היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 30
עבודה מס' 70392
ניתוח הסרט "חיים של אחרים" והספר "התפסן בשדה השיפון", על-פי מושגי מפתח במשנתו החינוכית של רוסו ותיאורית האקזיסטנציאליזם של סרטר.
2,997 מילים (כ-9 עמ'), 5 מקורות, 109.95 ₪
עבודה מס' 61182
הגדרת הבעיה, הפתרון, תכנון השדה, ביצוע האי והטרמינל, בעיית השקיעה והזווית הישראלית של הנושא.
3,711 מילים (כ-11.5 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65250
ניתוח תצפיות שנערכו בחדר כושר תוך התייסחות רב מימדית- שדה המחקר, הנחקרים,שפות וכיו"ב. כל זאת על סמך תיאוריות מובילות.
8,275 מילים (כ-25.5 עמ'), 5 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 67684
דיון בפסיכולוגיה התפתחותית של גיל ההתבגרות באמצעות הספר "התפסן בשדה השיפון" של ג'י.די סלינג'ר כהדגמה וניתוח ע"י שיטות ופסיכואנליטיקאים שונים.
4,910 מילים (כ-15 עמ'), 7 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66053
החלל כחלק דומיננטי בשדה הקרב העתידי: תכנית החלל הישראלית, חזונה והישגיה.
4,239 מילים (כ-13 עמ'), 24 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 69822
סקירת ספרות ותיאור ניסוי.
6,036 מילים (כ-18.5 עמ'), 14 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 70180
שאלת הזהות והמרחב האורבני ובדיקת תהליכים נפשיים שעובר הגיבור במפגש עם המטרופולין.
8,359 מילים (כ-25.5 עמ'), 23 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 60923
סקירה תאורטית בנושא הזקנה ותיאור החוויה.
2,803 מילים (כ-8.5 עמ'), 6 מקורות, 162.95 ₪
עבודה מס' 69642
מחקר שבוצע באמצעות שאלון וראיון.
6,730 מילים (כ-20.5 עמ'), 16 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 30