היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 16
עבודה מס' 68923
דיון בתופעת הזנות כפועל יוצא ובלתי נפרד מתופעת הסחר.
6,181 מילים (כ-19 עמ'), 17 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 21542
הצגת הרקע וסקירה היסטורית של הבעיה ועמידה על מאפייני צרכני הסמים בקרב הנוער + בדיקה סטטיסטית.
4,725 מילים (כ-14.5 עמ'), 21 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 40947
הגדרות, סוציאליזציה לעסוק בזנות (משפחה וכו'), חקר מקרה וראיונות ודרכי מניעה ושיקום.
5,685 מילים (כ-17.5 עמ'), 24 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 69409
סקירת נושא הסמים והזנות ודיון בקשר בינהם.
6,372 מילים (כ-19.5 עמ'), 13 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69058
ניתוח הסרטים: "מלכת הכביש" ו"אור".
2,443 מילים (כ-7.5 עמ'), 3 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69002
בחינת השאלה: כיצד התפתחות הבת אור מושפעת מתהליך ההזניה המוצג בסרט לאור מערכת היחסים בינה לבין האם?
6,060 מילים (כ-18.5 עמ'), 26 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70633
סקירת הגישות הפמיניסטיות השונות ואת התייחסותן לתופעת הזנות; גישת הניתוח המשפטי-קולנועי ומטרתו, כפי שהוצגה ע"י ד"ר אורית קמיר, ואנתח את הסרט מונסטר לפיה.
8,158 מילים (כ-25 עמ'), 22 מקורות, 399.95 ₪
עבודה מס' 66783
סקירת התפתחות הזנות והסחר בנשים בישראל, וכיצד פועלת מערכת אספקת שירותי מין בתשלום.
7,865 מילים (כ-24 עמ'), 19 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 69081
הצגת התופעה בתקשורת והצעות למסרים תקשורתיים מטעם המדינה באשר לטיפול בנושא.
4,774 מילים (כ-14.5 עמ'), 12 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 16