היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 27
עבודה מס' 60866
סקירה רפואית והאספקטים המשפטיים השונים.
10,745 מילים (כ-33 עמ'), 20 מקורות, 445.95 ₪
עבודה מס' 67808
סקירה כללית של הנושא כולל התייחסות לחוק ולפסקי דין.
6,040 מילים (כ-18.5 עמ'), 16 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69245
סקירת ההיבטים המשפטיים (דיני נזיקין)
12,502 מילים (כ-38.5 עמ'), 47 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 67358
סעיף 8 לחוק ההתיישנות לעומת סעיף 89 לפקודת הנזיקין
13,057 מילים (כ-40 עמ'), 55 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 67751
התמקדות בבעיית חוסר הידע הרפואי של השופט.
7,003 מילים (כ-21.5 עמ'), 54 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 62056
דיון בסעיפים 38-41 וחידושי הפסיקה האחרונה לגבי סעיף 41 בכל הקשור להעברת נטל הראיה ברשלנות רפואית.
9,650 מילים (כ-29.5 עמ'), 27 מקורות, 471.95 ₪
עבודה מס' 41361
הגדרה משפטית ליחסי עובד מעביד, רשלנות, עוולת הרשלנות ופקודת הנזיקין בנושא עובד מעביד, בליווי דוגמאות.
5,860 מילים (כ-18 עמ'), 21 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 66024
בחינת השינוי במדיניותה של המערכת המשפטית בדבר הגשת כתבי אישום בהריגה במקום בגרם מוות ברשלנות
7,904 מילים (כ-24.5 עמ'), 30 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 62045
מהו הנזק הנדרש לשם קביעת רשלנות של עו"ד בנזיקין ובמישור האתיקה המקצועית.
3,400 מילים (כ-10.5 עמ'), 12 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 27