היישום אינו מחובר לאינטרנט

"הים של שלמה"

עבודה מס' 067834

מחיר: 482.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מידותיו ההלכתיות של כלי הטהרה "הים של שלמה" על פי פרשנות חז"ל.

10,206 מילים ,35 מקורות ,2009

תקציר העבודה:

במקרא מסופר אודות ה"ים של שלמה": "ויעש את הים מוצק, עשר באמה, משפתו עד שפתו עגל סביב, וחמש באמה קומתו, וקוה שלשים באמה יסב אתו סביב..." .

לאחר שסיים שלמה המלך לבנות את בית ה' כפי שהצטווה, הכין מקווה טהרה לכוהנים שעתידים היו לשרת בקודש בבית המקדש.
צורתו של כלי זה הייתה מיוחדת ומעניינת ביותר, בחלקו מרובע ובחלקו מעוגל, נשען על רגלים מעוצבות כדמויות של בקר, ומעוטר, בשפתו, על ידי שושנים ופקעים.

המקרא מתאר בפרוטרוט את צורתו, מידותיו, ושימושיו של ה"ים של שלמה". התלמוד הבבלי והירושלמי, ומחברי ספרי שו"ת מוצאים ברמזיו השלכות חשובות לגבי הלכות מקווה וטהרה. פרשנים רואים בפרטי התיאור של הכלי השלכות קבליות ברמה של רמז, דרש וסוד- מקומו של האדם והעולם ביקום, תורה ומצוות, מידות ותכונות וכדומה. אף בתורת החסידות ניתן למצוא התייחסות מיוחדת לגבי הרמזים הנלמדים מ"הים של שלמה".

העבודה סוקרת את מידותיו המדויקות של מקווה הטהרה ה"ים של שלמה"- במבנהו, היקפו, נפחו ויכולת הקיבול שלו על פי הדעות השונות במקרא ובחז"ל.

לצורך מטרה זו יש לתת מענה על השאלות הבאות:
תחילה יש לברר, כיצד היה נראה ה"ים של שלמה" בצורתו החיצונית? לאחר מכן יש לבחון מה היה מבנהו בזיקה לתפקידו כמקווה לכוהנים? בנוסף, יש לבחון מהן הדעות הסותרות ביכולת קיבולו- אלפיים או שלשת אלפים בת? ולבסוף, יש לאתר מהם העניינים הנדרשים על ה"ים של שלמה" על פי תורת הנסתר?

עבודה זו מתבססת על התנ"ך, ספרי נביא- מלכים ודברי הימים, סוגיות בתלמוד העוסקות בנושא, פרשנות הלכתית- הריטב"א, הרא"ש, רמב"ם, מפרשי הגמרא- מהרי"ל, תשב"ץ, ומפרשים נוספים, וכן ישנה התייחסות לפרשנות חסידית- ספר ליקוטים, התוועדויות וספרי קבלה נוספים. וכן על ספרי מתמטיקה עדכניים.

תוכן עניינים:
פתח דבר
מבוא

פרק ראשון/ ה"ים של שלמה" ככלי נוי של מקווה טהרה לכוהנים
- המינוח "ים של שלמה" כשיקוף גודל הכלי או כביטוי לתפקידו בטהרת הכוהנים
- הים- יציקת מתכת
- קישוטי ה"ים" בפרשנויות השונות
- הפקעים - תבליטי נוי בצורת פרחים
- כוס פרח השושן כתבליט פרח בראש העמוד או כקישוט מעוטר
- טורי הבקר ב"ים של שלמה" מתוך הבדלי התיאורים בספרי הנביאים

פרק שני/ יחסי הגומלין בין מבנה ונפח ה"ים של שלמה" בזיקה לתפקידו כמקווה טהרה
- מבנה ונפח "ים של שלמה" בשיטת חישובו כשני גופים הנדסיים
- המבנה והנפח בהתאמה לחישובי המקוואות
- הוכחת החישוב על פי החלוקה המבנית לעיגול וריבוע
- השפעת החלק העגול על הפחתת הנפח כנוסחא לאימות החישוב בשיטת הריטב"א
- הפחתת נפח ה"ים" כהפחתת נפח המקוואות בשיטת הראב"ח והתשב"ץ
- חישוב ההיקף והנפח של "ים של שלמה" בהתאמה לשוני במבנה ההנדסי
- חישוב האמה כמידת היקף בהצגת ה"ים של שלמה" כגליל
- חישוב האמה המעוקבת כמידת נפח בהצגת ה"ים של שלמה" כתיבה
- היחס בין קוטר הים להיקפו כאי דיוק לכאורה בחישובי חז"ל
- תירוץ אי הדיוק בחישוב המידות כגזירת הכתוב
- תירוץ אי הדיוק בחישוב הפער שבין הקריא והכתיב בתיאור המידות
- הגדרת המעגל כמשושה משוכלל- ישוב בפער החישובי

פרק שלישי/ דעות סותרות ביכולת הקיבול של "ים של שלמה" כנקודת מוצא להגדרת מהות המידות
- דעות סותרות בהצגת מידת הקיבול של "ים של שלמה"
- ישוב הסתירה בהצגת מידת הלח כמידת היבש לצורך האדרת המלוכה ההיסטורית
- הצעת ישוב הסתירה בהצגת מידה מחוקה לעומת גדושה לצורך פסיקה הלכתית
- הגדרת מצב צבירה שונה למידת ה'בת' כאפשרות לישוב הסתירה
- השלכות ההגדרות השונות על חישוב קיבולת "ים של שלמה"
- ישוב הסתירה במידת הקיבול מחישוב קיבולת מקוואות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח/ השתמעויות רוחניות של ה"ים של שלמה" באספקלריה עכשווית

קטע מהעבודה:

- המינוח "ים של שלמה" כשיקוף גודל הכלי או כביטוי לתפקידו בטהרת הכוהנים
"ויעש את הים מוצק.... ופקעים מתחת לשפתו... שני טורים הפקעים יצקים ביציקתו..עומד על שני עשר בקר... ועוביו טפח, ושפתו כמעשה שפת כוס פרח שושן, אלפים בת יכיל(11)"
משמעות המושג "ים"-
הכלי המתואר בספר מלכים היה לפי פירושי חז"ל מיכל מים גדול עשוי נחושת.על פי הספורנו, הוא נקרא בשם "ים הנחושת"(12) ה"מצודות ציון", בדרך דומה, מסביר שמדובר ב"גיגית גדולה עשויה כדמות הים ..."(13)

תגים:

מקוה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא ""הים של שלמה"", סמינריון אודות ""הים של שלמה"" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.