היישום אינו מחובר לאינטרנט

מאפיינים אישיותיים של צרכני סמים

עבודה מס' 021542

מחיר: 181.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצגת הרקע וסקירה היסטורית של הבעיה ועמידה על מאפייני צרכני הסמים בקרב הנוער + בדיקה סטטיסטית.

4,725 מילים ,21 מקורות ,1993

תקציר העבודה:

תופעת השימוש לרעה בסמים אצל הנוער בישראל ,היתה מוכרת לפני שנות השבעים, אולם לא זכתה לתשומת-לב הציבורית הרבה המאפיינת אותה כיום.
האם זה אומר שהיום התופעה נתפסת כבעיה חברתית? איזה מאפיינים צריכים להיות לתופעה כדי להפכה לבעיה חברתית?
הגדרה אחת מצביעה על המרכיב הכמותי. "מצב הנוגע למספר משמעותי של אנשים בצורה לא רצויה, וישנה הרגשה שניתן לעשות משהו, על ידי פעילות חברתית קולקטיבית".
ברור לנו, מבחינה סטטיסטית שמימדי התופעה גדלו במשך השנים - התופעה התפשטה, חלה עליה כללית במספרים של המעורבים בתופעת השימוש לרעה בסמים, נוסף לכך חל שינוי באיפיונם הסוציו-דמוגרפי של המשתמשים, סוגי הסם שבשימוש, התפתחות של תת-תרבות סמים בארץ שמאפיינה העיקרי הוא בראש ובראשונה הסם, יותר מאשר פעילות עבריינית אחרת. תופעת לוואי הנוגעת לכל החברה, היא המעורבות בפשיעה כתוצאה מהשימוש בסם. למרות הצטרפותם של בני מעמדות שונים לקבוצת המשתמשים לרעה בסמים, עדיין נמנים רוב המתמכרים לסמים עם תת-התרבות העבריינית. מסתבר כי קיימת מגמה בולטת של החמרה בפשיעה מסביב לתופעות המתמכרות לסמים. כמו כן בן אדם המכור לסמים, לא פוגע רק בעצמו ובסביבתו, אלא גם בחברה הרחבה.
מרגע שהתופעה נוצרת מתוך הקהילה, מוגדרת על ידי הקהילה, ומטופלת גם על ידיה, אפשר לומר שאנו מתמודדים עם בעיה חברתית.
היבט נוסף שדורש התייחסות, הוא הנושא של ערכים ומוסר. התעניינות כללית לבעיה תתפתח כשאנשים ירגישו איום רציני על רווחתם. ערכים, מוסר, פירושם קיומה של מערכת הקובעת מה טוב ומה רע, והמספקת לחברי החברה קני-מידה לשיפוט מאורעות שונים. האיום הנעוץ בשימוש לרעה בסמים נתפס כאיום רציני ביותר על עצם מהות האירגון המוסרי של החברה. נובעים ממערכות מוסריות. הסכנה הטמונה בשימוש לרעה בסמים היא, לפיכך, סכנה של "נטישת ערכים", ולכן המאבק סביב לתחום זה הוא מאבק מאוד בסיסי וקשה על עצם הגדרת המערכת המוסרית והחברתית.
במדינת ישראל, אפשר לציין שכל זמן שהסמים היו נגע בשכבות אוכלוסיה בעייתיות ההתייחסות לבעיה היתה כאל "מחלה", ניוון מוסרי וכו~. ברגע ש"הנגע" החל להתפשט בשכבות אוכלוסיה מרמות גבוהות יותר, הוגדר הנושא "כבעיה חברתית", מתוך ניסיון למצוא לו "פתרון חברתי".
מכלול של גורמים אישיותיים, ביולוגים וחברתיים (וגם האינטרקציה ביניהם) מוביל לשימוש בסמים, בעיית השימוש בסמים נוגעת לתחומי חיים רבים ומשפיעה על בריאותו של האדם, על משפחתו, על מיניותו, על תעסוקתו, על מגעיו עם החוק ועל האינטרקציות שלו עם החברה. לפיכך, יש להתייחס לבעיה כאל בעיה ביו-פסיכו-סוציאלית, וכל טיפול חייב להתייחס למרכיבים אלה.
למאבק בנגע זה פנים רבות, והפעילות יכולה וצריכה להיות רב גונית ורב תחומית, יש הסכמה רחבה, במיוחד במישור המקומי, לגבי הכורח לעזור לנפגעי הסמים, ובמיוחד לאלו היכולים עדיין לשוב ולהשתלב בקהילה כחברים מן השורה פעילים ומועילים לעצמם ולחברה, עד היום הוצעו מודלים רבים לטיפול ולשיקום, אך האם שיטות אלו משיגות תוצאות שתאמו את כוונות המודל?
מטרת עבודתי זו היא לסקור את הבעיה ולעמוד על המאפיינים האישיותיים של צרכני הסמים בקרב הנוער. לצורך כך אערוך מחקר ואנתח את תוצאותיו.

