היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 63180
15,281 מילים (כ-47 עמ'), 0 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 63204
האם קיים קשר בין סגנון הניהול המעצב של המנהל לבין המוטיבציה ורמת הביצוע של עובדיו.
7,095 מילים (כ-22 עמ'), 29 מקורות, 439.95 ₪
עבודה מס' 66786
בחינת יישום, מאפיינים, דילמות והתרומה להכשרת עובדים סוציאליים.
3,693 מילים (כ-11.5 עמ'), 20 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 63074
בחינת תהליך כניסה של 3 מועמדים לארגון חדש.
3,844 מילים (כ-12 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 63068
סקירת מחקרים.
2,033 מילים (כ-6.5 עמ'), 8 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 63020
2,421 מילים (כ-7.5 עמ'), 12 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 63023
בחינת הסוגייה ובדיקה האם תניות המגבילות את עיסוקו של עובד, על סיבותיהן השונות, ברות תחולה במשפטנו, בתקופה שלפני חקיקת חוק יסוד חופש העיסוק ולאחריו.
18,648 מילים (כ-57.5 עמ'), 53 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 66795
האם הפרסום בשוק ההון עובד, קרי האם השיווק אכן משפיע על רכישת המכשירים הפיננסיים והאם קיים קשר בין מידת הפרסום לבין כמות המכשירים הפיננסיים הנרכשים.
2,956 מילים (כ-9 עמ'), 14 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 66796
התערבות המדינה בסכסוך עבודה והאם התערבות זו מהווה פגיעה בזכות ההתארגנות של העובדים השובתים.
2,504 מילים (כ-7.5 עמ'), 17 מקורות, 229.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100