היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67236
שאלת הזהות המינית במבט המגדרי, תוך השוואה בין ארבע אמניות העוסקות בשאלת זהות זו.
2,677 מילים (כ-8 עמ'), 12 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61333
מעורבותן של מדינות ערב בשאלת א"י בחלוקה לשלוש תקופות משנה.
6,567 מילים (כ-20 עמ'), 14 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 64779
האם מידת ההיענות לשאלות רגישות משתנה בהתאם לשיטת הסקירה?
6,961 מילים (כ-21.5 עמ'), 0 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 40496
מעמדם בחוק מקומם במשפחה, גישת הנורמליזציה בשאלת עתידם, ושילוב המפגר בחברה- צרכים רגשיים, מועדונים, דיור ותעסוקה.
5,625 מילים (כ-17.5 עמ'), 20 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 61954
עמדותיהם של קליינברגר, סימון, תדמור וס. יזהר בשאלת הזכות לחנך לערכים מחייבים; תורת המוסר של התועלתניים והחינוך לאזרחות טובה ודמוקרטיה.
8,557 מילים (כ-26.5 עמ'), 35 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 63947
הצגת האפשרויות ודרכי הפעולה הניצבות בפני מועצת הביטחון הלאומית של ארה"ב למול המציאות בשאלת הגרעין האיראני.
2,731 מילים (כ-8.5 עמ'), 8 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 63534
מערכה מדינית או צבאית.
5,324 מילים (כ-16.5 עמ'), 15 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 63192
בחינת טיעונו של צ'למרס לגבי הרעיון הפילוסופי העומד מאחורי הסרט.
4,180 מילים (כ-13 עמ'), 8 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 32561
מקרה בו נחתם חוזה לפי דין זר וההתדינות מגיעה לבית משפט ישראלי בו אין הוראה מקבילה לדין הזר.
985 מילים (כ-3 עמ'), 10 מקורות, 70.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100