היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 55
עבודה מס' 10125
רעיונות הציונות הדתית מול המדינית, הוגי הדעות בזרמים השונים (ריינס מול ללינבלום).
4,050 מילים (כ-12.5 עמ'), 13 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 31039
ניסיון לאשש את ההשערה שהפוסט ציונות כשלעצמה מהווה שינוי פרגמתי לעומת התפישה הציונית של ההיסטוריה של עם ישראל.
1,769 מילים (כ-5.5 עמ'), 7 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 60427
אידיאולוגיה או מתודולוגיה? : העלאת הטענה כי ויכוח זה אינו שונה מויכוחי העבר, שכן במהותו הנו אידיאולוגי ולאו דווקא מתודולוגי.
7,790 מילים (כ-24 עמ'), 11 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 50902
עבודה זו בוחנת את המתח העדתי בישראל על רקע האידיאולוגיה הציונית.
5,897 מילים (כ-18 עמ'), 47 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 64603
מדוע הציונות האמריקאית התכחשה למעשה, ואף להלכה, לערך המרכזי של הציונות - העלייה?
5,613 מילים (כ-17.5 עמ'), 14 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 66041
באיזו מידה, מתנגשים הסעיפים המגינים על הזכות להמרת דת, עם הסעיפים המגינים על הזכות להגנה על זהות דתית ואמונה קיימת? וזאת באותן האמנות העוסקות בזכויות ובחופש הדת.
4,046 מילים (כ-12.5 עמ'), 27 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 50510
תרגיל זה דן בשאלה האם השיעה נוסדה כסיעה דתית איסלאמית או כתנועה פוליטית שמטרתה היתה הגעה לשלטון.
1,194 מילים (כ-3.5 עמ'), 6 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 65312
כיצד בא לידי ביטוי יחסם של הרפורמים לציונות בשנות ה- 30 ובשנות ה- 40.
9,152 מילים (כ-28 עמ'), 24 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 63640
התחקות אחר האלטרנטיבה לציונות.
4,486 מילים (כ-14 עמ'), 47 מקורות, 349.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 55