היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 24
עבודה מס' 62694
ערכי התשובה וכלליה.
6,033 מילים (כ-18.5 עמ'), 5 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 65378
סקירת ההיבטים השונים הנוגעים לשאלת קבילותו של הפוליגרף כראיה בבהמ"ש- תוך אבחנה בין ההליך האזרחי להליך הפלילי.
2,813 מילים (כ-8.5 עמ'), 15 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62288
6,094 מילים (כ-19 עמ'), 11 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 62238
התופעה לאור פסקי דין מרכזיים שניתנו בישראל בתקופות שונות, תוך השוואה למשנתם של פילוסופים מרכזיים אשר עסקו בנושא.
3,380 מילים (כ-10.5 עמ'), 7 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62056
דיון בסעיפים 38-41 וחידושי הפסיקה האחרונה לגבי סעיף 41 בכל הקשור להעברת נטל הראיה ברשלנות רפואית.
9,650 מילים (כ-29.5 עמ'), 27 מקורות, 471.95 ₪
עבודה מס' 63231
הבדלים בהתמודדות ההורים עם ילד לקוי בשתי חריגויות שונות, ליקויי שפה וליקויי ראיה.
11,924 מילים (כ-36.5 עמ'), 31 מקורות, 724.95 ₪
עבודה מס' 63318
העולם שבפנים ביצירותיו של לינץ, בראיה פוסט מודרנית.
2,237 מילים (כ-7 עמ'), 4 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 64536
עמדה של טביעת האצבעות כראייה אבסולוטית בדיני הראיות.
1,912 מילים (כ-6 עמ'), 28 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 69392
השפעת עדות הילדים על המשפט הפלילי והאם יש בכוחה של השפעה זו כדי להביא להרשעת שווא.
7,695 מילים (כ-23.5 עמ'), 40 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 24