היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 50
עבודה מס' 40171
סקירת הסדר העולמי החדש תוך ברור השאלה האם הממד הכלכלי בעבר ממשיך להשפיע.
7,908 מילים (כ-24.5 עמ'), 22 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 40270
התמודדות הממשל עם מחאה חוץ-פרלמנטרית,הדרדרות לפשיעה והשוואה בין המדינות.
6,536 מילים (כ-20 עמ'), 17 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 66845
הרקע ההיסטורי לסוגית א"י בזמן מלחמת העולם הראשונה, בחינת מניעיה של בריטניה לפני המלחמה ובשנותיה הראשונות, ויעדיה של בריטניה בארץ ישראל בחלק השני של המלחמה.
2,707 מילים (כ-8.5 עמ'), 14 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 67918
השווה והשונה בין בריטניה וסינגפור ובחינת שת"פ בין חברות תעופה משתי המדינות.
2,503 מילים (כ-7.5 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69134
מרכיבי העוצמה של שני הצדדים, צרפת וארגון ה-FLN, והאפקטיביות של הפעלת עוצמתם בקונטקסט של האירועים.
4,314 מילים (כ-13.5 עמ'), 10 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 50886
בחינת השאלה האם פעלה בריטניה בהתאם לאינטרס הלאומי שלה, על פי המודלים של נוכטרליין ורובינסון.
3,169 מילים (כ-10 עמ'), 13 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 61549
באיזו מידה חלו שינויים במעמדה, תפקידה ויוקרתה הבין לאומיים של בריטניה.
6,672 מילים (כ-20.5 עמ'), 45 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 60374
בחינת שלושת היסודות האידיאולוגיים עליהם ביסס היטלר את מדיניות המפלגה הנאצית כלפי בריטניה.
8,131 מילים (כ-25 עמ'), 21 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 70458
אפקטיביות ולגיטימיות של ממשלת בריטניה בתקופת כהונתה של מרגרט תאצ'ר - קדנציה ראשונה מול קדנציה שנייה.
5,285 מילים (כ-16.5 עמ'), 19 מקורות, 439.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 50