היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 58
עבודה מס' 41171
רקע היסטורי לפרעות, רעיון קידוש השם במסורת היהודית והשוואה בין הפרעות בנושא קידוש השם.
4,651 מילים (כ-14.5 עמ'), 8 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 62492
המשמעות ההיסטורית, שורשי המעשה, עמת הנוצרים והתייחסות היהודים.
3,483 מילים (כ-10.5 עמ'), 5 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 68538
התפקידים השונים אותן מילאו הנשים בעת "מוות על קידוש השם".
3,855 מילים (כ-12 עמ'), 7 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 23129
מחקר זה בא לבדוק האמנם קיים דפוס חשיבה ותפיסה בקרב החברה המוביל לקידוש הזיכרון והסמל הלאומי.
22,318 מילים (כ-68.5 עמ'), 66 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 66513
בחינת הבעיה המשפטית הניצבת בפני בעלי חברות ויחידים, אשר רשמו לעצמם סימן מסחרי שנתפס על ידי צד שלישי - דרך רישום שם המתחם.
11,783 מילים (כ-36.5 עמ'), 63 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 62167
כיצד כניסתה של ארה"ב לוייטנאם ואח"כ למלחמה שם השפיעה על היחסים בינה לבין ישראל.
4,042 מילים (כ-12.5 עמ'), 28 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66555
כיצד התרחשה במרחב השמי תופעה כמו עלילת הדם בדמשק בשנת 1840, למרות שתופעה מעין זו אופיינית בדרך כלל לאירופה הנוצרית.
5,562 מילים (כ-17 עמ'), 10 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 63019
ההתנגשות בין תפיסות פמניסטיות עכשוויות ובין תפיסות המשקפות עמדות מנוגדות.
5,372 מילים (כ-16.5 עמ'), 0 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 66299
סקירה כללית והסברים לתופעה.
3,194 מילים (כ-10 עמ'), 5 מקורות, 289.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 58