היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 26
קטלוג
עבודה מס' 66903
אסטרטגיות אמניות שבעזרתן שוברת האמנית עינת עמיר קונבנציות של ייצוגים קולנועיים - ניתוח שלוש מתוך עבודות הוידאו-ארט שיצרה.
1,755 מילים (כ-5.5 עמ'), 2 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69046
ניתוח של קטלוגי האופנה של החברות פוקס ו- TNT.
7,656 מילים (כ-23.5 עמ'), 30 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 65991
יזמות כמענה לאילוצים שנובעים מבית והצורך בגמישות זמנים אשר תאפשר שילוב בין דרישות המשפחה לדרישות העבודה.
12,179 מילים (כ-37.5 עמ'), 60 מקורות, 554.95 ₪
עבודה מס' 61174
מאמר תגובה לדרישות השונות להפסיק את סלילת כביש . 6
985 מילים (כ-3 עמ'), 0 מקורות, 60.95 ₪
עבודה מס' 65945
בחינת פניית נשים ערביות ליזמות, כדרך לשילוב בין דרישות הבית והעבודה, על רקע התרבות המסורתית בתוכה הן חיות.
24,709 מילים (כ-76 עמ'), 113 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 61565
חשיבות הדרישה לאקדמיניזציה ולהכשרה ייחודית לתפקידי מנהל במערכת החינוך ובתפיסת התפקיד של מנהל בית הספר בעידן החדש.
6,424 מילים (כ-20 עמ'), 29 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60299
בעבודה זו פותח מוצר חדש המיועד לאוכלוסיית הסטודנטים ובא לענות על דרישותיו של כל סטודנט וסטודנט בארץ ובעולם.
4,313 מילים (כ-13.5 עמ'), 11 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 66103
דרישות הממשלה לשינוי מבני והשפעתן על רשות הנמלים ועל יחסי העבודה בנמל בתקופה שבין 1999-2003
16,127 מילים (כ-49.5 עמ'), 65 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64669
סקירת השינויים שחלו בהרגלי הקנייה של הצרכנים והעסקים והאם שיווק מקוון ע"פ דרישה (E-mail opt-in) יעיל יותר מהשיווק הישיר.
12,295 מילים (כ-38 עמ'), 25 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 26