ-14 עמ'), 8 מקורות, 300.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 19