תוכן העיניינים:
1.מבוא
2.רקע וסקירה היסטורית של תופעת השימוש לרעה בסמים
3.מאפינים אישיותיים על פי מחקרים קודמים
4.בדיקה סטטיסטית
א.המטרה.
ב.הבעיה.
ג.רקע תיאורתי להשערות המחקר.
ד.השערות המחקר.
ה.שיטת המידגם.
ו.התוצאות.
5.סיכום
6.ביבליוגרפיה

מקורות:

אל רועו, רס, מדיניות הענישה במדינת ישראל לגבי עבירה ראשונה של אחזקה ושימוש בסם, משרד העבודה והרווחה, ירושלים, 1981.
בן יהודה, נ., מדיניות חברתית בנושא ההתמודדות עם תופעת השימוש לרעה בסמים: סקירת מודל וניתוח סוציולוגי השוואתי "עבריינות וסטייה חברתית", י' (1982, (1-2, עמ' 44-7.
ברנע, צ., "מניעת שימוש בחומרים פסיכואקטיבים בישראל", חברה ורווחה, כרך ט', (1989 (4, עמ' 348-327.
ברנע צ. סמים ואלכוהול בקרב מתבגרים, עבודה לשם קבלת תואר דוקטור, ת"א, 1985.
היכל ח. "המאבק בנגע הסמים, מדריך להתארגנות קהילתית לעובד המקצועי". הרשות למלחמה בסמים, 1989.
טייכמן מ., ברנע צ., "סמים והתנהגות אנושית" מרכז הסברה, 1980.
טיכמן מ., לחיות בעולם אחר, תל-אביב, 1989.
מה צעירים צריכים לדעת על סמים ואלכוהול, הוצאת האגודה למניעת אלכוהוליזם בישראל, רמת-גן, 1989.
מוניץ ח. ואחרים פרקים נבחרים בפסיכיאטריה תל-אביב 1991.
מימון ד. (עורך), החוק המשפט הפלילי חיקוקים מהותיים ודיונים, החוק והפסק, ירושלים, 1979, עמ' 213-172.
סבה א.ל., וארנפלד ר., גמילה כעונש- הטיפול בעבריינים מתמכרים לסמים, האוניברסיטה העברית, המכון לקרימינולוגיה, 1988.
שורר רן, נקודת קישור מודל קהילתי לטיפול בנפגעי הסמים,תוכנית +18, משרד העבודה והרווחה,הצוות למדיניות חברתית, 1988.
תוכנית אב להתערבות בבעיית השימוש לרעה בסמים בישראל, דו"ח הוועדה בינמשרדית והבינמוסדית לטיפול בסמים, ירושלים, 1983.
Blum, R.H., and Associates. Society and Drugs. Jossey-Bass, San Francisco, 1969.
Blum,R.H.,and Associates. Students and Drugs. Jossey-Bass, San Francisco, 1974.
Chein, L., Gerard, D.L., Lee, R.S., and Rosenfeld,E. The Road to :Narcotics,Delinquincy, and Social Policy. Basic Books, New York,1964.
Goldstein, R. Drugs on Campus. Walker, New York, 1966.
B.Kreizman, drugs among childrens,new york,1984.
LEWIS E. ALCOHOLISM IN NARCOTIC ADDICTS BRIT. 1987.
SMART R.G. AN AVALIABLE PRONESS THEORY OF ILLICIT DRUG ABUSE IN O.J LETTEIRI DRUG ABUSE ,MARYLAND,WASSINGTON, 1980 .

תגים:

התמכרות · אישיות · משתמש · מכור · מזריק · אופי · גוינט

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מאפיינים אישיותיים של צרכני סמים", סמינריון אודות "מאפיינים אישיותיים של צרכני סמים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.